Зароченцева Оксана Дмитрівна

Наукові публікації

Аналіз хмарних сервісів та їх використання
для розширення можливостей
навчально-виховного процесу

2020 Федоряк М.М., Тимочко Л.І., Шкробанець О.О., Жук А.В., Делі О.Ф., Подобівський С.С., Миколайчук В.Г., Калиниченко О.О., Легета У.В., Зароченцева О.Д. Результати стандартизованого опитування бджолярів щодо втрат колоній Apis melifera L. в Україні після зимівлі 2018-2019 рр. Вісник ХНУ В.Н. Каразіна: серія "Екологія", 2020, вип. 23. С. 124-138. DOI:https://doi.org/10.26565/1992-4259-2020-23-11


2020 Зароченцева О., Жук А., Федоряк М. Вплив бджолозапилення на продуктивність та насіннєві характеристики гібридів Helianthus annus  L. Ефективне бджолозапилення: від підвищення урожайності до збереження біорізноманіття: зб. мат. наук.-практ. конф. з міжнарод. уч. 10 листопада 2020 р. Київ: USAID (АГРО), 2020. С. 37-39.


2019 Жук А.В., Зароченцева О.Д.  Медоресурсний потенціал Robinia pseudoacacia L. в умовах парку імені Ф.Шиллера. Стале бджільництво в Україні: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 6-8 листопада 2019 р., м. Чернівці, Україна.  Чернівці: ДрукАрт, 2019. С. 58-60.


2015 Аналіз хмарних сервісів та їх використання для розширення можливостей навчально-виховного процесу /Зароченцева О.Д., Буждиган О.Я. // Матеріали наукової конференції за програмою навчального семінару-тренінгу "Екологічна освіта та просвіта учнів загальноосвітніх шкіл" (м. Чернівці, 20–22 березня 2015 р.). - С. 48–51.


2014 Разработка методики определения экосистемной продуктивности лесных микрокосмов / Зароченцева О.Д. //Материалы Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2014»(Москва, Россия, 7-11 апреля 2014 г.).


2013 Мікрокосми – зручні моделі для екологічних досліджень в загальноосвітніх закладах / Зароченцева О.Д. //Матеріали наукової конференції за програмою навчального семінару-тренінгу "Екологічна освіта та просвітаучнівзагальноосвітніх шкіл" (м. Чернівці, 6–8 вересня 2013 р.). - С. 53–56.


2012 Дослідження валової первинної продуктивності у мікрокосмних екосистемах / Зароченцева О.Д. // Матеріали міжнародної конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології» (Ужгород, 19 – 23 вересня 2012 року). – Київ – Ужгород, 2012. – С. 140–141.


2012 Adaptation of methodology calculation relative crowding coefficient for evaluation competition of tree species in polyculture / Zarochentseva O. // XVIII International Scientific Conference “Economics for Ecology” (April 2730, 2012). – Sumy, 2012. – Р. 196–197.


2011 Прогнозування приросту самосіву бука лісового за імітації чинників глобальної екологічної кризи в мікрокосмах / О.Д. Зароченцева, С.С. Руденко // Біологічні системи. – 2011. – Т. 3, Вип. 4. – С. 321–328.


2011 Прогнозування змін продуктивності лісоутворюючих порід Чернівецької області за подальшого підвищення температури за допомогою мікрокосмних моделей / С.С. Руденко, О.Д. Зароченцева // Ґрунтознавство. – 2011. – №1–2. – Т.12. – С. 63–71.


2010 Приріст біомаси самосіву лісоутворюючих порід Буковини за імітації чинників глобальної екологічної кризи у мікрокосмах / О.Д. Зароченцева, С.С. Руденко // Біологічні системи. Науковий журнал. – 2010. – Т. 2, Вип. 3. – С. 30–36.


2008 Вплив імітованих кислотних дощів на продуктивність лісових екосистем у мікрокосмах / С.С. Руденко, О.Д. Зароченцева // Доповіді Національної академії наук України. – 2008. – № 3. – С. 183–187.  


2008 Приріст біомаси деревних порід у мікрокосмах за  підвищеної температури / О.Д. Зароченцева // Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська» (Львів – Пожижевська, 23–27 вересня 2008 р.). – Львів, 2008. – С. 146–147.  


Навчальні матеріали2020
Федоряк М., Москалик Г., Легета У., Зароченцева О. Основи екології: навч.посіб. Чернівці: Черн. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 120 с.

2015
Мікрокосмні моделі екосистем: монографія. / С.С. Костишин, С.С. Руденко, Є.Г. Махрова, О.Д. Зароченцева. – Чернів. нац. ун-т, 2015. – 336 с. 

 

 
2015 
Екологія в таблицях, схемах та малюнках. /  О.Я. Буждиган, О.Д. Зароченцева, С.С. Руденко. − Чернівці: Місто, 2015. – 144 с.
 
 2015
Екологія в дослідах. Методичні рекомендації для наукової роботи в навчальних закладах різного типу: У 2-x ч. Частина-1, вип. 2. / О.Я. Буждиган, С.С. Руденко, О.Д. Зароченцева, С.С. Костишин. − Чернівці: Місто, 2015. – 168 с.

 2015 
Екологія в дослідах. Методичні рекомендації для наукової роботи в навчальних закладах різного типу: У 2-x ч. Частина-2. / О.Я. Буждиган, С.С. Руденко, О.Д. Зароченцева, С.С. Костишин. − Чернівці: Місто, 2015. – 128 с.

 2013
Екологія в дослідах. Методичні рекомендації для наукової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах /О.Я. Буждиган, С.С. Руденко, О.Д. Зароченцева, С.С. Костишин. − Чернівці: Місто, 2013. – 164 с.

 
2012
Регіональна концепція екологічної освіти: монографія / Руденко С.С., Бауер М.Й., Костишин С.С., Зароченцева О.Д. - Чернів. нац. ун-т, 2012. - 88 с.