Колектив кафедри

Федоряк Марія Михайлівна

Федоряк Марія Михайлівна

Дата народження: 12.09.1972 р.
Освіта: вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Диплом КЛ № 900269, виданий 28 червня 1994 року.
Спеціальність за дипломом: Біологія.
Посада: завідувач кафедри екології та біомоніторингу.
Вчене звання: професор, присвоєно 14 лютого 2014 року, атестат 12 ПР № 009353
Присуджено звання "Заслужений працівник освіти України".
Науковий ступінь: доктор біологічних наук, присуджено 31 травня 2011 року, диплом ДД № 009509.
Захистила докторську дисертацію на тему: “Аранеоіндикація урбоекосистем (на прикладі України) ” за спеціальністю 03.00.16 – екологія. 
Наукові інтереси, тематика досліджень: фауна і екологія павуків, аранеофауна урбоекосистем, біоіндикація, моніторинг смертності бджіл, послуги екосистем.
Національний координатор моніторингу смертності бджіл в Україні під егідою Міжнародної Асоціації з дослідження медоносних бджіл COLOSS
E-mail: m.fedoriak 
Москалик Галина ГеоргіївнаМоскалик Галина Георгіївна

Дата народження: 23.04.1964 р.
Освіта: вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Диплом ЖВ-І № 126749, виданий 18 червня 1986 року.
Спеціальність за дипломом: Біологія.
Посада: доцент.
Вчене звання: доцент, присвоєно 20 квітня 2006 року, атестат 02 ДЦ № 012475
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, присуджено 13 березня 2002 року, диплом ДК № 013768 
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Активність ключових ферментів азотного метаболізму салату посівного (Latuca sativa L.) за дії нітратного і амонійного азоту та синтетичних цитокінінів” за спеціальністю 03.00.04. – біохімія. 
Наукові інтереси, тематика досліджень: фіто індикація, фізіологічна адаптація рослин.
E-mail: g.moskalyk
Ситнікова Ірина ОлександрівнаСитнікова Ірина Олександрівна

Дата народження: 11.05.1970 р.
Освіта: вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Диплом ЦВ № 626122, виданий 26 червня 1992 року.
Спеціальність за дипломом: Біологія.
Посада: доцент.
Вчене звання: доцент, присвоєно 19 листопада 2005 року, атестат 02 ДЦ № 015616
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, присуджено 31 січня 1999 року, диплом ДК № 002555.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Селен і рутин як модифікатори антиоксидантного статусу щурів на тлі окремої або поєднаної дії алюмінію та рентгенівського опромінення” за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.
Наукові інтереси, тематика досліджень: біоіндикація, екологія людини.
E-mail: i.sytnikova
 

Легета Уляна ВолодимирівнаЛегета Уляна Володимирівна

Дата народження: 10.07.1974 р.
Освіта: вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Диплом ЛЗ № 001084, виданий 25 червня 1997 року.
Спеціальність за дипломом: Біологія.
Посада: доцент.
Вчене звання: доцент, присвоєно 9 листопада 2010 року, атестат 12 ДЦ № 023797
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, присуджено 9 листопада 2006 року, диплом ДК № 000070.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Біоіндикація техногенно трансформованих територій з використанням Drosophila melanogaster Mg. (на прикладі м. Чернівці) ” за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Наукові інтереси, тематика досліджень: біоіндикація, біомоніторинг, популяційний рівень екологічних досліджень.
E-mail: u.legeta
 

Филипчук Тетяна ВасилівнаФилипчук Тетяна Василівна

Дата народження: 09.04.1971 р.
Освіта: вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Диплом КЕ № 000024, виданий 26 червня 1993 року.
Спеціальність за дипломом: Біологія.
Посада: асистент.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, присуджено 8 листопада 2007 року, диплом ДК № 043262
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Особливості перебігу закону толерантності Шелфорда в світлі істинних функціональних моделей на прикладі Arnica montana L.” за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Наукові інтереси, тематика досліджень: фітоіндикація навколишнього середовища, дослідження впливу екологічних факторів на рослинний організм.
E-mail: t.fylypchuk
 

Жук Аліна ВолодимирівнаЖук Аліна Володимирівна

Дата народження: 18.03.1983 р.
Освіта: вища, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Диплом з відзнакою РН № 27854170, виданий 30 червня 2005 року.
Спеціальність за дипломом: Екологія та охорона навколишнього середовища, магістр екології.
Посада: доцент.
Вчене звання: доцент, присвоєне 27 вересня 2021 р., атестат АД № 009039
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, присуджено 8 жовтня 2008 року, диплом ДК №048279.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Екологічна концепція відновлення біогеоценозів на зрубах букових лісів Північної Буковини” за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Наукові інтереси, тематика досліджень: динаміка фітоценозів, біорізноманіття, фітоіндикація факторів екотопу, міжвидова конкуренція у рослинних угрупованнях, визначення потенційної флори.
E-mail: a.zhuk
 

Зароченцева Оксана ДмитрівнаЗароченцева Оксана Дмитрівна

Дата народження: 23.06.1984 р.
Освіта: вища, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Диплом РН № 30288767, виданий 20 червня 2006 року. 
Спеціальність за дипломом: Екологія та охорона навколишнього середовища, магістр екології.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, присуджено 28 березня 2013 року, диплом ДК №012575.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Продуктивність лісових екосистем у мікрокосмах під впливом аклімаційних чинників” за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Посада: асистент
Наукові інтереси, тематика досліджень: фенологічні дослідження; аналіз впливу комах-запилювачів на врожайність перехреснозапильних культур; побудова картосхем із використанням програмних засобів ГІС.
E-mail: o.zarochentseva Буркут Володимир ІгоровичБуркут Володимир Ігорович

Дата народження: 26.06.1977 р.
Освіта: вища, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Диплом РН № 23041970, виданий 30 червня 2003 року.
Спеціальність за дипломом: “Хімія”, хімік, викладач.
Освіта: вища, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Диплом РН № 32408175, виданий 30 червня 2007 року.
Спеціальність за дипломом: “Комп’ютерні системи та мережі”, магістр комп’ютерних систем та мереж.
Посада: завідувач лабораторії.
Наукові інтереси, тематика досліджень: синтез та дослідження властивостей наночастинок срібла; атомно-адсорбційна спектрофотометрія; газова хроматографія; розробка та автоматизація фізико-хімічних методів аналізу