RSS-ibhb.chnu.edu.ua http://ibhb.chnu.edu.ua/ http://ibhb.chnu.edu.ua/ Thu, 29 Jun 2017 00:27:08 GMT <![CDATA[Новини / Буковинський орієнтувальник під час змагань отримав звання "майстер спорту"]]> http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/kadastr/novini/bukovinskii-orientuvalnik-pid-chas-zmagan-otrimav-zvannia-maister-sportu http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/kadastr/novini/bukovinskii-orientuvalnik-pid-chas-zmagan-otrimav-zvannia-maister-sportu 42 орієнтувальники з шести областей змагалися у чемпіонаті України на велосипедах у Рукшині Хотинського району.

Першого дня на короткій дистанції у своїх групах другі місця посіли Олександр Колчанов, Олександр Грешнов, Михайло Савчук і Олена Нігда. 

]]>
Tue, 27 Jun 2017 06:52:29 GMT 54
<![CDATA[журнал Біологічні системи / T8-V2-2016]]> http://ibhb.chnu.edu.ua/biosystem/t8-v2-2016 http://ibhb.chnu.edu.ua/biosystem/t8-v2-2016 ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА

Загальна редукуюча спроможність рослин Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу

І. М. Буздуга, Т. А. Заворотна, Н. О. Діденко, І. І. Панчук

159

Активність цитозольних ізоформ ензимів катаболізму ендогенних альдегідів за умов токсичного ураження на фоні білкової недостатності

О. М. Волощук, Г. П. Копильчук, Ю. І. Мішина

166

Протеолітично ушкоджені похідні плазміногену за новоутворень верхніх дихальних шляхів

Ю. Г. Клись

171

Вплив препарату DON-1R на монокультури Microcystis Sp.

Л. М.Чебан, Х. А.Мегера

 

176

Активність каталази Apis mellifera L при літній підгодівлі різною вуглеводною дієтою

Л. С. Язловицька, М. Д. Косован, В. Ф. Череватов, Р. А. Волков

182

Застосування продукційних кормів різних виробників при вирощуванні радужної форелі в умовах індустріальної аквакультури

Л. Л.Галоян, О. І.Худий, С. В.Тертерян, А. І.Мрук, Л. В.Худа

189

ЕКОЛОГІЯ

Вплив комбінованих ефектів забруднення річки Іква на цитогенетичний гомеостаз представників іхтіофауни

О. О. Бєдункова

195

Особливостірозвитку лучних та аграрних рослин за дії амброзії

О. Я.Буждиган, О. В.Баглей

 

202

Вплив нафтогазової контамінації навколишнього середовища на життєвий стан деревних рослин

Н. І. Глібовицька

208

Використання рослинних біоіндикаторів для оцінки токсичності грунтів на території м. Кам'янця-Подільського

І. Д. Григорчук

212

Дичерозведення на території лісостепової і степової зон України (на прикладі Полтавської і Запорізької областей)

С. В. Катиш

219

Сучасний видовий склад рибного населення лівих приток Середнього Дніпра: Супою і Трубежа

Ю. К. Куцоконь, А. О. Циба, А. В. Подобайло, А. В. Паньков

228

Поведінкові акти та прояв агресії деяких птахів родини Синицеві (Paridae) на місцях водопою у гніздовий період

А. О. Маркова

233

Динаміка вміст алергенного пилку у повітрі урбоекосистеми Івано-Франківська (літньо-осіння хвиля палінації

Г. М. Мельниченко

239

Попередні дані про видовий склад та особливості біології розмноження синантропних птахів ряду Горобцеподібних (Passeriformes) м. Тернополя

С. С. Подобівський, А. В. Котів

246

БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ

Віталітетна структура ценопопуляцій Potentilla incana P. Gaertn, B. Mey & Scherb. (Rosaceae) у Південно-Західному Опіллі

О. В. Бучко

252

Мохоподібні ялинових лісів Шурдинського середньогір’я (Буковинські Карпати)

С. Г. Літвіненко

257

Хорологічні особливостіCarexumbrosaHost (Cyperaceae) в Україні

С. Л. Середницька

 

264

Ритм розвитку і розповсюдження фенологічних форм дуба черешчатого (Quercus Robur L.) в Донецькій області

О. О. Слєпих

272

Регіонально рідкісні види роду Allium L. в умовах Західного Поділля

В.А.Соломаха, Н.В. Рубановська

 

280

Galatella linosyris (L.) Rchb. (Asteraceae) у Буковинському Прикарпатті

А. І. Токарюк

 

 

288

Поширення IrishungaricaWaldst. & Kit (IridaceaeJuss) у Чернівецькій області

І. І. Чорней, В. В. Буджак, А. І. Токарюк, О. Д. Волуца

292

Моделювання популяції омели білої (Viscum album L.) для забезпечення сталого розвитку садово-паркового господарства міст

Рибалка І. О., Вергелес Ю. І., Бараннік В. О.

