Зароченцева Оксана Дмитрівна

Наукові публікації

Аналіз хмарних сервісів та їх використання
для розширення можливостей
навчально-виховного процесу Федоряк  М. М., Тимочко  Л. І.,  Шкробанець

2023 Федоряк М.М., Жук А.В., Зароченцева О.Д., Филипчук Т.В., Ситнікова І.О., Легета У.В., Москалик Г.Г., Герасимюк П.В., Сосновський К.С., Шпак Я.В. Алгоритм дослідження продуктивності гібридів соняшника за умов комахозапилення. Біологічні системи. 2023. Т. 16, Вип. 1. С. 52–63.


2022 Зароченцева О. Д., Черлінка Л. В., Жук А. В., Черлінка В. Р., Герасимюк П. В., Федоряк М. М. Вплив комахозапилення на насіннєві характеристики та врожайність гібридів соняшника. Бджільництво України. 2022. Т. 1. № 9. С. 46-57. 
https://doi.org/10.46913/beekeepingjournal.2022.9.06

 


2022 Федоряк М. М., Тимочко Л. І., Шкробанець О. О., Жук А.В., Миколайчук В. Г., Делі О. Ф., Подобівський С. С., Калиниченко О. О., Мельниченко Г. М., Зароченцева О. Д., Буркут В. І., Сосновський К. С. Втрати бджолиних колоній в Україні: результати після зимівлі 2020–2021 роках. Біологічні системи. 2022. Т.14. Вип 1. С.45– 55. 
https://doi.org/10.31861/biosystems2022.01.045
 


2022 Зароченцева О., Жук А.В., Федоряк М.М., Черлінка Л.В.,Твердохліб М.В., Герасимюк П.В., Черлiнка В.Р. Вплив комахозапилення на вихід та олійність насіння гібридів Helianthus annuus L. Біологічні системи. 2022. Т.14, Вип. 1. С. 62-71.  
https://doi.org/10.31861/biosystems2022.01.062


2021 Федоряк М.М., Тимочко Л.І., Шкробанець О.О., Жук А.В., Делі О.Ф., Подобівський С.С., Миколайчук В.Г., Калиниченко О.О., Легета У.В., Зароченцева О.Д. Результати щорічного моніторингу зимових втрат бджолиних колоній вУкраїні: зимівля 2019-2020 рр. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». 2021. № 25. C. 111–124. https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/17934


2021 Зароченцева О., Жук А., Черлінка Л. Бджоловідвідування окремих гібридів соняшника в умовах Передкарпаття. Сучасне бджільництво: проблеми, досвід, нові технології : зб. мат. наук.-практ. конф. з міжнарод. уч. 20 серпня 2021 року. Київ: ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», 2021. С. 10-12. 


2021 Жук А. В., Зароченцева О. Д. Особливості світлового забруднення навколишнього середовища Чернівецької області. Український гідрометеорологічний журнал. 2021. № 27. С. 66–75. doi: https://doi.org/10.31481/uhmj.27.2021.07


2020 Федоряк М.М., Тимочко Л.І., Шкробанець О.О., Жук А.В., Делі О.Ф., Подобівський С.С., Миколайчук В.Г., Калиниченко О.О., Легета У.В., Зароченцева О.Д. Результати стандартизованого опитування бджолярів щодо втрат колоній Apis melifera L. в Україні після зимівлі 2018-2019 рр. Вісник ХНУ В.Н. Каразіна: серія "Екологія", 2020, вип. 23. С. 124-138. DOI:https://doi.org/10.26565/1992-4259-2020-23-11


2020 Зароченцева О., Жук А., Федоряк М. Вплив бджолозапилення на продуктивність та насіннєві характеристики гібридів Helianthus annus  L. Ефективне бджолозапилення: від підвищення урожайності до збереження біорізноманіття: зб. мат. наук.-практ. конф. з міжнарод. уч. 10 листопада 2020 р. Київ: USAID (АГРО), 2020. С. 37-39.


2019 Жук А.В., Зароченцева О.Д.  Медоресурсний потенціал Robinia pseudoacacia L. в умовах парку імені Ф.Шиллера. Стале бджільництво в Україні: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 6-8 листопада 2019 р., м. Чернівці, Україна.  Чернівці: ДрукАрт, 2019. С. 58-60.


2015 Аналіз хмарних сервісів та їх використання для розширення можливостей навчально-виховного процесу /Зароченцева О.Д., Буждиган О.Я. // Матеріали наукової конференції за програмою навчального семінару-тренінгу "Екологічна освіта та просвіта учнів загальноосвітніх шкіл" (м. Чернівці, 20–22 березня 2015 р.). - С. 48–51.


2014 Разработка методики определения экосистемной продуктивности лесных микрокосмов / Зароченцева О.Д. //Материалы Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2014»(Москва, Россия, 7-11 апреля 2014 г.).


