Навчальна робота

 

 Викладач

 Перелік навчальних дисциплін

 Федоряк М.М.

 1. Екологія тварин
 2. Карантинні організми та захворювання
 3. Екологічний сервіс
 4. Дипломування
 5. Екологія (спец. Архітектура та будівництво, ENG)
 
6. Заповідна справа та екомережа
 7. Екологія за професійним спрямуванням (ENG)

 Руденко С.С.

 1. Загальна екологія
 2. Екологічна культура та виховання

 Костишин С.С.

 Керівництво магістерськими роботами

 Легета У.В.

 1. Гарбологія
 2. Природоохоронне інспектування та громадський контроль
 3. Когортний аналіз
 4. Сучасні концепції та оптимізація природокористування
 5. Основи еколоргії (спец. Туризм)
 6. Міжнародні екологічні організації
 7. Науково-виробнича практика

 Морозова Т.В.

 1. Екологія мікроорганізмів
 2. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище 
 3. Моніторинг довкілля
 4. Екологічна фенологія
 5. Методологія та організація наукових досліджень
 6. Екологічний коучинг
 7. Оцінка впливу на довкілля
 8. Основи екології (спец. Агрономія)

 Москалик Г.Г.

 1. Екологія рослин
 2. Факторна екологія
 3. Основи наукової діяльності
 4. Біоенергетика
 5. Екобіотехнологія
 6. Екологія (спец. Біологія)
 7. Дипломування
 8. Загально-екологічна практика

 Ситнікова І.О.

 1. Екологія  людини 
 2. Біоіндикація 
 3. Експериментальна екологія 
 4. Основи екотоксикології
 5. Екобіотехнологія
 6. Дипломування
 7. Ландшафтно-екологічна практика

 Жук А.В. 

 1. Організація та управління в природоохоронній діяльності 
 2. Екологічна безпека
 3. Оцінка та збереження ландшаффтного біорізноманіття
 4. Комп'ютерна оцінка зображень
 5. Регіональні екологічні проблеми

 Баглей О.В.

 1. Стратегія сталого розвитку 
 2. Екологічна експертиза 
 3. Вступ до фаху 
 4. Лабораторні спеціалізації 
 5. Виробничча практика

 Филипчук Т.В.

 1. Експериментальна екологія 
 2. Стресостійкість організмів 
 3. Техніка лабораторних досліджень
 4. Агроекологія
 5. Ландшафтно-екологічна практика