Навчальна робота

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 Рівень вищої освіти: перший бакалаврський

ОПП "Біологія" 2020 р. 

ОПП «Біологія» 2021 р.

ОПП "Біотехнології та біоінженерія"

ОПП "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)"

 Рівень вищої освіти: другий магістерський

ОПП "Біологія" 2020

ОПП "Біологія" 2022 

ОПП "Біологія" 2023 

ОПП "Біологія" 2024_проєкт

ОПП "Біотехнології та біоінженерія"

 Рівень вищої освіти: третій аспірантський

 ОНП "Біологія"


 

СИЛАБУСИ/РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 Рівень вищої освіти: перший бакалаврський

 Рівень вищої освіти: другий магістерський

  

Практика

Базами виробничих практик є:

  • Чернівецький обласний медичний діагностичний центр;
  • Науково-дослідна станція карантину рослин УААН в с. Бояни, Чернівецька область;
  • Лабораторії підприємств харчової промисловості м. Чернівці;
  • Лабораторії дослідної станції інституту біології, хімії та біоресурсів с. Долішній Шепіт Чернівецька область.
  • Лабораторія "Біотехнологія отримання продуктів бджільництва" біостанції м. Чернівців інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ

У 2008 р. кафедра отримала грант німецької служби академічного обміну (DAAD) для групової поїздки до Німеччини. У вересні-жовтні група студентів 4 та 5 курсів протягом двох тижнів на базі університетів м. Тюбінген та Берлін засвоювала сучасні лабораторні методи досліджень в галузі молекулярної біології та генетики, знайомились з організацією наукової та учбової роботи.

 


 

Графіки модульного контролю (І семестр 2021-2022 н.р., ІІ семестр 2021-2022 н.р.)

Графіки проведення викладачами консультацій та індивідуальної роботи зі студентами (І семестр 2021-2022 н.р.ІІ семестр 2021-2022 н.р.)

 


 

Теми студентських наукових робіт 2021-2022 навчального року.

Тематика студентських наукових робіт за попередні роки.  

Звіти голів ЕК: 091 Біологія, 162 Біотехнології та біоінженерія.