Нормативні документи

Статут Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Колективний договір Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на 2017-2020 рік

Регламент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Стратегічний план розвитку Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на 2019-2026 роки

Концепція розвитку Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на 2012-2022 роки

 


Облік докторів і кандидатів наук

Наказ №77 від 21.05.2009 "Про надання карток працюючими у підрозділах докторами та кандидатами наук до відділу кадрів"

Особова картка працівника університету, яка подається до Державної акредитаційної комісії згідно наказу №119-К від 09.03.2010


Інструкція з діловодства 


 

Положення «Про друк періодичних видань Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за кошти університету»

Положення "Про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича"

Положення "Про призначення декана факультету, директора інституту, директора коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича"

Наказ "Про затвердження положення про обрання за конкурсом та прийняття науково-педагогічних працівників на роботу в університет"

Правила внутрішнього розпорядку Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в ЧНУ ім. Ю. Федьковича

Методика розподілу штатів професорсько-викладацького складу

Стратегічний план розвитку Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на 2019-2026 роки

Правила академічної доброчесності у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Затвердження Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 

Наказ №335 від 15.11.2019 "Про делегування частини повноважень ректора проректорам"

Положення про виявлення та запобігання плагіату у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Етичний кодекс  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Положення про засади безконфліктних комунікацій та врегулювання спорів учасників освітнього процесу у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 


Звіти директора інституту