EcoBRU: Робочі зустрічі партнерів проекту

Про проект EcoBRU  
Учасники проекту
Партнери проекту
Курси ЧНУ
Цільові групи
Робочі зустрічі 
Проміжні результати
та їх поширення
Презентації
Регіональна концепція
екологічної освіти

 ChNU_EcoBRU

 

16 листопада 2018 року - Чернівецький національний університет

 

Міжнародний грант TEMPUS IV EcoBRU тривав 4 роки. У Проекті були задіяні представники ВНЗ семи країн: Федеративна Республіка Німеччина, Словацька Республіка, Чеська Республіка, Латвія, Росія, Республіка Білорусь, Україна. Участь у Проекті від ЧНУ вибороли викладачі кафедри екології та біомоніторингу під  керівництвом  радника ректора,  доктора біологічних наук, професора С.С. Костишина.

Оглядаючись на пройдений шлях, сьогодні  з впевненістю можна констатувати, що грант  дав поштовх для розвитку екологічної освіти та просвіти в Чернівецькій області.  Напевне, лише в рамках гранту, співробітники кафедри екології та біомоніторингу ЧНУ, замислились над тим, що екологічна освіта необхідна не лише учням шкіл, а й працівникам різних галузей національної економіки. Робітники комунальних господарств, сфери обслуговування та торгівлі, будівельники та аграрії – всі потребують екологічних знань у своїй галузі.  ТЕМПУС дав можливість ознайомитися з найкращими зразками екологізації машинобудування, будівництва, транспорту та комунальних господарств Європі. З метою ознайомлення з екологічними технологіями та освітніми підходами щодо їх впровадження,  учасники гранту (співробітники кафедри) відвідали підприємства Бремена, Падербо́рна, Риги, Брно, Жиліна. 

 

 

16 листопада відбувся моніторинг діяльності учасників гранту комісією ТЕМПУС-офісу з Києва. Програма моніторингу була підготовлена в.о. завідувача кафедри екології та біомоніторингу М.М. Федоряк у співпраці з  ТЕМПУС-офісом.

З самого ранку у Червоній залі університету звітували про свою діяльність на лише співробітники кафедри екології та біомоніторингу ЧНУ, але й інших ВНЗ України, задіяних у міжнародному проекті. З вітальним словом виступив перший проректор університету, проф. Петришин Р.І. Від ЧНУ з презентацією здобутків та окресленням подальшої стратегії розвитку проекту виступила доцент Г.Г. Москалик.  Активну участь в обговоренні взяли також представники цільових груп проекту, які відзначили його результативність та внесли пропозиції щодо його розвитку.

Подальша робота Комісії та учасників проекту відбувалася в комп’ютерному класі, створеному на кошти проекту в  приміщенні Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету. Тут учасники проекту продемонстрували свої програми та навчально-методичні матеріали, розроблені за тематикою курсів проекту. Члени Комісії мали змогу також поспілкувалися з магістрами кафедри, які слугували першими слухачами і на яких фактично були апробовані курси.

Комісія відзначила актуальність та успішність проекту для регіону та внесла наступні пропозиції: припасувати розроблені програми курсів до нових освітніх стандартів України,  створити на базі комп’ютерного класу регіональний центр екологічної освіти працівників різних галузей національної економіки, створити банк документації та матеріалів для подальшого аудиту проекту.

 

 

27 вересня 2016 року - Національний транспортний університет

 

В рамках виконання проекту TEMPUS «Екологічна освіта в Білорусі, Росії та України (EcoBRU)» 27 вересня 2016 року в Національному транспортному університеті відбулася заключна координаційна зустріч виконавців проекту метою якої є презентація розроблених курсів з екологічної освіти та результатів впровадження їх в освітній процес.


21-28 травня 2016 року - м. Мінськ, м.Пінськ (Республіка Білорусь)

У рамках координаційної зустрічі заплановано обмін досвідом між представниками країн-учасниць з питань розвитку екологічної компетенції в різних сферах освіти та бізнесу, доповіді учасників проекту про дистанційні курси підвищення екологічної компетентності вчителів загальноосвітніх шкіл і викладачів закладів професійної й вищої освіти.

10-11 травня 2016 року - Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

10-11 травня 2016 року на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні засади збалансованого регіонального розвитку» за напрямами:

Екологічна освіта і наука.
Екологічна безпека, політика і моніторинг навколишнього середовища.
Охорона природи і розвиток екологічної мережі.

У рамках конференції було проведено круглий стіл «Проблеми та перспективи екологічного підприємництва: європейський досвід і національні особливості».

Науковці Латвії, Німеччини та багатьох регіонів України обмінялися практичним досвідом впровадження стратегії сталого розвитку в Україні та можливих шляхів розв’язання екологічних проблем.

