Зароченцева Оксана Дмитрівна

Наукові публікації

Аналіз хмарних сервісів та їх використання
для розширення можливостей
навчально-виховного процесу

2015 Аналіз хмарних сервісів та їх використання для розширення можливостей навчально-виховного процесу /Зароченцева О.Д., Буждиган О.Я. // Матеріали наукової конференції за програмою навчального семінару-тренінгу "Екологічна освіта та просвіта учнів загальноосвітніх шкіл" (м. Чернівці, 20–22 березня 2015 р.). - С. 48–51.


2014 Разработка методики определения экосистемной продуктивности лесных микрокосмов / Зароченцева О.Д. //Материалы Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2014»(Москва, Россия, 7-11 апреля 2014 г.).


2013 Мікрокосми – зручні моделі для екологічних досліджень в загальноосвітніх закладах / Зароченцева О.Д. //Матеріали наукової конференції за програмою навчального семінару-тренінгу "Екологічна освіта та просвітаучнівзагальноосвітніх шкіл" (м. Чернівці, 6–8 вересня 2013 р.). - С. 53–56.


2012 Дослідження валової первинної продуктивності у мікрокосмних екосистемах / Зароченцева О.Д. // Матеріали міжнародної конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології» (Ужгород, 19 – 23 вересня 2012 року). – Київ – Ужгород, 2012. – С. 140–141.


2012 Adaptation of methodology calculation relative crowding coefficient for evaluation competition of tree species in polyculture / Zarochentseva O. // XVIII International Scientific Conference “Economics for Ecology” (April 2730, 2012). – Sumy, 2012. – Р. 196–197.


2011 Прогнозування приросту самосіву бука лісового за імітації чинників глобальної екологічної кризи в мікрокосмах / О.Д. Зароченцева, С.С. Руденко // Біологічні системи. – 2011. – Т. 3, Вип. 4. – С. 321–328.


2011 Прогнозування змін продуктивності лісоутворюючих порід Чернівецької області за подальшого підвищення температури за допомогою мікрокосмних моделей / С.С. Руденко, О.Д. Зароченцева // Ґрунтознавство. – 2011. – №1–2. – Т.12. – С. 63–71.


2010 Приріст біомаси самосіву лісоутворюючих порід Буковини за імітації чинників глобальної екологічної кризи у мікрокосмах / О.Д. Зароченцева, С.С. Руденко // Біологічні системи. Науковий журнал. – 2010. – Т. 2, Вип. 3. – С. 30–36.


2008 Вплив імітованих кислотних дощів на продуктивність лісових екосистем у мікрокосмах / С.С. Руденко, О.Д. Зароченцева // Доповіді Національної академії наук України. – 2008. – № 3. – С. 183–187.  


2008 Приріст біомаси деревних порід у мікрокосмах за  підвищеної температури / О.Д. Зароченцева // Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська» (Львів – Пожижевська, 23–27 вересня 2008 р.). – Львів, 2008. – С. 146–147.  


Навчальні матеріали2015
Мікрокосмні моделі екосистем: монографія. / С.С. Костишин, С.С. Руденко, Є.Г. Махрова, О.Д. Зароченцева. – Чернів. нац. ун-т, 2015. – 336 с. 

 
2015 
Екологія в таблицях, схемах та малюнках. /  О.Я. Буждиган, О.Д. Зароченцева, С.С. Руденко. − Чернівці: Місто, 2015. – 144 с.
 
 2015
Екологія в дослідах. Методичні рекомендації для наукової роботи в навчальних закладах різного типу: У 2-x ч. Частина-1, вип. 2. / О.Я. Буждиган, С.С. Руденко, О.Д. Зароченцева, С.С. Костишин. − Чернівці: Місто, 2015. – 168 с.

 2015 
Екологія в дослідах. Методичні рекомендації для наукової роботи в навчальних закладах різного типу: У 2-x ч. Частина-2. / О.Я. Буждиган, С.С. Руденко, О.Д. Зароченцева, С.С. Костишин. − Чернівці: Місто, 2015. – 128 с.

 2013
Екологія в дослідах. Методичні рекомендації для наукової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах /О.Я. Буждиган, С.С. Руденко, О.Д. Зароченцева, С.С. Костишин. − Чернівці: Місто, 2013. – 164 с.

 
2012
Регіональна концепція екологічної освіти: монографія / Руденко С.С., Бауер М.Й., Костишин С.С., Зароченцева О.Д. - Чернів. нац. ун-т, 2012. - 88 с.