Staff

Руденко Світлана СтепанівнаSvitlana Rudenko

Date of birth: 16.10.1959 р.
Education: Yuriy Fedkovych Chernivtsi State University (1981)
Speciality: Biology.
Position: Head of Department 
Academic degree: professor (2003)
Scientific degree: доктор біологічних наук (2000). Захистила докторську дисертацію на тему: “Антипероксидантно-пероксидантний статус тварин у біотопах з підвищеною рухомістю алюмінію” за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Research interests: Розробка фундаментальних питань загальної екології, екосистемології та популяційної екології. Технології сучасного біомоніторингу. Автор, співавтор трьох монографій, шести посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, чотирьох патентів.
E-mail: s.rudenko   


 

Костишин Степан СтепановичStepan Kostyshyn

Date of birth: 07.02.1932 р. 
Education: Yuriy Fedkovych Chernivtsi State University (1955) 
Speciality: Селекція і насінництво. 
Position: Радник ректора, професор кафедри екології та біомоніторингу.
Academic degree: професор кафедри біохімії, присвоєно 21 березня 1986 року, атестат ПР № 013833 
Scientific degree: доктор біологічних наук, присуджено 20 вересня 1985 року, диплом БЛ № 001639; академік АНВШ України (1995).
Research interests: екологічний моніторинг, біоіндикація довкілля. 
E-mail: s.kostyshyn 


 

Федоряк Марія МихайлівнаMariia Fedoriak

Date of birth: 12.09.1972 р.
Education: Yuriy Fedkovych Chernivtsi State University (1994)
Speciality: Біологія.
Position: професор.
Academic degreeпрофесор, присвоєно 14 лютого 2014 року, атестат 12 ПР № 009353
Scientific degree: доктор біологічних наук, присуджено 31 травня 2011 року, диплом ДД № 009509.
Захистила докторську дисертацію на тему: “Аранеоіндикація урбоекосистем (на прикладі України) ” за спеціальністю 03.00.16 – екологія. 
Research interests: фауна і екологія павуків, аранеофауна урбоекосистем, біоіндикація.
E-mail: m.fedoryak  


 

Москалик Галина ГеоргіївнаGalyna Moskalyk

Date of birth: 23.04.1964 р.
Education: Yuriy Fedkovych Chernivtsi State University (1986)
Speciality: Біологія.
Position: доцент.
Academic degree: доцент, присвоєно 20 квітня 2006 року, атестат 02 ДЦ № 012475
Scientific degree: кандидат біологічних наук, присуджено 13 березня 2002 року, диплом ДК № 013768 
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Активність ключових ферментів азотного метаболізму салату посівного (Latuca sativa L.) за дії нітратного і амонійного азоту та синтетичних цитокінінів” за спеціальністю 03.00.04. – біохімія. 
Research interests: фіто індикація, фізіологічна адаптація рослин.
E-mail: g.moskalyk


 

Ситнікова Ірина ОлександрівнаIryna Sytnikova

Date of birth: 11.05.1970 р.
Education: Yuriy Fedkovych Chernivtsi State University (1992)
Speciality: Біологія.
Position: доцент.
Academic degree: доцент, присвоєно 19 листопада 2005 року, атестат 02 ДЦ № 015616
Scientific degree: кандидат біологічних наук, присуджено 31 січня 1999 року, диплом ДК № 002555.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Селен і рутин як модифікатори антиоксидантного статусу щурів на тлі окремої або поєднаної дії алюмінію та рентгенівського опромінення” за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.
Research interests: біоіндикація, екологія людини.
E-mail: i.sytnikova


 

Морозова Тетяна ВасилівнаTetiana Morozova

Date of birth17.06.1971 р.
Education: Yuriy Fedkovych Chernivtsi State University (1993)
Speciality: Біолог. Викладач біології і хімії.
Position: доцент.
Academic degree: доцент, присвоєно 24 жовтня 2007 року, атестат 12 ДЦ № 018179
Scientific degree: кандидат біологічних наук, присуджено 30 червня 2005 року, диплом ДК № 030351.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Різнорівнева біоіндикаційна оцінка екологічного стану слабкоурбанізованих селітебних територій Чернівецької області” за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Research interests: фітоіндикація, цитогнетичні дослідження, біорізноманіття та екологічна валентність видів.
E-mail: t.morozova


 

Легета Уляна ВолодимирівнаUliana Legeta

Date of birth: 10.07.1974 р.
Education: Yuriy Fedkovych Chernivtsi State University (1997)
Speciality: Біологія.
Position: доцент.
Academic degree: доцент, присвоєно 9 листопада 2010 року, атестат 12 ДЦ № 023797
Scientific degree: кандидат біологічних наук, присуджено 9 листопада 2006 року, диплом ДК № 000070.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Біоіндикація техногенно трансформованих територій з використанням Drosophila melanogaster Mg. (на прикладі м. Чернівці) ” за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Research interests: біоіндикація, біомоніторинг, популяційний рівень екологічних досліджень.
E-mail: u.legeta


 

Том'юк Богдан ПавловичBogdan Tomiuk

Date of birth: 02.07.1943 р.
Education: Yuriy Fedkovych Chernivtsi State University (1968)
Speciality: Біологія.
Position: доцент.
Academic degree: доцент, присвоєно 04 липня 1991 року, атестат ДЦ № 037554
Scientific degree: кандидат біологічних наук, присуджено 04 червня 1986 року, диплом БЛ № 01692
Захистив кандидатську дисертацію на тему: “Електрофізіологічна полярність кукурудзи у зв’язку з гетерозисом” за спеціальністю 03.00.12 – физиология растений. 
Research interests: мікробоценоз ґрунтів за дії різних факторів середовища. 
E-mail: b.tomyuk


