Воронюк Юлія Юріївна

Наукові публікації

  1. Воронюк Ю.Ю., Беспалько Р.І.  Актуальні питання впорядкування земель Карпатського Єврорегіону  ∕  Ю.Ю. Воронюк, Р.І. Беспалько // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Серія «Технічні науки» / Мошинський В.С. (гол.ред.) - Рівне, 2016. – Вип. 3 (75). С. 181-187
  2. Воронюк Ю.Ю., Беспалько Р.І. Актуальні проблеми деградації земель в Карпатському регіоні та перспективи їх вирішення засобами системного підходу, фаховий журнал / Ю.Ю. Воронюк, Р.І. Беспалько // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки» / Казимир В.В. (гол.ред.) та ін. – Чернігів, 2015. №1(1). С. 225-229.
  3. Воронюк Ю.Ю. Применение метода анализа иерархий и системного подхода при исследовании рационального использования земель сельскохозяйственного назначения на примере Карпатского региона / Ю.Ю. Воронюк, Р.И. Беспалько / Научно-практический журнал "ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ" / В.В. Косинский (глав. ред.) – Москва, 2015 - №2.
  4. Беспалько Р.І., Воронюк Ю.Ю. Дослідження раціонального використання земель сільськогосподарського призначення на прикладі Карпатського регіону із застосуванням методу аналізу ієрархій і системного підходу. Вісник національного університету водного господарства та природокористування, фаховий журнал ∕ Ю.Ю. Воронюк, Р.І. Беспалько // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Технічні науки. / Мошинський В.С. (гол.ред.) - Рівне, 2014. – Вип. 3 (67). С. 10-17.
  5. Воронюк Ю.Ю. Методико-технологічний аспект забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Карпатського регіону / Ю.Ю. Воронюк, Р.І. Беспалько / Scientific and Professional Conference "Modern Problems of Education and Science" (28-30 January 2014, Budapest). Міжнародний науковий журнал "SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION" (природничі, математичні та технічні науки). – Будапешт, 2014. – ІІ (3), ISSUE 21. с. 83-86.
  6. Беспалько Р.І., Воронюк Ю.Ю. Інвестиційна привабливість земель сільськогосподарського призначення в Україні. Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць  ∕   Ю.Ю. Туниця (гол.ред.) та ін. – Львів, 2013. – Вип.23.17. с.309-313.
  7. Беспалько Р.І., Воронюк Ю.Ю. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру як інструмент управління землями сільськогосподарського призначення. Вісник аграрної науки Причорномор'я: науково-теоретичний, фаховий журнал ∕ В.С. Шебанін (гол. ред.) та ін. – Миколаїв, 2013. – Вип. 4(74). Том 1. С. 110-117.
  8. Беспалько Р.І., Воронюк Ю.Ю. Особливості екологізації використання земель сільськогосподарського призначення. Геодезія, картографія і аерофотознімання, міжвідомчий науково-технічний збірник  ∕  К.Р. Третяк (відпов. ред.) та ін. – Львів, 2013. – Вип.78. с.215-217.
  9. Беспалько Р.І., Воронюк Ю.Ю. Організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. Вісник національного університету водного господарства та природокористування, фаховий журнал  ∕  М.П. Сорока (гол.ред.) та ін. - Рівне, 2012. – Вип. 4 (60). с.253-258.

Навчальні матеріали

Геоінформаційні системи і бази даних: метод. рекоменд. до лабораторних робіт ∕  Укл.: Р.М. Романко, Ю.Ю. Воронюк. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2012. – 37 с.