Аспіранту та докторанту: Корисні посилання

 ОФІЦІЙНО


ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ (PhD програми, 4 роки навчання) 

 091  Біологія

 

 


 

 

Рецензії-відгуки на ОНП зовнішніх стейкхолдерів:

 


 

 

Силабуси дисциплін спеціальності 091 Біологія, доктора філософії з біології (PhD)


 

Результати опитування аспірантів та випускників
091 Біологія, квітень 2023 р.

Результати опитування (2021) випускників аспірантури 2010-2020 років

Результати опитування аспірантів та випускників
091 Біологія, 2021

Результати опитування аспірантів спеціальності
091 Біологія, 2019


Навчальні плани:

2016

Осінній набір (ліцензія), стаціонар

2016

Осінній набір, стаціонар

2017

Зимовий набір, заочна форма навчання

2017

Зимовий набір, стаціонар

2017

Осінній набір, стаціонар

2019

Зимовий набір, заочна форма навчання

2019

Зимовий набір, стаціонар

2019

Осінній набір, стаціонар

2021

Зимовий набір стаціонар

2021

Осінній набір, стаціонар

2023

Осінній набір, стаціонар

 

 101  Екологія

 

Освітньо-наукова програма 101 Екологія

 

 102  Хімія

 

Освітньо-наукова програма 102 Хімія

 


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ на навчання за освітнім ступенем доктор філософії: 


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА СПІВБЕСІДУ для вступників на навчання за освітнім ступенем доктор філософії: 


НА ДОПОМОГУ НАУКОВЦЮ:

 


Аспіранту та докторанту

Силабуси дисциплін спеціальності 091 Біологія

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 01.03.2019

Cилабуси дисциплін ОНП 2021 р.

Обов'язкові дисципліни загальної підготовки

Обов'язкові дисципліни професійної підготовки 

Вибіркові дисципліни (Блок 1, екзаменаційні предмети)  

Вибіркові дисципліни (Блок 2, залікові предмети)  


 

Cилабуси дисциплін ОНП 2019 р.

Обов'язкові дисципліни загальної підготовки

Обов'язкові дисципліни професійної підготовки

Вибіркові дисципліни (Блок 1) 

Вибіркові дисципліни (Блок 2) 

читати далі>>>


Програми для математичної обробки даних

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 05.05.2016

Шановні молоді науковці нашого інституту! 

До Вашої уваги кілька корисних посилань з описами можливого використання спеціалізованого freeware софта.

Користуйтесь, але не забувайте цитувати авторів! 

PAST пакет програм для статистичного аналіза даних. Рекомендовано тим, хто втомився від намагання щось вижати з Excel, але не хоче платити за SAS 9.4, SPSS 22, Statistica 10-12, Statgraphics Centurion XVII. Прекрасна програма для володіючих англійською. Не потребує інсталяції (портативна), постійно вдосконалюється і має непоганий мануал з прикладами.

При використанні варто посилатись на: Hammer, Ø., Harper, D.A.T., Ryan, P.D. 2001. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. Palaeontologia Electronica, 2001. – Vol. 4. – No. 1: 9pp. http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm


G*Power - Аналіз потужності статистичних критеріїв. Мануал у WEB інтерфейсі (глава 1, глава 2, глава 3) + приклади використання програми.

При використанні варто посилатись на: Faul F., Erdfelder E., Buchner A., Lang A.-G. Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses // Behavior Research Methods, 2009. – Vol. 41. – P. 1149-1160  або  Faul F., Erdfelder E., Lang A.-G., Buchner A. G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences // Behavior Research Methods, 2007. – Vol. 39. – P. 175-191 


RStudio - Інтегроване середовище розробки з відкритим кодом для фанатів R. Для володіючих англійською.


Instat+ - Статистичний пакет загального призначення. Має непоганий мануалДля володіючих англійською. 


R - Проект для статистичних розрахунків з відкритим кодом. Для володіючих англійською.


AtteStat - Надбудова до Excel. Для фанатів Microsoft. Є потужний мануал та відкритий вихідний код 

При використанні варто посилатись на: Гайдышев И.П. Статистика в публикациях //  «Гений ортопедии», 2005. - №4. - С. 155-161.


LePAC – Статистичний аналіз експериментальних даних з упором на бейзівські методи.  Двомовна (англійська, французька). 


GENEPOP – Потужний прикладний пакет генетико-популяційних програм. Не потребує інсталяції.

При використанні варто посилатись на: Rousset F. genepop’007: a complete re-implementation of the genepop software for Windows and Linux // Molecular Ecology Resources, 2008. – Vol. 8. – No. 1. – P. 103–106. 


GenAlEx - Генетичний аналіз в Excel.  Має мануалДля володіючих англійською.

При використанні варто посилатись на: Peakall R., Smouse P.E. (2012) GenAlEx 6.5: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research-an update // 2012. Bioinformatics, 2012 або http://bioinformatics.oxfordjournals.org/content/early/2012/07/20/bioinformatics.bts460.full.pdf+html


PowerMarker – Пакет для генетиків, що аналізують маркери.  Має мануал. Для володіючих англійською. Потребує Microsoft .NET Framework (версія 1.1.4322)


Arlequin – Софт для обробки генетико-популяційних даних. Портативна і не потребує інсталяції. 

При використанні варто посилатись на:  Excoffier L., H.E. L. Lischer H.E.L. Arlequin suite ver 3.5: A new series of programs to perform population genetics analyses under Linux and Windows // Molecular Ecology Resources, 2010. – Vol. 10. – No. 3. - P. 564-567 


GDA – Програма для обробки генетичних даних. Софт, написаний на основі книги "Genetic Data Analysis" by Bruce S. Weir, 1996, Sinaur Associates 


S2 ABOestimator – Програма для оцінки алельних частот і перевірки  согласия Rh в системі груп крові AB0 


Winstats – Російська версія статистичного пакету

читати далі>>>