Екзаменаційна комісія

Склад екзаменаційної комісії

Склад екзаменаційної комісії спеціальності 101 - «Екологія», ОР «Бакалавр» згідно з Наказом №129 від 08.05.2020 р. "Про затвердження складу ЕК для проведення атестації здобувачів вищої освіти ступенів "бакалавр", "магістр" у 2019-2020 н.р."

Голова комісії:

Білоконь Микола Васильович - начальник управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації.

Члени комісії:

1. Федоряк М.М. - д-р біол. наук, проф., зав. кафедри екології та біомоніторингу.
2. Москалик Г.Г. - канд. біол. наук, доц. кафедри екології та біомоніторингу.
3. Казімір О.В. - лаборант кафедри екології та біомоніторингу - секретар ЕК.
Графік передзахистів та захистів

Група Передзахист Захист
Денна форма навчання
303 29.05.2020
403  15-16.06.202025-26.06.2020

Програма комплексного іспиту з «Екології»
для студентів ОР «Бакалавр» Спеціальність 101 – «Екологія»
(для перегляду файла натисніть на зображення)

Тестові завдання на комплексного іспиту з «Екології»
для студентів ОР «Бакалавр» Спеціальність 101 – 
«Екологія»
(для перегляду файла натисніть на зображення)

 DEK-test-bakalavr