Оголошення

Відкрита зустріч із експертами щодо акредитації ОП "Середня освіта (Хімія)»

Опубліковано: Халавка Юрій Богданович, 22.09.2021

З 23 по 24 вересня у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбудеться акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі освітньої програми "Середня освіта (Хімія)» за спеціальністю Середня освіта.Хімія за другим рівнем вищої освіти на платформі Zoom. Відкрита зустріч із експертами: ID 3070 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, ОП "Середня освіта (Хімія)». Час: 23 вересня 2021 о 15:30 Підключитись до конференції Zoom: https://us05web.zoom.us/j/87586586178?wd=enpUd3N5QmtYWXZnem1oeWxOMjBFUT09 Ідентифікатор конференції: 875 8658 6178 Код доступу: 2021 ЗАПРОШУЄМО ВСІХ БАЖАЮЧИХ!

читати далі>>>


Акредитаційна експертиза ОП «Хімія» Відкрита зустріч з експертами

Опубліковано: Халавка Юрій Богданович, 15.09.2021

З 20 по 22 вересня у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбудеться акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі освітньої програми «Хімія» (ID у ЄДЕБО 2457) за спеціальністю 102 «Хімія» за другим рівнем вищої освіти на платформі Join Zoom Meeting.

читати далі>>>


Відкрита зустріч з експертами НАЗЯВО за ОП 201 Агрономія

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 14.09.2021

20 вересня 2021 в 14:40 відбудеться відкрита зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за освітньо-професійною програмою 201 Агрономія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

читати далі>>>


«Збереження біорізноманіття: знати і діяти. Програма неформальної освіти для підлітків»

Опубліковано: Зароченцева Оксана Дмитрівна, 30.08.2021

30.08.2021 о 10:00 відбудеться стартова зустріч проекту від посольства Фінляндії в Україні «Збереження біорізноманіття: знати і діяти. Програма неформальної освіти для підлітків».

Місце проведення: 81 ауд., 3-ій корпусу ЧНУ (вул. Лесі Українки, 25).


читати далі>>>


МОНІТОРИНГ НЕБЕЗПЕЧИХ ЧУЖОРІДНИХ ІНВАЗІЙНИХ ВИДІВ

Опубліковано: Зароченцева Оксана Дмитрівна, 10.06.2021

Долучайтеся до моніторингу іспанського слимака та самшитової вогнівки! Збережімо довкілля!

читати далі>>>


ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Опубліковано: Казімір Іван Іванович, 07.06.2021

10 червня 2021 року о 11 год відбудеться зустріч з стейкхолдерами в режимі он-лайн на платформі Google Meet: «Обговорення освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізація «Землеустрій та кадастр» у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Долучитися до зустрічі можна за посиланням meet.google.com/sjd-wpqh-xum

Організатори зустрічі: кафедра землевпорядкування та кадастру Інституту біології, хімії та біоресурсів; та кафедра геодезії, картографії та управління територіями Географічного факультету.

Рекомендації, пропозиції, зауваження та побажання надсилайте на поштову адресу кафедри землевпорядкування та кадастру: kadastr@chnu.edu.ua

читати далі>>>


ОБГОВОРЕННЯ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ - 193 -"ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ"

Опубліковано: Казімір Іван Іванович, 28.05.2021

До уваги студентів, роботодавців та академічної спільноти! Пропонується до обговорення проект освітньої програми підготовки бакалавра за спеціальністю 193 - ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ.  Пропозиції та зауваги просимо надсилати на адресу кафедри землевпорядкування та кадастру - kadastr@chnu.edu.ua.

читати далі>>>


Запрошуємо до обговорення проекту магістерської ОПП «АГРОНОМІЯ»

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 27.05.2021

До уваги студентів, роботодавців та академічної спільноти!

Просимо всіх, хто зацікавлений в покращенні освітньої програми другого рівня вищої освіти, за спеціальністю 201 - Агрономія, взяти участь в її обговоренні.  За цим посиланням доступний проект освітньої програми.

читати далі>>>


Обговорення магістерських освітніх програм Хімія та Середня освіта(хімія)

Опубліковано: Халавка Юрій Богданович, 20.05.2021

Шановні студенти, науковці та роботодавці!

Запрошуємо вас до обговорення освітніх програм магістрів : 

«Середня освіта (Хімія)» зі спеціальності 014.06 середня освіта (Хімія) - Магістр 

Навчальний план

Основні зміни:

Відредаговано текст і матриці відповідностей. 

