Навчальна робота

 


 Викладач

 Перелік навчальних дисциплін

 Федоряк М.М.

 1. Екологія тварин
 2. Карантинні організми та захворювання
 3. Екологічний сервіс
 4. Дипломування
 5. Екологія (спец. Архітектура та будівництво, ENG)
 
6. Заповідна справа та екомережа
 7. Екологія за професійним спрямуванням (ENG)

 Руденко С.С.

 1. Загальна екологія
 2. Екологічна культура та виховання

 Костишин С.С.

 Керівництво магістерськими роботами

 Легета У.В.

 1. Гарбологія
 2. Природоохоронне інспектування та громадський контроль
 3. Когортний аналіз
 4. Сучасні концепції та оптимізація природокористування
 5. Основи екології (спец. Туризм)
 6. Міжнародні екологічні організації
 7. Науково-виробнича практика

 Москалик Г.Г.

 1. Екологія рослин
 2. Факторна екологія
 3. Проблеми фітоінвазії
 4. Біоенергетика
 5. Екологія (спец. Біологія)

 Ситнікова І.О.

 1. Екологія  людини 
 2. Біоіндикація 
 3. Екобіотехнологія
 4. Основи тайм-менеджменту
 5. Загальна екологія
 6. Експериментальна екологія 
 7. Оцінка впливу на довкілля
 8. Ландшафтно-екологічна практика

 Баглей О.В.

 1. Стратегія сталого розвитку
 2. Екологічна експертиза 
 3. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
 4. Вступ до фаху 
 5. Лабораторні спеціалізації 
 6. Виробничча практика

 Жук А.В. 

 1. Екологія мікроорганізмів
 2. Екологічна безпека
 3. Оцінка та збереження ландшаффтного біорізноманіття
 4. Комп'ютерна оцінка зображень
 5. Регіональні екологічні проблеми

Зароченцева О.Д.

 1. Організація та управління в природоохоронній діяльності 
 2. Методологія та організація наукових досліджень
 3. Основи наукової діяльності
 4. Моніторинг довкілля
 5. Екологічна фенологія
 6. Екологічний коучинг
 7. Екологія тварин (лаб.)
 8. Основи екології
 9. Загально-екологічна практика

 Филипчук Т.В.

 1. Експериментальна екологія 
 2. Стресостійкість організмів 
 3. Техніка лабораторних досліджень
 4. Агроекологія
 5. Ландшафтно-екологічна практика