Науково-організаційна рада

 

 Роман Анатолійович Волков

 

Волков Р.А. 

д.б.н., проф., заст. директора інституту з наукової роботи,
зав. кафедри молекулярної генетики та біотехнології, голова ради

 

 

Кобаса І.М.

д.х.н., проф.,

зав. кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції

 Ілля Ілліч Чорней

 

Чорней І.І. 

д.б.н., проф.,
зав. кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

 Марія Михайлівна Федоряк

 

Федоряк М.М. 

д.б.н., проф., каф. екології та біомоніторингу,
керівник відділу біології, екології та аграрних наук БМА НУМ

 Юрій Богданович Халавка

 

Халавка Ю.Б. 

к.х.н., доц. каф. загальної хімії та хімічного матеріалознавства,
відповідальний за міжнародну діяльність

 

   

Баб'юк  Д.П.

д.х.н., доц., каф.хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції

 

   

 

Нікорич В.А.

к.б.н., доц., каф.агротехнологій та грунтознавства