Екзаменаційна комісія

Склад екзаменаційної комісії ОС Магістр

Склад екзаменаційної комісії № 4 спеціальності 101 - «Екологія», ОС «Магістр» згідно з Наказом № 307 від 11.11.2022 р. "Про затвердження складу ЕК для проведення атестації здобувачів вищої освіти ступенів "Магістр" та "Бакалавр" у 2022-2023 н.р."

Голова комісії:

Руденко Світлана Степанівна - д-р біол. наук, проф., проф. кафедри ботаніки та екології Донецького національного університету імені Василя Стуса

Члени комісії:

1. Федоряк М.М. - д-р біол. наук, проф., зав. кафедри екології та біомоніторингу.
2. Нікорич В.А. – канд. біол. наук, доц. кафедри геоматики, землеустрою та агроменеджменту.
3. Зароченцева О.Д. - канд. біол. наук, асист. кафедри екології та біомоніторингу - секретар ЕК.

Звіт голови ЕК (ОС Магістр) 2022 р.
Звіт голови ЕК (ОС Магістр) 2021 р.

 

Склад екзаменаційної комісії ОС Бакалавр

Склад екзаменаційної комісії № 6 спеціальності 101 - «Екологія», ОС «Бакалавр» згідно з Наказом №128 від 27.04.2023 р. "Про затвердження складу ЕК для проведення атестації здобувачів вищої освіти ступенів "Бакалавр", "Магістр" у 2022/2023 н.р."

Голова комісії:

Руденко Світлана Степанівна - д-р біол. наук, проф., проф. кафедри ботаніки та екології Донецького національного університету імені Василя Стуса

Члени комісії:

1. Москалик Г.Г. - канд. біол. наук, проф., доц. кафедри екології та біомоніторингу.
2. Нікорич В.А. - канд. біол. наук, доц. кафедри агротехнологій та грунтознавства.
3. Зароченцева О.Д. - канд. біол. наук, асист. кафедри екології та біомоніторингу - секретар ЕК.

 

Звіт голови ЕК (ОС Бакалавр) 2023 р.
Звіт голови ЕК (ОС Бакалавр) 2022 р.
Звіт голови ЕК (ОС Бакалавр) 2021 р.

 


 

Графік передзахистів та захистів

Група Передзахист Захист
Денна форма навчання
403, ОС Бакалавр 30.05.2023  19-20.06.2023
603, ОС Магістр 05.12.2022 20.12.2022