Також з метою реалізації цілей і завдань, популяризації і практичного впровадження проекту Європейської комісії ТЕМПУС ІV проект 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES-“Ecological education for Belarus, Russia and Ukraine” (EcoBRU)-“Екологічна освіта для Білорусі, Росії та України” 12 травня 2016 року у Надвірнянському коледжі НТУ відбувся науково-практичний семінар «Екологізація освіти. Міжнародний досвід та регіональні перспективи». Під час якого було презентовано проект представником українського координатора – Національного транспортного університету – к.т.н., професором Інесою Рутковською. Розроблені дистанційні курси презентували представники консорціуму під час доповідей:
Особливості впровадження курсу «Управління проектами як метод розв’язку місцевих екологічних проблем» в системі дистанційної освіти Вайганг Анна, Національний транспортний університет
Підвищення екологічної компетентності педагогічних працівників системи ПТО

Кулалаєва Наталя, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Змістовне наповнення навчальних курсів в рамках Еко-BRU. Екологічні основи лісокористування

Москалик Галина, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Радіаційно-екологічна небезпека як ключова тема програми «Екологія людини: біологічний та соціальний аспект» для спеціальності «Охорона праці» в рамках Міжнародного проекту Еко-BRU

Дзюбенко Олена, Переяслав-Хмельницький педагогічний університет
Змістовне наповнення навчальних курсів в рамках Еко-BRU. Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

Миленька МирославаСлучик Віктор, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Підведення підсумків роботи семінару
Нікітін В’ячеслав, університет Падерборн.

26-28 жовтня 2015 року -  Національний транспортний університет

З метою розповсюдження результатів проекту учасники координаційної зустрічі з Німеччини, Латвії та України з моніторинговою місією відвідали університети – партнери в Україні.

28 жовтня делегація побувала в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті ім. Г.Сковороди, 29 жовтня  - в Чернівецькому державному університеті ім. Ю.Федьковича,  30 – в Прикарпатському національному університеті ім. В Стефаника, 31 жовтня – в Надвірнянському коледжі Національного транспортного університету. Під час зустрічей з викладачами та студентами університетів і коледжів виступали як представники європейських та українських партнерів, так і представники регіональних ОДА, державних закладів та громадських організації.

28 квітня 2015 року - ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія  Сковороди» 

 

На зустрічі були присутні представники як національного координатора (Національного транспортного університету), так і всіх проектних команд (Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, інституту професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України, Переяслав-Хмельницького ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, а також  представник Європейського координатора проекту проф. Гвидо Кауфманн.

 

 7-13 квітня 2015 року - м. Жиліна (Словаччина)

У рамках проекту «EcoBRU» 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES TEMPUS IV програми Європейської Комісії ТЕМПУС IV в місті Жиліна (Словаччина) з 7 по 13 квітня 2015 року наукові співробітники кафедри екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів представили проекти дистанційних курсів для підвищення рівня екологічної компетентності вчителів загальноосвітніх шкіл і викладачів професійно-технічних закладів. Учасники зустрічі взяли участь в обговоренні подальших напрямів реалізації проекту в Німеччині, Словаччині, Чехії, Латвії, Україні, Білорусі й Росії.

Представлення дистанційних курсів по проекту ECOBRU, м. Жиліна (Словаччина)

 


 

 1-4 грудня 2014 року - м. Бремен (Німеччина)

Презентація результатів анкетуванняД-р Райнер Бремер (головний координатор TEMPUS IV EcoBRU) представив презентацію із детальним аналізом результатів проведеного раніше анкетування. Відбувся семінар «Змістовна специфікація недостатньої кваліфікації за цільовими групами». Протягом всіх робочих засідань мали місце активні дискусії. Відбулося координаційне засідання з питань робочих планів і завдань на найближчий період, сфери відповідальності, двосторонніх угод, оплати персоналу, технічного забезпечення екологічних тренінг лабораторій для груп-партнерів, планування подальших зустрічей.

 

 


 

 28 червня - 4 липня 2014 року - м. Cанкт-Петербург (Росія)

У Cанкт-Петербурзькому державному університеті шляхів сполучення імператора Олександра (Росія) відбувся Міжнародний науково­-практичний семінар у рамках європейського освітнього проекту «TEMPUS IV EcoBRU». Основне завдання семінару полягало у визначенні тематики дистанційних курсів для екологічної освіти окремих цільових груп викладачів шкіл і профтехучилищ на основі результатів проведеного раніше анкетування з проблематики і специфікації кваліфікаційних вимог.

010

 

 


 

 16-21 лютого 2014 року - м. Бремен (Німеччина)

У ході координаційної зустрічі представники всіх організацій-партнерів проекту представили змістовні та цікаві презентації, які розкрили можливості і довели необхідність і актуальність цього проекту. Були поставлені завдання на найближчий період. Учасники також мали можливість ознайомитися з роботою Освітнього центру в будівельній галузі. 

У сучасному світі міжнародне співробітництво є основою для забезпечення сталого економічного зростання, подолання дисбалансів і дефіцитів, підвищення якості життя, оновлення технологій і знань, захисту навколишнього середовища. Держави об'єднуються в пошуках колективних рішень і механізмів, спрямованих на досягнення спільних завдань і подолання спільних проблем, у тому числі й проблем, пов’язаних з охороною довкілля. 

006

008