Науково-організаційна рада

 

 Роман Анатолійович Волков

 

Волков Р.А. 

д.б.н., проф., заст. директора інституту з наукової роботи,
зав. кафедри молекулярної генетики та біотехнології, голова ради

 

 

Кобаса І.М.

д.х.н., проф.,

зав. кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції

 Ілля Ілліч Чорней

 

Чорней І.І. 

д.б.н., проф.,
зав. кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

 Марія Михайлівна Федоряк

 

Федоряк М.М. 

д.б.н., проф., каф. екології та біомоніторингу,
керівник відділу біології, екології та аграрних наук БМА НУМ

 Ігор Олександрович Шмараков

 

Шмараков І.О.

д.б.н., доц. каф. біохімії та біотехнології,
відповідальний за науково-дослідну роботу студентів

 Юрій Богданович Халавка

 

Халавка Ю.Б. 

к.х.н., асист. каф. неорганічної хімії,
відповідальний за міжнародну діяльність

 

   

Баб'юк  Д.П.

д.х.н., доц., каф.органічної і фізичної хімії та екології хімічних виробництв

 

   

 

Нікорич В.А.

к.б.н., доц., каф.грунтознавства