Нормативні документи

ПОЛОЖЕННЯ про інститут біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Статут Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Зміни та доповнення до Статуту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 21.12.2011 №494
Зміни та доповнення до Статуту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 18.05.2012 №597
Зміни та доповнення до Статуту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 30.05.2012 №644
Зміни та доповнення до Статуту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 10.07.2013 №950
Проект змін та доповнень до Статуту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 

Колективний договір Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на 2013-2015 рік

Зміни та доповнення до Колективного договору Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на 2013-2015 рік від 26.06.2014Анкети рейтингової оцінки викладачів університету

       Додаток до анкети рейтингової оцінки викладачів університету

 

Регламент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Програма розвитку Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича на 2012-2017 роки

Концепція розвитку Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича на 2012-2022 роки

 

Облік докторів і кандидатів наук

Наказ №77 від 21.05.2009 "Про надання карток працюючими у підрозділах докторами та кандидатами наук до відділу кадрів"
Особова картка працівника університету, яка подається до Державної акредитаційної комісії згідно наказу №119-К від 09.03.2010

 

Інструкція з діловодства