Перелік магістерських робіт

Гуменюк Богдана Дослідження ґрунтовтоми як результат алелопатії (Науковий керівник: к.б.н., доц. Москалик Г.Г.)

Друль Тетяна Екологічний стан домбровського кар’єру (Науковий керівник: к.б.н., доц. Ситнікова І.О.)

Заяць Марія Алелопатичні властивості листового опаду (Науковий керівник: к.б.н., доц. Москалик Г.Г.)

Іванюк Олександр "Біотестування пестицидного забруднення грунтів" (Науковий керівник: к.б.н., асист. Филипчук Т.В.)

Мельник Ірина Дослідження інвазійних видів рослин (на прикладі м. Ів-Франківськ) (Науковий керівник: к.б.н., доц. Ситнікова І.О.)

Пентюк Владислав "Використання методу нечітких когнітивних карт в оцінці конкурентних взаємозв'язків в рослинних угрупованнях"  (Науковий керівник: к.б.н., асист. Жук А.В.)

Приймак Карина "Верифікація предиктивної моделі розвитку сукцесії на зрубах букових лісів в умовах Північної Буковини" (Науковий керівник: к.б.н., асист. Жук А.В.)

Семенюк Анастасія "Біотестування сполук фенолу на градієнті концентрації" (Науковий керівник: к.б.н., доц. Морозова Т.В.)

Фіголь Ярина "Пошук екофізіологічних показників для виявлення негативного впливу токсичних речовин на агрофітоценози" (Науковий керівник: к.б.н., доц. Морозова Т.В.)

Хомин Руслана "Ростові процеси біоіндикаторів на градієнті концентрації формальдегіду" (Науковий керівник: к.б.н., доц. Морозова Т.В.)

Шкробанець Олександр "Моніторинг втрат бджолиних колоній в Україні після зимівлі 2017-2018 рр." (Науковий керівник: д.б.н., проф. Федоряк М.М.)