Наукова робота

 НАУКОВІ ТЕМИ

Кафедральна тема: 
Оцінка екосистемних послуг і асоційованих факторів ризику на градієнтах ландшафтних умов у цілях сталого розвитку.

№ державної реєстрації: 0121U105597
Термін виконання – 2021-2025 роки
Наукова спрямованість теми:  індикатори ефективності основних видів екосистемних послуг, чинники, що викликають порушення екосистемних послуг, способи гармонізації і підвищення ефективності екосистемних послуг у цілях сталого розвитку в умовах різних ландшафтів.

Міжнародні гранти: 
A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network (Грант ALTER-Net High Impact Action)
Керівник: Федоряк М.М.
Термін виконання – 2018-2019 роки

Кафедральна тема: 
Екомоніторинг, екоаудит та екостабілізація регульованих людиною екосистем Чернівецької області.
№ державної реєстрації: 0111U005262
Термін виконання – 2016-2020 роки
Наукова спрямованість теми: розробка екологічного сервісу лісових, паркових, водних, садових екосистем та агроекосистем з енергетичними культурами

Держбюджетна тема (51.802)
Система оперативного біомоніторингу для зон надзвичайних екологічних ситуацій
№ державної реєстрації 0117U001146
Термін виконання - 2017-2019 роки
Наукова спрямованість теми: розробка системи оперативного біомоніторингу для зон надзвичайних екологічних ситуацій

    

Українсько-австрійський науково-дослідний проект 
Дослідження смертності медоносних бджіл в Україні й Австр ії: спільний аналіз даних і факторів ризику, інформаційна підтримка бджолярів
№ держреєстрації 0118 U 000776; WTZ Project (UA 01/2017)
Термін виконанняі - 2017-2018 роки

Держбюджетна тема (51.801)
Моделювання антропогенного впливу на спряженість біогеохімічних кругообігів та прогнозування наслідків їх екосистемної розбалансованості
№ державної реєстрації 0113U003248
Термін виконання - 2013-2015 роки
Наукова спрямованість теми: моделювання та моніторинг екосистемної розбалансованості

Кафедральна тема: 
Моніторинг біорізноманіття екосистем Чернівецької області.
№ державної реєстрації: 0111U004777
Термін виконання – 2011-2015 роки
Наукова спрямованість теми: оцінка стійкості екосистем за показниками біорізноманіття

Держбюджетна тема (№51.88): 
Нові підходи та методи біомоніторингу та біопрогнозування екологічного стану територій
Наказ МОНУ № 686 від 22.07.09
Термін виконання – 2010-2012 роки

Тема ФФДУ (№51.74): 
Використання методів біотестування та біодіагностики для оцінки стану насаджень шпилькових порід
Договір № Ф29/562-2009
Термін виконання – 2009-2010 роки

 СПІВРОБІТНИЦТВО

Договори та угоди про співпрацю з базами практик

Університет м. Грац (Австрія)

«Дослідження смертності медоносних бджіл в Україні й Австрії: спільний аналіз даних і факторів ризику, інформаційна підтримка бджолярів» 

У останнє десятиліття стрімко зросла смертність бджіл у глобальному масштабі. Україна, як і інші країни з помірним кліматом, зазнає найбільших втрат бджолиних колоній упродовж зимових періодів. Для з’ясування масштабів та можливих причин цього явища, ми долучилися до моніторингу смертності бджолиних колоній, координованого міжнародною асоціацією COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes), учасниками якого станом на 2017 р. були 30 країн. Моніторинг здійснюється з використанням стандартного протоколу (анкети). Нами створено базу даних щодо результатів зимівлі бджолиних колоній в різних фізико-географічних зонах України. На основі аналізу чинників різної природи, які можуть мати вплив на втрати бджолиних колоній, розроблено практичні рекомендація для бджолярів України.

В рамках проекту створено сайт, який використовується учасниками проекту для залучення респондентів до моніторингу смертності бджіл в Україні, а також інформування практикуючих бджолярів України у контексті проблем бджільництва.

Сучавський університет Стефан чел Маре, факультет лісівництва

«Моніторинг структурно-функціонального стану екосистем природних територій України, Румунії та Молдови»

Порівняння продуктивності лісових екосистем моно- та полікультурних насаджень. Біоіндикаційна діагностика наявності чинників, які зумовлюють ушкодження деревних порід в прикордонних зонах. Визначення чинників, причетних до всихання деревних порід в прикордонних зонах. Покращення якості розсадникового матеріалу лісових господарств. Моніторинг радіонуклідного забруднення недервної продукції прикордонних територій.

Державна наукова установа Центральний ботанічний сад НАН Білорусі

«Різнорівнева біоіндикація окремих територій посиленого радіоекологічного контролю України та республіки Білорусь»

Виявлення рівнів організації живого, найбільш чутливих до радіоактивного забруднення. Встановлення критеріїв чутливості біоіндикаторів до ступеню радіоактивного забруднення. Розробка критеріїв оцінки післядії радіоактивного забруднення на біоту у різних регіонах країни. Виявлення специфічної реакції біооб’єктів на різних рівнях організації. 

Державна наукова установа Центральний ботанічний сад НАН Білорусі

«Використання методів біотестування і біоіндикації для оцінки стану насаджень шпилькових порід»

Дослідження структурно-функціонального стану шпилькових лісів Чернівецької області та Білорусії, спрямовані на з'ясування внутрішніх і зовнішніх причин їх сучасної деградації, прогнозування змін типових лісових екосистем Чернівецької області та Білорусії за умов поглиблення дії чинників глобальної екологічної кризи, виявлення характеру залежності стійкості і чутливості шпилькових деревних порід від зростання в моно- чи полікультурі, наявності чи відсутності співедифікаторів, а також оцінки відновного потенціалу неповночленних екосистем шпилькових лісів.