298

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Історія вивчення рідкісних видів рослин Українських Карпат у період перед Другою Світовою війною

Ю. Й. Кобів

310

]]>
Sat, 24 Jun 2017 20:44:14 GMT 14
<![CDATA[Новини / Вітаємо з ювілеєм]]> http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/analytchem/novini/vitaemo-z-iuvileem http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/analytchem/novini/vitaemo-z-iuvileem 1 17 червня 2017 року виповнилося 60 років доктору хімічних наук, професору, академіку Академії наук вищої школи України, завідувачу кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції Кобасі Ігорю Михайловичу.

]]>
Mon, 19 Jun 2017 11:15:47 GMT 60
<![CDATA[Новини / Chemistry Programs for Foreign Students]]> http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/inorgchem/novini/foreign-sudents http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/inorgchem/novini/foreign-sudents We cordially invite foreign student to enter our

Bachelor, Master and PhD programs in

Chemistry, Chemistry teaching and Food Technology.

Specializations in Solid State Chemistry of Semiconductors, Nanochemistry, Organic Chemistry, Physical Chemistry and Analytical Chemistry are avaliable.

 

 

 

]]>
Sun, 18 Jun 2017 18:42:10 GMT 63
<![CDATA[Новини / Доцент Морозова Т.В. виступила на «Еко Форумі - 2017»]]> http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/ecology/novini/dotsent-morozova-tv-vistupila-na-eko-forumi-2017 http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/ecology/novini/dotsent-morozova-tv-vistupila-na-eko-forumi-2017

Доцент кафедри екології та біомоніторингу Морозова Т.В. виступила з доповіддю «Біомоніторинг як необхідна складова екологічного моніторингу» на Першому спеціалізованому міжнародному Запорізькому екологічному форумі «Еко Форум - 2017», який відбувся 30 травня – 1 червня 2017 року у м. Запоріжжя

 

]]>
Sat, 10 Jun 2017 15:38:50 GMT 51
<![CDATA[Новини / Вітаємо з присвоєнням вченого ступеня кандидата біологічних наук]]> http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/biochemistry/novini/vitaemo-z-prisvoenniam-vchenogo-stupenia-kandidata-biologichnih-nauk http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/biochemistry/novini/vitaemo-z-prisvoenniam-vchenogo-stupenia-kandidata-biologichnih-nauk

 

Співробітники кафедри біохімії та біотехнології щиро вітають Ольгу Кушнірик з присвоєнням вченого ступеня кандидата біологічних наук за шифром 03.00.20 – біотехнологія та отриманням диплома.

]]>
Tue, 06 Jun 2017 10:03:22 GMT 41
<![CDATA[Оголошення / До 15 червня 2017 року подати в деканат обраховані бали студентів-державників згідно правил]]> http://ibhb.chnu.edu.ua/ogoloshennia/do-15-chervnia-2017-roku-podati-v-dekanat-obrahovani-bali-studentiv-derzhavnikiv-zgidno-pravil http://ibhb.chnu.edu.ua/ogoloshennia/do-15-chervnia-2017-roku-podati-v-dekanat-obrahovani-bali-studentiv-derzhavnikiv-zgidno-pravil Шановні куратори!

Згідно правил призначення та виплати академічних стипендій студентам за державним замовленням, до рейтингу додають бали за участь у науковій, громадській, мистецькій та спортивній діяльності за цей семестр (2 семестр 2016-2017 н. р.).

]]>
Fri, 02 Jun 2017 11:10:48 GMT 76
<![CDATA[Новини / Студентська наукова конференція у Львові]]> http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/botany/novini/studentska-naukova-konferentsiia-u-lvovi http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/botany/novini/studentska-naukova-konferentsiia-u-lvovi Хімчак Марія з дипломом учасника

Студентка кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Хімчак Марія виступила із доповіддю на Студентській науковій конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології» у Львові. Науковий керівник к.б.н., доц. Ванзар О.М.

Конференція відбулася 26 квітня 2017 року на базі кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету України (НЛТУ України).

]]>
Tue, 30 May 2017 13:22:43 GMT 48
<![CDATA[Новини / Вітання молодим наставникам!]]> http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/genetic/novini/vitannia-molodim-nastavnikam http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/genetic/novini/vitannia-molodim-nastavnikam Подяки Департаменту освіти і науки отримали к.х.н. Халавка Юрій Богданович асистент кафедри неорганічної хімії твердого тіла та нанодисперсних матеріалів, к.б.н. Буздуга Інна Миколаївна асистент кафедри молекулярної генетики та біотехнології за особистий вагомий внесок у розвиток обдарованої учнівської молоді, якісну підготовку учнів Готинчана Андрія та Волкової Анни до написання та захисту науково-дослідницьких робіт. 

