Новини

Перспективні наукові напрями

Опубліковано: Баб'юк Дмитро Петрович, 14.07.2015

Кафедра органічної і фізичної хімії та екології хімічних виробництв планує включитись в один із перспективних наукових напрямів, кінцева мета якого полягає у розробці ефективних хімічних джерел струму. Сучасний стан енергетичних ресурсів в Україні та її прагнення до членства в ЄС диктує пошук альтернативних джерел енергоресурсів, наприклад, хімічних джерел живлення (акумуляторів), здатних накопичувати та за потребою віддавати енергію. Це особливо важливо для таких нетрадиційних джерел, як сонячна енергетика та для накопичення енергії на гідроелектростанціях впродовж часу з низьким її споживанням. Згідно оновленої Енергетичної стратегії України, у 2030 р. понад 10% від загальної встановленої потужності припадатиме на відновлювальну енергетику.

Для ефективного перетворення енергії хімічних реакцій  в електричну, її накопичення, підвищення коефіцієнту корисної дії перетворювачів та питомої електричної ємності, а також для збільшення діапазону чутливості електрохімічних сенсорних систем потрібні ефективні медіатори перенесення електронів між сполуками. Наукова робота співробітників та студентів кафедри у науковій секції “Електрохімія” спрямована на дослідження властивостей (каталітичної активності, електропровідності) нових електродних матеріалів  на основі органічних сполук, розрахунок і моделювання методами квантової хімії механізмів синтезу та процесу трансформації хімічної енергії в електричну та використання одержаних результатів для дизайну ефективних хімічних джерел живлення (акумуляторів/суперконденсаторів). Планується в нинішньому році взяти участь у конкурсі наукових робіт фінансованим МОН України. До розробки статегії наукового проекту будуть залучені провідні фахівці нашого інституту, оскільки цей науковий напрям передбачає ретельне вивчення різноманітних проблем. Зокрема, електрохімічний синтез полімерних плівок з органічних сполук, дослідження морфології та рельефу твердої поверхні, процеси міжфазового перенесення на границі розділу, токсичність одержаних полімерних плівок. До роботи активно будуть залучатись студенти бакалаври та магістри. Набутий ними досвід знадобиться для подальшого вдосконалення їх професійного рівня. Деякі аспекти роботи будуть проходити в тісній кооперації з провідними західними інституціями. Адже багато хто з наших студентів і випускників стажуються та продовжують навчання у провідних вузах ЄС.