 

Баглей Оксана ВасилівнаOksana Baglei

Date of birth: 20.06.1970 р.
Education: Yuriy Fedkovych Chernivtsi State University (1992)
Speciality: Біолог, викладач біології і хімії.
Position: асистент.
Scientific degree: кандидат біологічних наук, диплом ДК № 055453.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Оцінка впливу екологічних факторів на життєздатність популяцій виду роду Saussurea DC. Українських Карпат” за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Research interests: популяційна екологія рослин, урбоекологія, біотестування, біоіндикація.
E-mail: o.bagley


 

Филипчук Тетяна ВасилівнаTetiana Fylypchuk

Date of birth: 09.04.1971 р.
Education: Yuriy Fedkovych Chernivtsi State University (1993)
Speciality: Біологія.
Position: асистент.
Scientific degree: кандидат біологічних наук, присуджено 8 листопада 2007 року, диплом ДК № 043262
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Особливості перебігу закону толерантності Шелфорда в світлі істинних функціональних моделей на прикладі Arnica montana L.” за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Research interests: фітоіндикація навколишнього середовища, дослідження впливу екологічних факторів на рослинний організм.
E-mail: t.fylypchuk


 

Буждиган Оксана ЯрославівнаOksana Buzhdygan

Date of birth: 27.04.1983 р.
Education: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (2005 )
Speciality: Екологія та охорона навколишнього середовища, магістр екології.
Position: асистент.
Scientific degree: кандидат біологічних наук, присуджено 8 жовтня 2008 року, диплом ДК №048272.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Застосування мережевого рольового аналізу для побудови та оцінки трофічних мереж пасторальних екосистем” за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Research interests: екологічний мережевий аналіз, теорія енвайронів, вивчення трофічних мереж, непрямі зв’язки в екосистемі, пасторальний моніторинг та менеджмент, колообіг енергії, речовини та інформації.
- стипендіат програми Fulbright Faculty Development Program та уряду США (2010-2011)
- науковець по обміну в  Odum School of Ecology та Faculty of Engineering, University of Georgia, USA (2011-2012)
E-mail: o.buzhdygan


 

Жук Аліна ВолодимирівнаAlina Zhuk

Date of birth: 18.03.1983 р.
Education: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (2005)
Speciality: Екологія та охорона навколишнього середовища, магістр екології.
Position: асистент.
Scientific degree: кандидат біологічних наук, присуджено 8 жовтня 2008 року, диплом ДК №048279.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Екологічна концепція відновлення біогеоценозів на зрубах букових лісів Північної Буковини” за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Research interests: динаміка фітоценозів, біорізноманіття, фітоіндикація факторів екотопу, міжвидова конкуренція у рослинних угрупованнях, визначення потенційної флори.


 

Зароченцева Оксана ДмитрівнаOksana Zarochentseva

Date of birth: 23.06.1984 р.
Education: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (2006) 
Speciality: Екологія та охорона навколишнього середовища, магістр екології.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, присуджено 28 березня 2013 року, диплом ДК №012575.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Продуктивність лісових екосистем у мікрокосмах під впливом аклімаційних чинників” за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Position: м.н.с. кафедри екології та біомоніторингу
Scientific degree: дослідження вмонтованих мікрокосмів та моделювання у лабораторних умовах впливу на них аклімаційних чинників; екологічна освіта та виховання; побудова картосхем із використанням програмних засобів ГІС.
E-mail: o.zarochentseva 


 

Дзензерська Оксана МиколаївнаOksana Dzenzerska

Date of birth: 17.01.1990 р.
Education: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (2011)
Speciality: Екологія та охорона навколишнього середовища, магістр екології.
Positionаспірант
Research interests: працює над кандидатською дисертацією на тему "Дослідження змін зацикленості та спряженості NPC колообігів у еталонних лісових заплавних екосистемах Чернівецької області" (науковий керівник - д.б.н., проф. Руденко С.С.)


 

Андрущак Яніна Василівна

 Yanina Andrushchak

Date of birth: 14.03.1979 р.
Education: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (2013)
Speciality: Екологія та охорона навколишнього середовища, магістр екології.
Positionстарший лаборант
Research interests: екологічний моніторинг довкілля.


 

Буркут Володимир ІгоровичVolodymyr Burkut

Date of birth: 26.06.1977 р.
Education: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (2003)
Speciality: “Хімія”, хімік, викладач.
Education: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (2007)
Speciality: “Комп’ютерні системи та мережі”, магістр комп’ютерних систем та мереж.
Position: фахівець ІІ категорії.
Research interests: синтез та дослідження властивостей наночастинок срібла; атомно-адсорбційна спектрофотометрія; газова хроматографія; розробка та автоматизація фізико-хімічних методів аналізу


 

Казімір Оксана ВолодимирівнаOksana Kazimir

Date of birth: 03.01.1980 р.
Education: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (2002)
Speciality: біолог, викладач біології і хімії.
Position: лаборант НДР 51.801
Research interests: екологічний моніторинг довкілля. 

 


 

Маслов Ігор ОлеговичIgor Maslov

Date of birth: 24.12.1992 р.
Education: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (2014)
Speciality::"Екологія та охорона навколишнього середовища", еколога, викладач вищого навчального закладу.
Positionлаборант
Research interests: екологічний моніторинг довкілля, мікрокосмні моделі.