Наші конференції

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФЛОРИСТИЧНИХ І ФАУНІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 30.03.2015

ДРУГА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФЛОРИСТИЧНИХ І ФАУНІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі другої Міжнародної науково-практичної конференції «РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФЛОРИСТИЧНИХ І ФАУНІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ», яка відбудеться 24–25 квітня 2015 р. в Національному природному парку «Черемоський» (смт Путила, Чернівецька область).

Організатори конференції: 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ЧЕРЕМОСЬКИЙ»

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА (КАФЕДРА БОТАНІКИ, ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА)

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

БУКОВИНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРИРОДОДОСЛІДНИКІВ

Голова оргкомітету: А. В. Юзик, заступник директора з наукової роботи – начальник відділу науки НПП «Черемоський».
Відповідальний секретар оргкомітету: З. Т. Паляниця, старший науковий співробітник НПП «Черемоський».
Члени оргкомітету:
к. б. н., доцент В. В. Буджак (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича); д. б. н., професор Ю. М. Дмитрук (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича); к. геогр. н., ст. н. с.В. П. Коржик (Буковинське товариство природодослідників); к. б. н.І. В. Скільський (Чернівецький обласний краєзнавчий музей); Н. А. Смірнов(Чернівецький обласний краєзнавчий музей); К. М. Танасс (Національний природний парк «Черемоський»); к. б. н. А. І. Токарюк (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича); д. б. н., професорМ. М. Федоряк (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича); д. б. н., профессор І. І. Чорней (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича).

Робота конференції планується за наступними напрямками:
вивчення рослинного і тваринного світу;
- зв’язок рослинного покриву з літологічною будовою та рельєфом;
- раритетний компонент флори і фауни та основні напрямки й заходи щодо його охорони та менеджменту;
- історико-географічний підхід у формуванні природно-заповідної мережі та збереженні біорізноманіття;
- формування й використання природничих музейних і гербарних колекцій у наукових дослідженнях та екоосвітній діяльності природоохоронних установ;

- внесок у вивчення біорізноманіття відомих природодослідників;
- застосування ГІС-технологій у природничих дослідженнях; 
- реалізація природоохоронних заходів.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форми участі в конференції: заочна й очна (усна доповідь, презентація, участь без доповіді). Заочним учасникам матеріали конференції будуть надіслані поштою.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ

Текст матеріалів доповідей має бути набраний у текстовому редакторіMicrosoft Word. Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора латиницею (наприклад, Petrenko.doc).
Формат сторінкиА4
Кількість: до трьох сторінок
ШрифтTimes New Roman
Розмір12, інтервал 1,0
Поля: всі – см, абзац – см
Символи: з гарнітури Symbol
Вирівнюванняза шириною сторінки
Посилання на літературні джерела подавати в дужках, вказуючи прізвище автора та рік публікації. Матеріали можуть містити таблицю, графік чи рисунок (фото). Не використовувати зміни регістрів, шрифтів, виділень, форматування тексту. На адресу оргкомітету надсилається електроннийваріант матеріалів.
Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти матеріали, що не відповідають тематиці конференції або не оформлені згідно зазначених вимог.

Приклад структури тез доповідей:
Юзик А. В.
Національний природний парк «Черемоський»
andriyuzuk@gmail.com
ПРАЛІСИ ПУТИЛЬЩИНИ
Текст матеріалів доповіді...
Література
1. …
2. …
3. …

ОРГВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Оргвнесок складає 150 гривень для учасників з України та 10 Євро для учасників із-за кордону. У суму оргвнеску заочних учасників входять: публікація матеріалів, вартість поштової пересилки збірки конференції. У суму оргвнеску очних учасників входять: публікація, папка з матеріалами конференції, участь у кава-брейках, заплановані екскурсії.
Сплата проїзду, проживання та харчування здійснюється за рахунок учасниківконференції.

Оргвнесок надсилайте поштовим переказом на ім’я Паляниці Зої Танасіївни (вказуючи «до запитання») за адресою: вул. Українська, 186, смт Путила, Чернівецька область, Україна, 59100, де обов’язково слід вказати П. І. Б. відправника (повністю), зворотну адресу і повідомлення «Сплата оргвнеску і публікації». У разі виникнення будь яких питань, пов’язаних зі сплатою оргвнеску або інших з приводу конференції, звертайтесь за тел. 0967334334 (Паляниця Зоя Танасіївна), 0979525277 (Юзик Андрій Валентинович).
Оргвнесок можна надіслати на картковий рахунок у ПриватБанку:
6762 4620 8228 7894 (Юзик Андрій Валентинович)
Копію чеку про сплату оргвнеску надсилайте на e-mail оргкомітету в окремому файлі (Orgvnesok.doc) (із вказівкою на чеку прізвища та місця відправлення).

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Заявка на участь у конференції надсилається окремим файлом
(наприклад, Petrenko_zayavka.doc).
Приклад оформлення заявки:
Прізвище    ______________________________________________________
Ім’я   ___________________________________________________________
По батькові                  ______________________________________________
Установа    ______________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання     ___________________________________
Контактний телефон    _____________________________________________
e-mail __________________________________________________________
Назва доповіді     _________________________________________________
Форма участі (заочна, очна)  ________________________________________
Форма очної участі (усна доповідь, презентація, участь без доповіді) _______
Секція (напрямок)        ____________________________________________
Адреса для листування (з індексом)        ______________________________
Необхідність у поселенні       ________________________________________
Необхідність у запрошенні    ________________________________________
ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1 березня 2015 р. 
– останній термін подання заявок, матеріалів та сплати оргвнеску;
до 10 квітня 2015 р. – розсилка ІІ інформаційного листа;
17 квітня 2015 р. – останній термін підтвердження очної участі в конференції.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
Національний природний парк «Черемоський»,
вул. Українська, 186, смт Путила, Чернівецька область, Україна, 59100
e-mail: cheremoskij.konv@gmail.com
До початку конференції заплановано видати збірку матеріалів доповідей учасників.