2013 Мікрокосми – зручні моделі для екологічних досліджень в загальноосвітніх закладах / Зароченцева О.Д. //Матеріали наукової конференції за програмою навчального семінару-тренінгу "Екологічна освіта та просвітаучнівзагальноосвітніх шкіл" (м. Чернівці, 6–8 вересня 2013 р.). - С. 53–56.


2012 Дослідження валової первинної продуктивності у мікрокосмних екосистемах / Зароченцева О.Д. // Матеріали міжнародної конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології» (Ужгород, 19 – 23 вересня 2012 року). – Київ – Ужгород, 2012. – С. 140–141.


2012 Adaptation of methodology calculation relative crowding coefficient for evaluation competition of tree species in polyculture / Zarochentseva O. // XVIII International Scientific Conference “Economics for Ecology” (April 2730, 2012). – Sumy, 2012. – Р. 196–197.


2011 Прогнозування приросту самосіву бука лісового за імітації чинників глобальної екологічної кризи в мікрокосмах / О.Д. Зароченцева, С.С. Руденко // Біологічні системи. – 2011. – Т. 3, Вип. 4. – С. 321–328.


2011 Прогнозування змін продуктивності лісоутворюючих порід Чернівецької області за подальшого підвищення температури за допомогою мікрокосмних моделей / С.С. Руденко, О.Д. Зароченцева // Ґрунтознавство. – 2011. – №1–2. – Т.12. – С. 63–71.


2010 Приріст біомаси самосіву лісоутворюючих порід Буковини за імітації чинників глобальної екологічної кризи у мікрокосмах / О.Д. Зароченцева, С.С. Руденко // Біологічні системи. Науковий журнал. – 2010. – Т. 2, Вип. 3. – С. 30–36.


2008 Вплив імітованих кислотних дощів на продуктивність лісових екосистем у мікрокосмах / С.С. Руденко, О.Д. Зароченцева // Доповіді Національної академії наук України. – 2008. – № 3. – С. 183–187.  


2008 Приріст біомаси деревних порід у мікрокосмах за  підвищеної температури / О.Д. Зароченцева // Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська» (Львів – Пожижевська, 23–27 вересня 2008 р.). – Львів, 2008. – С. 146–147.  


Навчальні матеріали2022 Зароченцева О.
, Федоряк М., Лакуста О. Локальні мікрокліматичні зміни на основі багаторічних метео-фенологічних спостережень Сергія Главацького: монографія. Чернівці : ЧНУ, 2022. 116 с.
2022
Збереження біорізноманіття: знати і діяти: науково-популярне видання / М. Федоряк. І. Ситнікова, Г Москалик, О. Зароченцева, А. Жук, У. Легета, Т. Филипчук, Я. Шпак. – Чернівці, 2022. – 184 с.2022
 Збереження біорізноманіття: знати і діяти. Програма неформальної освіти для підлітків: робочий зошит для практичних робіт / М. Федоряк. І. Ситнікова, Г Москалик, О. Зароченцева, А. Жук, У. Легета, Т. Филипчук, Я. Шпак. – Чернівці: ВІЦ «Місто», 2022. – 92 с.

2020 Федоряк М., Москалик Г., Легета У., Зароченцева О. Основи екології: навч.посіб. Чернівці: Черн. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 120 с.

 
2015
Мікрокосмні моделі екосистем: монографія. / С.С. Костишин, С.С. Руденко, Є.Г. Махрова, О.Д. Зароченцева. – Чернів. нац. ун-т, 2015. – 336 с. 

 

 
2015 
Екологія в таблицях, схемах та малюнках. /  О.Я. Буждиган, О.Д. Зароченцева, С.С. Руденко. − Чернівці: Місто, 2015. – 144 с.
 
 2015
Екологія в дослідах. Методичні рекомендації для наукової роботи в навчальних закладах різного типу: У 2-x ч. Частина-1, вип. 2. / О.Я. Буждиган, С.С. Руденко, О.Д. Зароченцева, С.С. Костишин. − Чернівці: Місто, 2015. – 168 с.

 2015 
Екологія в дослідах. Методичні рекомендації для наукової роботи в навчальних закладах різного типу: У 2-x ч. Частина-2. / О.Я. Буждиган, С.С. Руденко, О.Д. Зароченцева, С.С. Костишин. − Чернівці: Місто, 2015. – 128 с.

 2013
Екологія в дослідах. Методичні рекомендації для наукової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах /О.Я. Буждиган, С.С. Руденко, О.Д. Зароченцева, С.С. Костишин. − Чернівці: Місто, 2013. – 164 с.

 
2012
Регіональна концепція екологічної освіти: монографія / Руденко С.С., Бауер М.Й., Костишин С.С., Зароченцева О.Д. - Чернів. нац. ун-т, 2012. - 88 с.