Навчальна робота

    
    
    
 
Освітіній рівень Бакалавр
Освітньо-професійна програма:
ОПП Екологія - ОР Бакалавр (2021 р.)

Навчальні плани:

Робочі плани:

Освітній рівень Магістр

 

Освітньо-професійна програма:
ОПП Екологія - ОР Магістр (2020 р.)

Навчальні плани:

Робочі плани:

 
Силабуси навчальних дисциплін 
(натиснути на посилання)
 
 
Результати анкетування
ОР Бакалавр
2014 р. - акредитована спеціальність (ОР Бакалавр, ОР Магістр)
2016 р. - формування нової ОП
2018 р. - прийнято новий стандарт, ОП модернізовано відповідно до нового стандарту