Контакти

Поштова адреса:

Кафедра екології та біомоніторингу
Інститут біології, хімії та біоресурсів
58012, Україна, м.Чернівці, вул.Коцюбинського, 2

Адреса: 

м.Чернівці, вул. Лесі Українки, 25
3 корпус, 3 поверх
тел.: +38 (0372) 58-47-92; +38 (0372) 58-48-31
e-mail: ecology

Завідувач кафедри:

д.б.н., проф. Руденко  Світлана Степанівна
+38 (0372) 58-47-92   
e-mail: s.rudenko
ауд. 81

Співробітники кафедри:

д.б.н., проф. Костишин Степан Степанович
+38 (0372) 58-47-92   
e-mail: s.kostyshyn 
ауд. 81

д.б.н., проф. Федоряк Марія Михайлівна
+38 (0372) 58-48-31   
e-mail: m.fedoryak 
ауд. 92

к.б.н., доц. Москалик Галина Георгіївна
+38 (0372) 58-48-31   
e-mail: g.moskalyk
ауд. 84

к.б.н., доц. Ситнікова Ірина Олександрівна
+38 (0372) 58-48-31   
e-mail:  i.sytnikova 
ауд. 84

к.б.н., доц. Морозова Тетяна Василівна
+38 (0372) 58-48-31   
e-mail: t.morozova 
ауд. 84

к.б.н., доц. Легета Уляна Володимирівна
+38 (0372) 58-48-31   
e-mail: u.legeta 
ауд. 84

к.б.н., доц. Том’юк Богдан Павлович
+38 (0372) 58-48-31   
e-mail: b.tomyuk 
ауд. 84

к.б.н., докторант Буждиган Оксана Ярославівна
+38 (0372) 58-47-92   
e-mail: o.buzhdygan
ауд. 82

к.б.н., асист. Баглей Оксана Василівна
+38 (0372) 58-48-31   
e-mail: o.bagley 
ауд. 84

к.б.н., асист. Филипчук Тетяна Василівна
+38 (0372) 58-48-31   
e-mail: t.fylypchuk
ауд. 84

к.б.н., м.н.с. Зароченцева Оксана Дмитрівна
+38 (0372) 58-47-92   
e-mail: o.zarochentseva 

ауд. 82

аспірант Дзензерська Оксана Миколаївна
+38 (0372) 58-47-92   
ауд. 82

зав. лаб. Буркут Володимир Ігорович
+38 (0372) 58-48-31   
ауд. 87в

ст. лаб. Андрущак Яніна Василівна
+38 (0372) 58-47-92   
ауд. 82

лаб. Казімір Оксана Володимирівна
+38 (0372) 58-47-92   
ауд. 82

ст. лаб. Маслов Ігор Олегович
+38 (0372) 58-48-31   
ауд. 90