Журнал НАУКОВИЙ ВІСНИК ЧНУ. СЕРІЯ: ХІМІЯ.

№ 792, 2017 р.

Опубліковано: Відповідальний секретар журналу Вісник ЧНУ. Хімія, 15.02.2018

Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук.
праць. – Вип. 771.: Хімія. – Чернівці: Чернівецький націо-нальний університет, 2016. – 99с.
У збірнику подані результати наукових досліджень сучасних
проблем неорганічної, аналітичної, органічної та фізичної хімії.
Для викладачів, науковців, аспірантів, здобувачів і студентів вищих
навчальних закладів.
УДК 54
ББК 24
ISSN 2223-1722

читати далі>>>