Екзаменаційна комісія

Склад екзаменаційної комісії ОР Магістр

Склад екзаменаційної комісії № 4 спеціальності 101 - «Екологія», ОР «Магістр» згідно з Наказом № 307 від 11.11.2022 р. "Про затвердження складу ЕК для проведення атестації здобувачів вищої освіти ступенів "Магістр" та "Бакалавр" у 2022-2023 н.р."

Голова комісії:

Руденко Світлана Степанівна - д-р біол. наук, проф., проф. кафедри ботаніки та екології Донецького національного університету імені Василя Стуса

Члени комісії:

1. Федоряк М.М. - д-р біол. наук, проф., зав. кафедри екології та біомоніторингу.
2. Нікорич В.А. – канд. біол. наук, доц. кафедри геоматики, землеустрою та агроменеджменту.
3. Зароченцева О.Д. - канд. біол. наук, асист. кафедри екології та біомоніторингу - секретар ЕК.

Звіт голови ЕК (ОР Магістр) 2022 р.
Звіт голови ЕК (ОР Магістр) 2021 р.

Склад екзаменаційної комісії ОР Бакалавр

Склад екзаменаційної комісії № 6 спеціальності 101 - «Екологія», ОР «Бакалавр» згідно з Наказом №128 від 27.04.2022 р. "Про затвердження складу ЕК для проведення атестації здобувачів вищої освіти ступенів "Бакалавр", "Магістр" у 2021-2022 н.р."

Голова комісії:

Білоконь Микола Васильович - начальник управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації.

Члени комісії:

1. Федоряк М.М. - д-р біол. наук, проф., зав. кафедри екології та біомоніторингу.
2. Нікорич В.А. - канд. біол. наук, доц. кафедри агротехнологій та грунтознавства.
3. Зароченцева О.Д. - канд. біол. наук, асист. кафедри екології та біомоніторингу - секретар ЕК.

Звіт голови ЕК (ОР Бакалавр) 2022 р.
Звіт голови ЕК (ОР Бакалавр) 2021 р.
Графік передзахистів та захистів

Група Передзахист Захист
Денна форма навчання
403, ОР Бакалавр 07-08.06.2022  23-24.06.2022
603, ОР Магістр 05.12.202220.12.2022

Програма комплексного іспиту з «Екології»
для студентів ОР «Бакалавр» Спеціальність 101 – «Екологія»
(для перегляду файла натисніть на зображення)

Тестові завдання комплексного іспиту з «Екології»
для студентів ОР «Бакалавр» Спеціальність 101 – 
«Екологія»
(для перегляду файла натисніть на зображення)

 DEK-test-bakalavr