Навчальна робота

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ''БІОХІМІЯ ТА ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА'', ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ''БІОЛОГІЯ'', ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ''БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ''. ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ''БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ". ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

 


 СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 


 

Дисципліни, які читаються викладачами кафедри для студентів ОР бакалавр спеціальності 091 – «Біологія» та студентів ОР магістр спеціальності «Біохімія та лабораторна діагностика»

Дисципліни

Освітньо-кваліфікаційний
рівень

Викладач
Бакалавр Магістр
Нормативні дисципліни   
Основи наукових досліджень та історія науки +    проф. Марченко М.М.
Загальна біохімія  +    проф. Копильчук Г.П.
 проф. Марченко М.М.
 к.б.н., доц. Волощук О.М.
 к.б.н., ас. Николайчук І.М.
Метаболічна біохімія +    проф. Копильчук Г.П.
 проф. Марченко М.М.
 к.б.н., доц. Волощук О.М.
к.б.н., ас. Николайчук І.М
 Загальна цитологія +  

 проф. Копильчук Г.П.
 к.б.н., доц. Кеца О.В.

 Гістологія  +    д.б.н., доц. Худий О.І.
 Біофізика  +    к.б.н., доц. Худа Л.В.
 к.б.н., ас. Чебан Л.М.
 Вірусологія  +    к.б.н., доц. Кеца О.В.
 Мікробіологія  +    к.б.н., доц. Васіна Л.М.
 к.б.н., ас. Чебан Л.М.

 Імунологія

 +  

 к.б.н., доц. Волощук О.М.

Біометрія з основами інформаційних технологій +    д.б.н., доц. Худий О.І.
Навчальна практика з біології +    к.б.н., ас. Николайчук І.М

Науково-виробнича практика

 +  

 к.б.н., доц. Васіна Л.М.

Переддипломна практика  +    к.б.н., ас. Николайчук І.М

Комп'ютерне моделювання та обробка експериментальних даних

  +  д.б.н., доц. Худий О.І.

Охорона праці в галузі

  +  к.б.н., доц. Кеца О.В.
    Вибіркові дисципліни
Нутрієнтна біохімія  +  

  проф. Марченко М.М.

Вітамінологія +  

 проф. Марченко М.М.

Гідробіологія

+    д.б.н., доц. Худий О.І.
Іхтіологія з основами аквакультури +    д.б.н., доц. Худий О.І.
Біохімія вільнорадикальних процесів +    к.б.н., доц. Волощук О.М.
Клінічна біохімія +    проф. Копильчук Г.П.
Біоенергетика +    к.б.н., доц. Волощук О.М.
Лабораторні спеціалізації в біохімії +  

 к.б.н., ас. Николайчук І.М.
 к.б.н., ас. Чебан Л.М.

Інженерна ензимологія +    к.б.н., доц. Худа Л.В.
 Біоінформатика +    к.б.н., доц. Кеца О.В.
 к.б.н., доц. Васіна Л.М.
Комп’ютерна біологія +    к.б.н., доц. Кеца О.В.
 к.б.н., доц. Васіна Л.М.
Сучасні досягнення в біології +    к.б.н., доц. Кеца О.В.
Вибрані глави історії біології +    к.б.н., доц. Кеца О.В.
Функціональна біохімія / Клітинна біохімія   +

 проф. Копильчук Г.П.
 к.б.н., ас. Николайчук І.М.

 Біохімія есенціальних нутрієнтів/ Інтегральна регуляція метаболізму     +  проф. Марченко М.М.
Біоенергетика / Физична хімія біополімерів    +  к.б.н., доц. Волощук О.М.
Цитотоксичний скринінг / Біохімічні основи імунітету    +  к.б.н., доц. Кеца О.В
 Клінічна ензимологя / Біохімія ензимів    +  к.б.н., доц. Худа Л.В.
Біохімічні основи ушкодження клітин / Біохімія вільнорадикальних процесів   +  к.б.н., доц. Волощук О.М.

 

 Дисципліни, які читаються викладачами кафедри для студентів ОР бакалавр та ОР магістр спеціальності 162 - «Біотехнології та біоінженерія»

Дисципліни

Освітньо-кваліфікаційний
рівень

Викладач
Бакалавр Магістр
Нормативні дисципліни   
 Загальна біохімія +  

 

 проф. Марченко М.М.
 проф. Копильчук Г.П.
 к.б.н., доц. Волощук О.М.
 к.б.н., ас. Николайчук І.М.

 Метаболічна біохімія  +  

 
 проф. Марченко М.М.
 проф. Копильчук Г.П.
 к.б.н., доц. Волощук О.М.
 к.б.н., ас. Николайчук І.М.

 Біологія клітини +    д.б.н., доц. Худий О.І.
 к.б.н.,  доц. Васіна Л.М.
 Загальна мікробіологія та вірусологія +  

 к.б.н.,  доц. Васіна Л.М.
 к.б.н., доц. Кеца О.В.
 к.б.н., ас. Чебан Л.М.