Суттєво збільшено блок вибіркових дисциплін (додано 2 вибіркові ОК)

Додано третю педагогічну практику з позакласної роботи

Додано дисципліни рекомендовані методичною комісією ЗВО

 

• «Хімія» зі спеціальності 102 Хімія - Магістр 

Навчальний план 

Основні зміни:

Збільшення кількості обовязкових дисциплін (із вибіркових, які часто обирали студенти)

Оптимізовано вибіркові блоки - 3 блоки за відповідними семестрами 

Відредаговано тест і матриці відповідностей. 


Діючі редації програм доступні на сторінці: 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА  

пропозиції надсилайте на адресу y.khalavka(at)chnu.edu.ua

читати далі>>>


Обговорення програми підготовки бакалаврів зі спеціальності - 014 -"Середня освіта (біологія та здоров`я людини)"

Опубліковано: Никирса Тетяна Дмитрівна, 10.05.2021

До уваги студентів, роботодавців та академічної спільноти! Пропонується до обговорення навчальна програма підготовки бакалавра за спеціальністю 014.05 "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини".

читати далі>>>


Захист дисертаційної роботи Халавки Ю.Б. «Функціональні матеріали на основі наночастинок напівпровідників та металів»

Опубліковано: Халавка Юрій Богданович, 28.04.2021


Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Халавка Юрій Богданович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент, завідуючий кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Назва дисертаційної роботи: «Функціональні матеріали на основі наночастинок напівпровідників та металів»

Дата захисту:  06.05.2020, о 16:30 з використанням засобів електронного зв’язку за посиланням https://meet.google.com/hqk-mpgr-uai?hs=224

Інформаційні матеріали:  

http://specrada.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/10_1

 Науковий консультант: Фочук Петро Михайлович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент: Аксіментьєва Олена Ігорівна, доктор хімічних наук, професор, головний науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка  (м. Львів). 

Офіційний опонент: Куліков Леонід Мінейович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу тонкого неорганічного синтезу, термодинаміки та кінетики гетерофазних процесів Інституту проблем Матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України (м.Київ).

Офіційний опонент: Коцюбинський Володимир Олегович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ).

На здобуття наукового ступеня:  доктора хімічних наук

Cпеціальність:  02.00.21 «Хімія твердого тіла»

Захист у СВР:  Д 76.051.10


читати далі>>>


Завтра захист дисертації Іщенко Ольги Олегівни

Опубліковано: Діденко Наталія Олександрівна, 27.04.2021

Завтра в 11:00 (в онлайн режимі - https://meet.google.com/uqj-rzqw-ifw) на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 76.051.008 відбудеться захист дисертації Іщенко Ольги Олегівни "Молекулярна організація та таксономічне застосування 5S рибосомної ДНК представників триби Poeae (родина Poaceae)" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія.

 Науковий керівник:

завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології, доктор біологічних наук, професор Роман ВОЛКОВ.

 Офіційні опоненти:

- доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (рослинні біотехнології), завідувачка відділу клітинної біології і біотехнології Інституту харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України, Ємець Алла Іванівна;

- доктор біологічних наук, професор, завідувачка кафедри генетики та молекулярної біології, факультету біології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, с. н. с., член-кореспондент Національної академії аграрних наук, Чеботар Сабіна Віталіївна.

читати далі>>>


Лекція "Комп'ютерні розрахунки в хімії" д-ра Кароліни Кула (Краківська політехніка)

Опубліковано: Халавка Юрій Богданович, 22.04.2021

Запрошуємо студентів та колег на лекцію д-ра Кароліни Кули (Краківська політехніка) на тему "Комп'ютерні розрахунки в хімії". пт 23 кві. 2021 08:20 – 09:50 Приєднатися через Google Meet: meet.google.com/yfg-qjed-day

читати далі>>>


Увага конференція!

Опубліковано: Діденко Наталія Олександрівна, 20.04.2021

21 квітня на кафедрі молекулярної генетики та біотехнології проводитиметься студентська наукова конференція. Усі учасники конференції виступатимуть онлайн по підсекціям: "Підсекція структурно-функціональна організація та еволюція геному" (Керівник – проф. Роман Волков) початок роботи о 15:30; "Підсекція молекулярно-генетичні та біохімічні механізми абіотичного стресу" (Керівник - проф. Ірина Панчук) початок роботи о 15:30.

Ласкаво просимо усіх зацікавлених! 

читати далі>>>


Студентська конференція 2021

Опубліковано: Халавка Юрій Богданович, 14.04.2021

ПРОГРАМА СТУДЕНТСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 2021

Секція Хімія та харчові технології 

Chemistry and food technologies

читати далі>>>