Кобітович Оксана Мар'янівна

Наукові публікації

 1. Кобітович О. М., Халавка Ю. Б. Історичні аспекти відкриття спеціальності «Колоїдна хімія та нанохімя» в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. – Вип. 722: Хімія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 104 – 111.
 2. Стратійчук А. О., Вигнан Н. М., Кобітович О. М., Халавка Ю. Б. Дослідження сорбції наночастинок CdTe на поверхні октаедричного смектиту. – Вип. 722: Хімія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 72 – 76.
 3. Сліпенюк О. Т., Лявинець О. С., Сліпенюк Т. С., Кобітович О. М. Дослідження методом оптичної турбідиметрії флокуляцій них процесів у водних суспензіях // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Вип. 640: Хімія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 79 – 85.
 4. Кобітович О. М., Савіцький Д. П. Вплив молекулярної маси лігносульфонатів на текучість шламовугільних суспензій // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Вип. 640: Хімія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 57 – 60.
 5. Коваль Т., Кобітович О. М., Халавка Ю. Б. Кінетичний контроль синтезу наночастинок CdS у водних розчинах за допомогою Na2ЕДТА // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Вип. 606: Хімія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 53 – 57.
 6. Борук С. Д., Кобітович О. М. Никифорук Т. В. Напрями стабілізації водовугільних суспензій на основі антрациту // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Вип. 581: Хімія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 12 – 16.
 7. 7.             Сліпенюк Т. С., Сліпенюк О. Т., Кобітович О. М., Лявинець О. С. Дослідження процесів структурування дисперсної фази в латексі полівінілхлориду // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Вип. 581: Хімія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 84 – 91.
 8. Савицкий Д. П., Макаров А. С., Завгородний В. А., Кобитович О. М. Структурно-реологические свойства высококонцентрированных гидросуспензий угля в присутствии магниевых сульфолигнинов и моносахаридов // Укр. хім. журнал. – 2009. – Т.75, № 6. – С. 85 – 90.
 9. Макаров А. С., Кобітович О. М., Савіцький Д. П., Єгурнов О. І. Енергоносії з відвалів. Колоїдно-хімічні методи отримання палива на основі відходів вуглезбагачення // Вісник НАН України. – 2009. – № 1. – С. 56 – 67.
 10. Апухтіна А. А., Борук І. І., Борук М. Д., Борук С. Д., Водянка В. Р., Воробець М. М., Кобітович О. М., Тевтуль Я. Ю. Деякі закономірності відновлення іонів Нікелю з відпрацьованих розчинів хімічного нікелювання // Науковий вісник ЧНУ. – 2008. – Вип. 399 – 400: Хімія. – С. 1159 – 161.
 11. Кобітович О. М., Борук С. Д. Вплив вмісту та складу мінеральної складової шламів вуглезбагачувальних і коксохімічних фабрик на реологічні властивості висококонцентрованих суспензій на їх основі // Науковий вісник ЧНУ. – 2007. – Вип. 272: Хімія. – С. 116 – 122.

Навчальні матеріали

 1. Колоїдна хімія. Тестові завдання для самостійної роботи / укл. О. М. Кобітович. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 100 с.
 2. Колоїдна хімія: навч. посібник / укл. Т. С. Сліпенюк, О. М. Кобітович – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 104 с.
 3. Колоїдна хімія: методичні рекомендації до лабораторних робіт/ укл. Т. С. Сліпенюк, С. Д. Борук, О. М. Кобітович. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 36 с.
 4. Методика розв’язування задач із колоїдної хімії: навч. посібник/ укл. С. Д. Борук, О. М. Кобітович. Т. С. Сліпенюк – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 92 с.
 5. Сучасні напрями прикладної екології: навч. посібник / Укл. Т. С. Сліпенюк, Д. П. Баб’юк, О. М. Кобітович. – Чернівці: Рута, 2008. – 80 с.