Романко Роман Миколайович

Наукові публікації

  1. Romanko R.M., Petrakovska O.S. Methods and models of land monitoring affected by the exogenous geological processes "Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:UK; mso-fareast-language:UK;mso-bidi-language:AR-SA'>, Petrakovska O.S. Science and Education a New Dimension: Natural and Technical Sciences, I(2), Issue: 15, 2013
  2. Петраковская О.С., Романко Р.М. Современные тенденции мониторинга земель Сборник статей по итогам научно-технических конференций. ‒ Выпуск 7. – В 2-х частях. ‒ Ч. II. ‒ М.: МИИГАиК, 2014. – С. 39-42 // Приложение к журналу Известия вузов «Геодезия и аэрофотосъемка» № 6‒2014.
  3. Петраковська О.С., Романко Р.М. Особливості змін стану земель, що систематично піддаються впливу стихійних лих на прикладі Чернівецької області Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання» Вип. 77. – С. 36-41

Сборник статей по итогам научно-технических конференций. ‒ Выпуск 7. – В 2-х частях.

‒ Ч. II. ‒ М.: МИИГАиК, 2014. – С. 39-42 // Приложение к журналу Известия вузов «Геодезия

и аэрофотосъемка» № 6‒2014. AR-SA'> с.

Навчальні матеріали

  1. Беспалько Р.І., Романко Р.М. Курсова робота із землевпорядного проектування. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. - Чернівці: Чернівецький наці
  2. Управління земельними ресурсами: Конспект лекцій / Укл.: П.Ф. Козьмук, Р.М. Романко – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 88 с.
  3. Беспалько Р.І.  Романко Р.М.    Історія земельних відносин та землеустрою в Україні / Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2009. – 90 с.
  4. Р.І. Беспалько, Р.М. Романко Розвиток населених пунктів, виробничих центрів та формування земле-користувань на території сільської ради – Чернівці; Чернівецький національний університет, 2009. – 28 с.
  5. Р.І. Беспалько, Р.М. Романко Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок – Чернівці; Чернівецький національний університет, 2009. – 19 с. а формування земле-користувань на території сільської ради – Чернівці; Чернівецький національний університет, 2009. – 28 с.
  6. Геоінформаційні системи і бази даних: метод. рекоменд. до лабораторних робіт ∕  Укл.: Р.М. Романко, Ю.Ю. Воронюк. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2012. – 37 с.