Череватов Володимир Федорович

Наукові публікації

1. Масікевич Ю.Г., Чорней І.І., Скільський І. В., Буджак В.В., Череватов В.Ф., Солодкий В.Д., Білоконь М.В. Деякі аспекти формування екологічної мережі Чернівецької області в розвитку національної екологічної мережі України//Екологія та ноосферологія. – 2005. – Том 16. - № 3-4. – С. 33 – 39.

2. Череватов В.Ф. Распределение дождевых червей (Lumbricidae, Oligochaeta) в урболандшафтах города Черновцы// Buletin stiintific. Etnografie, stiintele nuturii si muzeologie. № 6 (19). Serie noua. Stiintele naturii. – Chisinau, 2007. – P.  115-119.

3. Скільський І.В., Хлус Л.М., Череватов В.Ф., Смірнов Н.А., Чередарик М.І., Худий О.І., Мелещук Л.І. Червона книга Буковини. Тваринний світ. – Чернівці: ДрукАрт, 2007. – Т.2, ч. 1. – 260 с.

4. Хлус Л.М., Череватов В.Ф. Багатовидові угруповання молюсків та дощових червів як показник антропогенної трансформації грунтів//Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 403-404: Біологія. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 286-300.

5. Гарматюк О.М., Худий О.І., Худа Л.В., Череватов В.Ф. Зараженість риб Дністровського водосховища риб’ячою п’явкою Piscicola geometra (Linnaeus, 1761) і характеристика умов її існування // Наукові записки Тернопільського націона-льного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск: Гідроекологія. – 2010. – №2 (43). – С. 82-85.

6. Череватов В.Ф., Худий О.І. Рецензія на монографію «Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Круглороті (Cyclostomata). Риби (Pisces)» // Біологічні системи. т.2(1) – Чернівці: Видавництво Чернівецького університету, 2010. – С. 83.

7. Череватов В., Хлус Л., Думитрович И. Динамика численности и сезонная структура буковинской (Украина) субпопуляции зубра Bison bonasus L.// Buletin stiintific. Etnografie, stiintele nuturii si muzeologie. № 12 (25). Serie noua. Stiintele naturii. – Chisinau, 2010. – P.  94-100.

8. A. Andreev et al. Registrul zonelor nucleu ale Retelei Ecologice Nationale a Republicii Moldova // Biotica. – 2012. – 356 р. 

9. Смаголь В.К. Череватов В.Ф. Экологическуая характеристика местообитаний зубров (Bison bonasus L.) на территории Черновицкой области (Украина)// Buletin stiintific. Etnografie, stiintele nuturii si muzeologie. № 20 (33). Serie noua. Stiintele naturii. – Chisinau, 2014. – P. 58-63. 

10. Язловицкая Л.С., Череватов В.Ф., Савчук Г.Г., Хлус В.К. Типологические особенности клеток гемолимфы пчел Apis mellifera L., районированных в Черновицкой области // Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2014. - № 1 (10). – С.134-138.

11. Череватов В.Ф.Феркаляк В.Ю., Волков Р.А. Неконтрольована гібридизація бджоли медоносної (APIS MELLIFERA L.) на території Івано-Франківської області // Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2014. - №2. – Т. 12. – С. 234-240.

12. Череватов В.Ф., Язловицкая Л.С. Савчук Г.Г., Феркаляк В.Ю.,  Хлус В.К.  Оцінка породної приналежності та клітинного складу гемолімфи бджіл, районованих у Чернівецькій області // Бджільництво України. – 2015. – Вип. 1. – С. 125 – 129.
13. Череватов В.Ф., Феркаляк В.Ю., Волков Р.А. Гибридизация пчелы медоносной (APIS MELLIFERA L.) на территории Черновицкой области (Украина)//Buletin stiintific. Etnografie, stiintele nuturii si muzeologie. № 24 (37). Serie noua. Stiintele naturii. – Chisinau, 2016. – P. 62-67.
14.  Караван В.В., Царук В.І., Череватов В.Ф., Язловицька Л.С. Глутатіон-S-трансферазна активність бджіл-фуражирів Apis mellifera L. при літній підгодівлі певними вуглеводними дієтами. – Біологічні системи. –  2018. –  Т. 10, Вип. 1, – С. 20-28.


Навчальні матеріали

 

1. Череватов В.Ф., Хлус Л.М. Загальна паразитологія: курс лекцій. – Чернівці: Рута, 2007. – 128 с.
2. Хлус Л.М., Череватов В.Ф. Зоологія: Навчальний посібник. – Чернівці: Золоті литаври, 2007. – 144 с.
3. Хлус Л.М., Череватов В.Ф., Худий О.І. Зоологія безхребетних: Робочий зошит для самостійної роботи. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 100 с.
4. Зоологія безхребетних: Робочий зошит для самостійної роботи (за вимогами кредитно-модульної системи, видання друге). /Укл.: Хлус Л.М., Череватов В.Ф., Худий О.І. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 100 с.
5. Паразитологія: Робочий зошит для лабораторних занять та самостійної роботи. /Укл.: Череватов В.Ф., Хлус Л.М. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 64 с.
6. Хлус Л.М., Череватов В.Ф., Худий О.І. Зоологія безхребетних: Навчальний посібник для самостійної роботи. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. – 132 с.
7. Основи зоології: Робочий зошит /Укл.: Череватов В.Ф., Тимочко Л.І. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. – 68 с.
8. Хлус Л.М., Череватов В.Ф., Худий О.І. Зоологія безхребетних: Навчальний посібник для самостійної роботи. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. – 132 с.
9. Хлус Л.М., Череватов В.Ф., Худий О.І. Зоологія безхребетних: Навчальний посібник для лабораторних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2012. – 152 с.
10. Череватов В.Ф., Хлус Л.М. Паразитологія: Навчальний посібник для лабораторних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2012. – 112 с.
11. Хлус Л.М., Череватов В.Ф. Теоретичні аспекти розвитку біоти: Навчальний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів – Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – 58 с.
12. Основи ботаніки та зоології: робочий зошит / укл. В.Ф. Череватов, С.Г. Літвіненко, Л.І. Тимочко – Чернівці: Книги – XXI, 2013  –  86 c.
13. Хлус Л.М., Череватов В.Ф. Зоологія безхребетних: Лабораторний практикум. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – 172 с.
14. Хлус Л.М., Череватов В.Ф. Теоретичні аспекти розвитку біоти: Курс лекцій.  – Чернівці: ПП Озеров, 2014. – 156 с.
15. Хлус Л.М., Череватов В.Ф., Тимочко Л.І. Зоологія: Навчальний посібник для лабораторних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання. – Чернівці: ПП Озеров, 2014. – 256 с.
16. 
Череватов В.Ф., Шелифіст А.Є., Тимочко Л.І. Біологія та паразитологія: Навчальний посібник для лабораторних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання – Чернівці, 2018. – 80 с. 
17.  Череватов В.Ф., Тимочко Л.І. Зоологія: навчальний посібник для лабораторних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання. – Чернівці, 2018. – 124 с.
18.  Череватов В.Ф., Тимочко Л.І. Зоологія: тестові завдання: навчальний посібник / В.Ф. Череватов, Л.І. Тимочко. Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, – 2020. – 98 с.