  Вступ до фаху +    д.б.н., доц. Худий О.І.
 Загальна біотехнологія  +    к.б.н., ас. Чебан Л.М.
 Основи мікробного синтезу    +  к.б.н., доц. Васіна Л.М.

 Біотехнологія отримання вторинних метаболітів

   +  к.б.н., ас. Чебан Л.М.

Біотехнологія кормових організмів

  +  д.б.н., доц. Худий О.І.

Комп'ютерне моделювання та обробка   експериментальних даних в біотехнології

  +  д.б.н., доц. Худий О.І.

Спецпрактикум з біотехнології

  +  к.б.н., ас. Чебан Л.М.
    Вибіркові дисципліни

 Біотехнологія  вітамінних    препаратів

 +  

  проф. Марченко М.М.
 к.б.н., ас. Чебан Л.М.

 Інженерна ензимологія  +    к.б.н., доц. Худа Л.В.
 Біологія продуцентів БАР  +    к.б.н., ас. Чебан Л.М
 Промислова біотехнологія  +    д.б.н., доц. Худий О.І.

 Інтенсивні технології в  аквакультурі

 +    д.б.н., доц. Худий О.І.
 Контроль якості продукції біотехнологічних виробництв  +    к.б.н., ас. Чебан Л.М
 Біофізика  +    к.б.н.,  доц. Худа Л.В.
 Імунобіотехнологічні препарати  +    к.б.н., доц. Волощук О.М.
 Пробіотики і антибіотики  +    к.б.н.,  доц. Васіна Л.М.
 Лабораторні спеціалізації  +    к.б.н., доц. Худа Л.В.
Біоконверсія   +  к.б.н., доц. Васіна Л.М.
Біотехнологія білкових та ферментних препаратів   +  к.б.н., доц. Худа Л.В.
 Біотрансформація ксенобіотиків    +  к.б.н., доц. Кеца О.В.

 

 Дисципліни, які читаються викладачами кафедри для студентів спеціальності «Середня освіта»

Дисципліни

Освітньо-кваліфікаційний
рівень

Викладач
Бакалавр Магістр
Нормативні дисципліни   
 Загальна біохімія +  

 

 проф. Марченко М.М.
 проф. Копильчук Г.П.
 к.б.н., доц. Волощук О.М.
 к.б.н., ас. Николайчук І.М.

 Метаболічна біохімія  +  

 
  проф. Марченко М.М.
 проф. Копильчук Г.П.
 к.б.н., доц. Волощук О.М.
 к.б.н., ас. Николайчук І.М.

 Загальна цитологія +     проф. Копильчук Г.П.
 к.б.н., доц. Кеца О.В.
 Біофізика  +    к.б.н.,  доц. Худа Л.В.
 Імунологія  +    к.б.н., доц. Волощук О.М.
 Мікробіологія +  

 к.б.н., доц. Васіна Л.М.
 к.б.н., ас. Чебан Л.М

Основи обміну речовин та енергії / Біоенергетика   +

 к.б.н., доц. Волощук О.М.

 

 

 

РЕПОЗИТАРІЙ ТЕМАТИК МАГІСТЕРСЬКИХ, БАКАЛАВРСЬКИХ І КУРСОВИХ РОБІТ

 

 Теми магістерських робіт студентів
  ОПП «Біохімія та лабораторна діагностика»

Теми магістерських робіт студентів ОПП «Біотехнології та біоінженерія»

 денна форма навчання заочна форма навчання  денна форма навчання
2021-2022 н.р. 2021-2022 н.р. -
2020-2021 н.р. 2020-2021 н.р. 2020-2021 н.р.
2019-2020 н.р. 2019-2020 н.р. 2019-2020 н.р.
2018-2019 н.р. 2018-2019 н.р. 2018-2019 н.р.
 

Теми бакалаврських робіт
студентів спеціальності
091 Біологія

Теми бакалаврських робіт студентів  спеціальності
162 Біотехнології та біоінженерія

денна форма навчання заочна форма навчання денна форма навчання
2021-2022 н.р. - 2021-2022 н.р.
2020-2021 н.р. 2020-2021 н.р. 2020-2021 н.р.
2019-2020 н.р. 2019-2020 н.р. 2019-2020 н.р.
2018-2019 н.р. 2018-2019 н.р. 2018-2019 н.р.
 
 Теми курсових робіт студентів спеціальності 
091 Біологія
 Теми курсових робіт студентів  спеціальності
162 Біотехнології та біоінженерія
 денна форма навчання заочна форма навчання  денна форма навчання 
2021-2022 н.р. 2021-2022 н.р. 2021-2022 н.р.

 

 Вимоги до написання магістерської роботи

 Вимоги до написання бакалаврської роботи

 Вимоги до написання курсової роботи

 

ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