Новини

«Домбровські хімічні читання – 2015»

Опубліковано: Баб'юк Дмитро Петрович, 29.09.2015

З 22 по  25 вересня  у Чернівцях відбулася VI Українська конференція «Домбровські хімічні читання -2015». Її організаторами виступили Інститут органічної хімії НАН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Буковинський державний медичний університет, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя та Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 

Відкриття "Домбровські читання - 2015"

Відкриття конференції було насичене яскравими спогадами про непересічну особистість, талановитого хіміка-органіка, чуйного педагога та вмілого організатора Андрія Володимировича Домбровського. Чернівці та Ніжин – це два головні меридіани його життя. Тут він виховав 3 докторів та 18 кандидатів наук. У Чернівцях Андрій Володимирович упродовж 21 року був деканом хімічного факультету ЧДУ, у Ніжині 15 років очолював кафедру хімії педінституту. 1992 року Андрій Володимирович відійшов у Вічність. Прагнучи зберегти пам’ять про Вчителя, співробітники Ніжинського педінституту зініціювали проведення наукових конференцій, які носять його ім’я.

Цьогоріч «Домбровські хімічні читання» були проведені вшосте.

Професор Андрій Володимирович Домбровський був не тільки віртуозним синтетиком, але й блискучим лектором. Відтак, як і в попередні рази, конференція відбувалася за двома напрямами:

- Актуальні проблеми синтезу, структури та реакційної здатності

органічних і елементоорганічних сполук;

- Сучасні тенденції викладання органічної хімії у вищій школі.

За першим напрямом конференція працювала на базі кафедри органічної і фізичної хімії та екології хімічних виробництв ЧНУ, за другим – на кафедрі медичної та фармацевтичної хімії БДМУ. 

Свої ідеї щодо дизайну нових органічних сполук  представили 286 дослідників. Майже 70 учасників приїхали на конференцію. Заслухано 32 усних та представлено 53 стендових доповіді, зокрема з напрямку «Актуальні проблеми синтезу, структури і реакційної здатності органічних та елементоорганічних сполук»» – 27 усних та 49 стендових доповідей; з напрямку ««Сучасні тенденції викладання органічної хімії у вищій школі» – 5 усних та 4 стендові доповіді. Матеріали конференції опубліковані у вигляді збірника тез, обсягом 148 сторінок.

Нинішні «Домбровські хімічні читання -2015» нагадували спеціалізовану лабораторію, де сивочола мудрість досвідчених метрів органічного синтезу поєдналася з енергійним запалом молодих дослідників. Висока активність учасників конференції була забезпечена добре спланованою й злагодженою роботою її організаторів.

Естафету «Домбровських хімічних читань» Чернівці передали Івано-Франківському  національному медичному університету.