EcoBRU

Про проект EcoBRU  
Учасники проекту
Партнери проекту
Курси ЧНУ
Цільові групи
Робочі зустрічі 
Проміжні результати 
та їх поширення
Презентації
Регіональна концепція
екологічної освіти
Соціальна реклама

 ChNU_EcoBRU

002Європейська комісія Темпус IV 
шостий конкурс проектів програми TEMPUS IV

Програма: Темпус 
Тип програми: Спільні проекти 
Вид програми: EACEA №35/2012 
Тематична область: ВНЗ і суспільство
Назва проекту: Екологічна освіта для Білорусі, Росії та України
Акроним: EcoBRU 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES

Терміни проекту:
Проект розрахований на 3 роки. Учасниками проекту стали представники ВНЗ семи країн: Федеративна Республіка Німеччина, Словацька Республіка, Чеська Республіка, Латвія, Росія, Республіка Білорусь, Україна.

Цілі проекту:
1. Розробка навчальних програм з екологічної освіти в системі безперервної освіти вчителів та викладачів в контексті багаторівневої системи освіти в Білорусі, Росії та України. 
2. Тестування, впровадження, визнання на офіційному рівні і послідовне використання дистанційних навчальних курсів з екології в контексті багаторівневої системи освіти в Білорусі, Росії та України.
3. Модернізація існуючих навчальних програм в контексті екологічної освіти та захисту навколишнього середовища.

Координатор проекту:
Роботу  групи TEMPUS IV EcoBRU по ЧНУ координує радник ректора,  доктор біологічних наук, професор Костишин С.С.

 

Ключові пункти Стратегії поширення, сталості та використання результатів проекту

 

• Впровадити розроблені курси в освітні програми та навчальні плани підготовки фахівців-екологів, а також небіологічних спеціальностей;

 

• Використовувати навчальні матеріали розроблених курсів у позашкільному навчанні, для слухачів університету 3-ого віку імені Адольфа Кольпінга, для курсів підвищення кваліфікації працівників комунального господарства у розрізі дисципліни «Гарбалогія»;

 

• Підготувати навчальні посібники з розроблених курсів;

 

• Проводити заходи із залученням цільових груп (учні, студенти, вчителі, викладачі);

 

• Сприяти створенню та поширенню відеоробіт на екологічну тематику студентською кіностудією;

 

• Залучати учнів до виконання екологічних проектів;

 

• Оприлюднювати результати діяльності на сторінці проекту, в ЗМІ, на каналі Youtube.
 

Зведена таблиця результатів за 2014-2018 рр

 
Проектна документація: