Колектив кафедри

Федоряк Марія МихайлівнаФедоряк Марія Михайлівна

Дата народження: 12.09.1972 р.
Освіта: вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Диплом КЛ № 900269, виданий 28 червня 1994 року.
Спеціальність за дипломом: Біологія.
Посада: завідувач кафедри екології та біомоніторингу.
Вчене звання: професор, присвоєно 14 лютого 2014 року, атестат 12 ПР № 009353
Присуджено звання "Заслужений працівник освіти України".
Науковий ступінь: доктор біологічних наук, присуджено 31 травня 2011 року, диплом ДД № 009509.
Захистила докторську дисертацію на тему: “Аранеоіндикація урбоекосистем (на прикладі України) ” за спеціальністю 03.00.16 – екологія. 
Наукові інтереси, тематика досліджень: фауна і екологія павуків, аранеофауна урбоекосистем, біоіндикація, моніторинг смертності бджіл, послуги екосистем.
Національний координатор моніторингу смертності бджіл в Україні під егідою Міжнародної Асоціації з дослідження медоносних бджіл COLOSS
E-mail: m.fedoriak 


Руденко Світлана Степанівна

Руденко Світлана Степанівна

Дата народження: 16.10.1959 р.
Освіта: вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Диплом ЖВ-І № 112963, виданий 15 червня 1981 року.
Спеціальність за дипломом: Біологія.
Посада: професор.
Вчене звання: професор, присвоєно 24 грудня 2003 року, атестат ПР № 002650
У 2002 році за підготовку призерів учнівських олімпіад міжнародного рівня нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, присуджено звання ”Заслужений працівник освіти України”. Підготувала  студентів-переможців Всеукраїнських конкурсів, у тому числі “Фонду імені В.Пінчука”, “Новітній інтелект України”. Її аспірантка О.Я. Буждиган стала переможницею конкурсу наукових робіт НАНУ, Академічної програми Фулбрайт (Fulbright Faculty Development Program).
Науковий ступінь: доктор біологічних наук, присуджено 27 червня 2000 року, диплом ДД № 001305. Захистила докторську дисертацію на тему: “Антипероксидантно-пероксидантний статус тварин у біотопах з підвищеною рухомістю алюмінію” за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Наукові інтереси, тематика досліджень: Розробка фундаментальних питань загальної екології, екосистемології та популяційної екології. Технології сучасного біомоніторингу. Автор, співавтор трьох монографій, шести посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, чотирьох патентів.
E-mail: s.rudenko   
Костишин Степан СтепановичКостишин Степан Степанович

Дата народження: 07.02.1932 р. 
Освіта: вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Диплом Ж № 3165620, виданий 18 березня 1955 року. 
Спеціальність за дипломом: Селекція і насінництво. 
Посада: Радник ректора, професор кафедри екології та біомоніторингу.
Вчене звання: професор кафедри біохімії, присвоєно 21 березня 1986 року, атестат ПР № 013833 
Науковий ступінь: доктор біологічних наук, присуджено 20 вересня 1985 року, диплом БЛ № 001639; академік АНВШ України (1995).
Наукові інтереси, тематика досліджень: екологічний моніторинг, біоіндикація довкілля. 
E-mail: s.kostyshyn 
Москалик Галина ГеоргіївнаМоскалик Галина Георгіївна

Дата народження: 23.04.1964 р.
Освіта: вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Диплом ЖВ-І № 126749, виданий 18 червня 1986 року.
Спеціальність за дипломом: Біологія.
Посада: доцент.
Вчене звання: доцент, присвоєно 20 квітня 2006 року, атестат 02 ДЦ № 012475
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, присуджено 13 березня 2002 року, диплом ДК № 013768 
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Активність ключових ферментів азотного метаболізму салату посівного (Latuca sativa L.) за дії нітратного і амонійного азоту та синтетичних цитокінінів” за спеціальністю 03.00.04. – біохімія. 
Наукові інтереси, тематика досліджень: фіто індикація, фізіологічна адаптація рослин.
E-mail: g.moskalyk
Ситнікова Ірина ОлександрівнаСитнікова Ірина Олександрівна

Дата народження: 11.05.1970 р.
Освіта: вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Диплом ЦВ № 626122, виданий 26 червня 1992 року.
Спеціальність за дипломом: Біологія.
Посада: доцент.
Вчене звання: доцент, присвоєно 19 листопада 2005 року, атестат 02 ДЦ № 015616
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, присуджено 31 січня 1999 року, диплом ДК № 002555.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Селен і рутин як модифікатори антиоксидантного статусу щурів на тлі окремої або поєднаної дії алюмінію та рентгенівського опромінення” за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.
Наукові інтереси, тематика досліджень: біоіндикація, екологія людини.
E-mail: i.sytnikova
Легета Уляна ВолодимирівнаЛегета Уляна Володимирівна

Дата народження: 10.07.1974 р.
Освіта: вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Диплом ЛЗ № 001084, виданий 25 червня 1997 року.
Спеціальність за дипломом: Біологія.
Посада: доцент.
Вчене звання: доцент, присвоєно 9 листопада 2010 року, атестат 12 ДЦ № 023797
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, присуджено 9 листопада 2006 року, диплом ДК № 000070.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Біоіндикація техногенно трансформованих територій з використанням Drosophila melanogaster Mg. (на прикладі м. Чернівці) ” за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Наукові інтереси, тематика досліджень: біоіндикація, біомоніторинг, популяційний рівень екологічних досліджень.
E-mail: u.legeta
Баглей Оксана ВасилівнаБаглей Оксана Василівна

Дата народження: 20.06.1970 р.
Освіта: вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Диплом ФВ № 836216, виданий 26 червня 1992 року.
Спеціальність за дипломом: Біолог, викладач біології і хімії.
Посада: асистент.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, диплом ДК № 055453.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Оцінка впливу екологічних факторів на життєздатність популяцій виду роду Saussurea DC. Українських Карпат” за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Наукові інтереси, тематика досліджень: популяційна екологія рослин, урбоекологія, біотестування, біоіндикація.
E-mail: o.bagley
Филипчук Тетяна ВасилівнаФилипчук Тетяна Василівна

Дата народження: 09.04.1971 р.
Освіта: вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Диплом КЕ № 000024, виданий 26 червня 1993 року.
Спеціальність за дипломом: Біологія.
Посада: асистент.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, присуджено 8 листопада 2007 року, диплом ДК № 043262
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Особливості перебігу закону толерантності Шелфорда в світлі істинних функціональних моделей на прикладі Arnica montana L.” за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Наукові інтереси, тематика досліджень: фітоіндикація навколишнього середовища, дослідження впливу екологічних факторів на рослинний організм.
E-mail: t.fylypchuk
Буждиган Оксана ЯрославівнаБуждиган Оксана Ярославівна

Дата народження: 27.04.1983 р.
Освіта: вища, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Диплом з відзнакою РН № 27854169, виданий 30 червня 2005 року.
Спеціальність за дипломом: Екологія та охорона навколишнього середовища, магістр екології.
Посада: докторант.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, присуджено 8 жовтня 2008 року, диплом ДК №048272.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Застосування мережевого рольового аналізу для побудови та оцінки трофічних мереж пасторальних екосистем” за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Наукові інтереси, тематика досліджень: екологічний мережевий аналіз, теорія енвайронів, вивчення трофічних мереж, непрямі зв’язки в екосистемі, пасторальний моніторинг та менеджмент, колообіг енергії, речовини та інформації.
- стипендіат програми Fulbright Faculty Development Program та уряду США (2010-2011)
- науковець по обміну в  Odum School of Ecology та Faculty of Engineering, University of Georgia, USA (2011-2012)
E-mail: o.buzhdygan
Жук Аліна ВолодимирівнаЖук Аліна Володимирівна

Дата народження: 18.03.1983 р.
Освіта: вища, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Диплом з відзнакою РН № 27854170, виданий 30 червня 2005 року.
Спеціальність за дипломом: Екологія та охорона навколишнього середовища, магістр екології.
Посада: асистент.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, присуджено 8 жовтня 2008 року, диплом ДК №048279.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Екологічна концепція відновлення біогеоценозів на зрубах букових лісів Північної Буковини” за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Наукові інтереси, тематика досліджень: динаміка фітоценозів, біорізноманіття, фітоіндикація факторів екотопу, міжвидова конкуренція у рослинних угрупованнях, визначення потенційної флори.
E-mail: a.zhuk
Зароченцева Оксана ДмитрівнаЗароченцева Оксана Дмитрівна

Дата народження: 23.06.1984 р.
Освіта: вища, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Диплом РН № 30288767, виданий 20 червня 2006 року. 
Спеціальність за дипломом: Екологія та охорона навколишнього середовища, магістр екології.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, присуджено 28 березня 2013 року, диплом ДК №012575.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Продуктивність лісових екосистем у мікрокосмах під впливом аклімаційних чинників” за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Посада: асистент
Наукові інтереси, тематика досліджень: дослідження вмонтованих мікрокосмів та моделювання у лабораторних умовах впливу на них аклімаційних чинників; екологічна освіта та виховання; побудова картосхем із використанням програмних засобів ГІС.
E-mail: o.zarochentseva 
Шкробанець Олександр Олександрович

Дата народження: 08.04.1997 р.
Освіта: вища, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, диплом з відзнакою М19 №175313, виданий 31 грудня 2019 року.
Спеціальність за дипломом: Екологія (Магістр) 
Посада: аспірант кафедри екології та біомоніторингу
Наукові інтереси, тематика досліджень: моніторинг смертності бджіл  
Тема дисертаційної роботи: "Втрати колоній Apis mellifera L.  в Україні: еколого-економічні ризики" (Науковий керівник: д.б.н., проф. Федоряк М.М.)
E-mail: shkrobanets.oleksandr
Черлінка Любов Василівна

Дата народження: 06.02.1975р.
Освіта: вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Диплом РН № 10495242, виданий  19 червня 1998 року
Спеціальність за дипломом:  Біологія, спеціаліст, біолог, викладач біології і хімії.
Посада: аспірант кафедри екології та біомоніторингу
Наукові інтереси, тематика досліджень: екосервіс, Helianthus annuus L., Apis mellifera L., моделі в екосистемах.
Тема дисертаційної роботи: "Екосистемні послуги агроекосистем (на прикладі Helianthus annuus L.)" (Науковий керівник: д.б.н., проф. Федоряк М.М.)
E-mail: cherlinka.liubov 
Буркут Володимир ІгоровичБуркут Володимир Ігорович

Дата народження: 26.06.1977 р.
Освіта: вища, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Диплом РН № 23041970, виданий 30 червня 2003 року.
Спеціальність за дипломом: “Хімія”, хімік, викладач.
Освіта: вища, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Диплом РН № 32408175, виданий 30 червня 2007 року.
Спеціальність за дипломом: “Комп’ютерні системи та мережі”, магістр комп’ютерних систем та мереж.
Посада: завідувач лабораторії.
Наукові інтереси, тематика досліджень: синтез та дослідження властивостей наночастинок срібла; атомно-адсорбційна спектрофотометрія; газова хроматографія; розробка та автоматизація фізико-хімічних методів аналізу
Андрущак Яніна Василівна

Андрущак Яніна Василівна

Дата народження: 14.03.1979 р.
Освіта: вища, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, диплом РН№45557080, виданий 30 червня 2013 року.
Спеціальність за дипломом: Екологія та охорона навколишнього середовища, магістр екології.
Посада: старший лаборант
Наукові інтереси, тематика досліджень: екологічний моніторинг довкілля.