Навчальна робота

Волков Роман Анатолійович - завідувач кафедри, д.б.н., професор кафедри молекулярної генетики та біотехнології,

1. Генетика
2. Молекулярна біологія
3. Молекулярна геноміка
4. Теорія еволюції
5. Генетика культурних рослин

Панчук Ірина Ігорівна – д.б.н., доцент, доцент кафедри молекулярної генетики та біотехнології
1. Біотехнологія 
2. Фізіологія та біохімія рослин
3. Адаптогенез у біологічних системах
4. Генна інженерія та генетично модифіковані організми 
5. Генетика людини, Медична біотехнологія

 Cавчук Галина Георгіївна - к.б.н., доцент, доцент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

1. Біологія індивідуального розвитку
2. Анатомія людини
3. Анатомія, фізіологія, патологія дитини з основами генетики
4. Біотехнологія розмноження тварин 
5. Основи наукових досліджень

Череватов Володимир Федорович – к.б.н., доцент, доцент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

1. Зоологія
2. Паразитологія
3. Ентомологія
4. Біотехнологія отримання продуктів бджільництва

 Шелифіст Антоніна Євгенівна - к.б.н., доцент, доцент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

 1. Біоетика з основами біобезпеки

2. Клітинна селекція

3. Проектування біотехнологічних виробництва (нормативне забезпечення)

4. Біотехнологія лікарських рослин.

5. Економіка та організація біотехнологічних виробництв
 

 Язловицька Людмила Степанівна – к.б.н.,  доцент,  доцент кафедри молекулярної генетики та біотехнології 

1. Фізіологія людини та тварин 
2. Генетика

3. Механізм онтогенезу та цитогенетичні основи розвитку організму

4. Адаптогенез у біологічних системах
5. Валеологія харчування

Буздуга Інна Миколаївна – к.б.н., асистент кафедри молекулярної генетики та біотехнології.

1. Біотехнологія 
2. Охорона праці в галузі 
3. Основи охорони праці 
4. Фізіологія рослин 
5. Загальна біотехнологія

  Тимочко Леся Іванівна – к.б.н., асистент кафедри молекулярної генетики та біотехнології;

1. Зоологія
2. Ентомологія 
3. Основи охорони праці 

4. Шкільна навчально-дослідна ділянка та організація кутка живої природи

5. Організація лабораторного практикума з біології та екології

Тинкевич Юрій Олегович  к.б.н., асистент кафедри молекулярної генетики та біотехнології;

1. Генетична інженерія та генетично-модифіковані організми

2. Методика та організація наукових досліджень

3. Методи біотехнологічних досліджень

4. Молекулярна генетика та механізми експресії генів

5. Молекулярна біологія

 Череватов Олександр Володимирович – к.б.н., асистент кафедри молекулярної генетики та біотехнології

1. Методи біотехнологічних досліджень
2. Теорія еволюції
3. Вступ до фаху
4. Сучасні досягнення в біології 
5. Процеси, апарати та устаткування виробництв галузі

Практика

Базами виробничих практик є:

  • Чернівецький обласний медичний діагностичний центр;
  • Науково-дослідна станція карантину рослин УААН в с. Бояни, Чернівецька область;
  • Придністровська дослідна станція садівництва Буковинського інституту агропромислового виробництва в с. Яблунівка, Чернівецька область;
  • Лабораторії підприємств харчової промисловості м. Чернівці (дріжджовий завод, цукровий завод, спиртоб'єднання);
  • Лабораторії дослідної станції інституту біології, хімії та біоресурсів с. Долішній Шепіт та с.Чорнівка Чернівецька область.
  • Лабораторія "Біотехнологія отримання продуктів бджільництва" біостанції м. Чернівців інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ

У 2008 р. кафедра отримала грант німецької служби академічного обміну (DAAD) для групової поїздки до Німеччини. У вересні-жовтні група студентів 4 та 5 курсів протягом двох тижнів на базі університетів м. Тюбінген та Берлін засвоювала сучасні лабораторні методи досліджень в галузі молекулярної біології та генетики, знайомились з організацією наукової та учбової роботи.