Положення про кафедру

Положення про кафедру екології та біомоніторингу Навчально-наукового інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ухвалене рішенням засідання кафедри екології та біомоніторингу (Протокол №7 від 22.11.2022 р.), затверджене Вченою радою Навчально-наукового інституту біології, хімії та біоресурсів (Протокол № 5 від 14.12.2022 р.).