]]>
Thu, 25 May 2017 14:39:19 GMT 57
<![CDATA[Новини / Студенти-харчовики дослідили безпечність свіжих овочів]]> http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/analytchem/novini/studenti-harchoviki-doslidili-bezpechnist-svizhih-ovochiv http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/analytchem/novini/studenti-harchoviki-doslidili-bezpechnist-svizhih-ovochiv 1

Весна – сезон свіжих овочів, перших огірків, зелені, за якою ми так скучили за зиму. Проте потрібно пам’ятати, що споживання ранніх овочів може бути небезпечним, оскільки часто вміст нітратів у них перевищує допустимі значення. За даними ВОЗ саме свіжі овочі являються причиною більшості харчових отруєнь. Частіше за все споживачі страждають через високий вміст нітратів, які в організмі людини перетворюються на небезпечні для людини солі – нітрити.

На лабораторному занятті студенти-харчовики 124 групи

]]>
Tue, 23 May 2017 08:58:09 GMT 60
<![CDATA[Новини / BukScienceDays в Чернівцях]]> http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/genetic/novini/buksciencedays-v-chernivtsiah http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/genetic/novini/buksciencedays-v-chernivtsiah  19 травня 2017 року на площі Філармонії відбувся науково-просвітницькому заході «BukScienceDays. Spring-2017», проведений в рамках всеукраїнської акції «Дні науки». Співробітники кафедри молекулярної генетики та біотехнології прийняли активну участь у цьому дійстві, де продемонстрували низку біологічних експериментів. Метою заходу було формування у молоді мотивації до занять науковими дослідженнями, посилення престижу професії науковця-дослідника. 

]]>
Mon, 22 May 2017 13:12:35 GMT 57
<![CDATA[Новини / Вітаємо студентів біотехнологів]]> http://ibhb.chnu.edu.ua/novini/studenti-kafedi-biohimiyi-ta-biotehnologiyi-peremozhtsi-vseukrayinskoyi-studentskoyi-olimpiadi-z-biotehnologiyi http://ibhb.chnu.edu.ua/novini/studenti-kafedi-biohimiyi-ta-biotehnologiyi-peremozhtsi-vseukrayinskoyi-studentskoyi-olimpiadi-z-biotehnologiyi

З 16 по 18 травня на базі Національного університету харчових технологій (м. Київ) відбувся другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології. Команда нашого інституту була представлена студентами Краєвською Іванною, Ігнат Каріною (кафедра біохімії та біотехнології) й Скиданович Олександрою (кафедра молекулярної генетики та біотехнології), які посіли ІІ місце серед 15 команд. 

]]>
Mon, 22 May 2017 09:56:15 GMT 75
<![CDATA[Новини / Студенти кафедри – призери міжнародної конференції у Кракові]]> http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/analytchem/novini/studenti-kafedri-prizeri-mizhnarodnoyi-konferentsiyi-u-krakovi http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/analytchem/novini/studenti-kafedri-prizeri-mizhnarodnoyi-konferentsiyi-u-krakovi 1У стінах Краківської політехніки 25-26 квітня 2017 року відбулась чергова міжнародна студентська конференція “Sesja Studenckich Kół Naukowych USSKN 2017”, в якій взяли участь наші студенти. Конференція проходила у формі секційних засідань, які пройшли на високому науковому рівні, в дусі змістовних дискусій та великим зацікавленням як молодих вчених, так і студентської молоді. З привітальним словом до учасників конференції звернувся декан факультету хімічної технології та інженерії проф. Даріуш Богдал, 

]]>
Sun, 21 May 2017 11:14:01 GMT 60
<![CDATA[Новини / Співробітники кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства провели науково-практичний семінар-навчання]]> http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/botany/novini/spivrobitniki-kafedri-botaniki-lisovogo-i-sadovo-parkovogo-mistetstva-proveli-naukovo-praktichnii-seminar-navchannia http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/botany/novini/spivrobitniki-kafedri-botaniki-lisovogo-i-sadovo-parkovogo-mistetstva-proveli-naukovo-praktichnii-seminar-navchannia Науково-практичний семінар-навчання у лісовому заказнику загальнодержавного значення «Лунківський»

17 травня 2017 року співробітники кафедри ботаніки лісового і садово-паркового господарства провели науково-практичний семінар-навчання з помічниками лісничих ДП «Сторожинецький лісгосп» на території Красноїльського лісництва у лісовому заказнику загальнодержавного значення «Лунківський»

 

