Навчальна робота

 

 Викладач

 Перелік навчальних дисциплін

 Костишин С.С.

 1. Системний аналіз якості навколишнього середовища
 2. Вступ до фаху 
 3. Основи екологічної культури

 Руденко С.С.

 1. Загальна екологія (та неоекологія) 
 2. Основи біотехнології 
 3. Системний аналіз якості навколишнього середовища 
 4. Основи екологічної культури

 Федоряк М.М.

 1. Біологія 
 2. Екологія  тварин  
 3. Карантинні організми та захворювання 
 4. Етологічна структура популяцій  
     Основи екології (для студентів з інших факультетів)

 Легета У.В.

 1. Методи вимірювання параметрів навколишнього
     середовища 
 2. Когортний аналіз 
 3. Природоохоронне інспектування 
 4. Технологія навчання екології 
     Основи екології (для студентів з інших факультетів)

 Морозова Т.В.

 1. Нормування антропогенного навантаження
    на природне середовище 
 2. Моніторинг довкілля 
 3. Основи наукової діяльності 
 4. Методологія та організація наукових досліджень 
 5. Охорона праці в галузі 
     Основи екології (для студентів з інших факультетів)

 Москалик Г.Г.

 1. Біологія  
 2. Екологія  рослин  
 3. Факторна екологія 
 4. Геоаномальні зони та біота 
 5. Методика викладання у ВШ 
     Основи екології (для студентів з інших факультетів)

 Ситнікова І.О.

 1. Екологія  людини 
 2. Біоіндикація 
 3. Експериментальна екологія 
 4. Екотоксикологія біогенних речовин  
 5. Екотоксикологія техногенних речовин

 Том’юк Б.П.

 1. Екологія мікроорганізмів 
 2. Агроекологія 
     Основи екології (для студентів з інших факультетів)

 Баглей О.В.

 1. Стратегія сталого розвитку 
 2. Екологічна експертиза 
 3. Вступ до фаху 
 4. Лабораторні спеціалізації 
     Основи екології (для студентів з інших факультетів)

 Филипчук Т.В.

 1. Експериментальна екологія 
 2. Стресостійкість організмів 
 3. Педагогіка з методикою викладання екології 
 4. Прикладна екологія 
 5. Лабораторні спеціалізації 
     Основи екології (для студентів з інших факультетів)