]]>
Thu, 18 May 2017 17:20:46 GMT 48
<![CDATA[Новини / Хіміки з Краківської політехніки взяли участь у роботі студентської наукової конференції ЧНУ]]> http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/analytchem/novini/himiki-z-krakivskoyi-politehniki-vziali-uchast-u-roboti-studentskoyi-naukovoyi-konferentsiyi-chnu http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/analytchem/novini/himiki-z-krakivskoyi-politehniki-vziali-uchast-u-roboti-studentskoyi-naukovoyi-konferentsiyi-chnu 125-27 квітня відбулась щорічна студентська наукова конференція. Традиційно, вже не один рік поспіль, у секції хімічних наук взяли участь колеги з Польщі: студенти і аспіранти Краківської політехніки.

В секції було представлено понад двадцять доповідей, серед яких 

]]>
Sun, 30 Apr 2017 09:30:35 GMT 60
<![CDATA[Новини / Андрій Том’юк - переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з Загальної екології]]> http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/ecology/novini/andrii-tomiuk-peremozhets-ii-etapu-vseukrayinskoyi-studentskoyi-olimpiadi-z-zagalnoyi-ekologiyi http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/ecology/novini/andrii-tomiuk-peremozhets-ii-etapu-vseukrayinskoyi-studentskoyi-olimpiadi-z-zagalnoyi-ekologiyi

На базі НУБіП проходив ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Загальна екологія». Участь у ній взяли понад 120 студентів з усієї України.
У категорії екологічні спеціальності студент кафедри екології та біомоніторингу Андрій Том’юк здобув диплом ІІІ ступеня. 

]]>
Sun, 30 Apr 2017 08:32:48 GMT 51
<![CDATA[Новини / Студенти-генетики на науковій студенській конференції]]> http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/genetic/novini/studentska-naukova-robota-na-kafedri http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/genetic/novini/studentska-naukova-robota-na-kafedri Студентка кафедри молекулярної генетики та біотехнології 4-го курсу  Рошка Надія нагороджена дипломом за кращу доповідь представлену на студентській науковій конференції Чернівецького національного університету, яка відбулась 25 - 27 квітня 2017 року. 

Доповідь Надії на тему: «Поліморфізм міжгенного спейсеру СОІ-СОІІ у бджоли медоносної (Apis mellifera)» викликала значний інтерес та жваве обговорення серед учасників конференції.

]]>
Fri, 28 Apr 2017 11:20:33 GMT 57
<![CDATA[Новини / Вітаємо студентку кафедри з найкращою доповіддю]]> http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/analytchem/novini/vitaemo-studentku-kafedri-z-naikrashchoiu-dopoviddiu http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/analytchem/novini/vitaemo-studentku-kafedri-z-naikrashchoiu-dopoviddiu

Cтудентка кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції третьокурсниця Хащинська Уляна  нагороджена грамотою за найкращу доповідь на тему: «Оцінка забруднення важкими металами грунтовово покриву міста Чернівці».

19-21 квітня  в Інституті геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася VII Всеукраїнська молодіжна конференція-школа «Сучасні проблеми наук про Землю» Учасниками були студенти, магістри, аспіранти з різних ВНЗ країни. Відкрив конференцію 

]]>
Thu, 27 Apr 2017 09:32:04 GMT 60
<![CDATA[Новини / Студенти-екологи взяли активну участь у щорічній студентській конференції]]> http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/ecology/novini/studenti-ekologi-vziali-aktivnu-uchast-u-shchorichnii-studentskii-konferentsiyi http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/ecology/novini/studenti-ekologi-vziali-aktivnu-uchast-u-shchorichnii-studentskii-konferentsiyi

25 квітня на кафедрі екології та біомоніторингу відбулася щорічна наукова студентська конференція.
Захід зібрав у дружньому кафедральному колі студентів 3-5 курсів денної та заочної 
форми навчання, небайдужих до стану довкілля та налаштованих на пошук ефективних методів вирішення нагальних екологічних проблем.

]]>
Wed, 26 Apr 2017 18:03:43 GMT 51
<![CDATA[Новини / Місячник санітарної очистки на кафедрі екології та біомоніторингу]]> http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/ecology/novini/misiachnik-sanitarnoyi-ochistki-na-kafedri-ekologiyi-ta-biomonitoringu http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/ecology/novini/misiachnik-sanitarnoyi-ochistki-na-kafedri-ekologiyi-ta-biomonitoringu 11 квітня, в рамках місячника санітарної очистки та благоустрою студентами та викладачами кафедри була проведена весняна толока. 

Захід відбувся спільно з комунальним закладом "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" та був спрямований на те, щоб облагородити територію для Open-air майданчика.

]]>
Mon, 24 Apr 2017 16:18:33 GMT 51