Навчальна робота

Дисципліни, які читаються викладачами кафедри для студентів-бікалаврів напряму «Біологія» та магістрів спеціальності «Біохімія та лабораторна діагностика»

Дисципліни

Освітньо-кваліфікаційний
рівень

Викладач
Бакалавр Магістр
Нормативні дисципліни   
 Біохімія  +    проф. Копильчук Г.П.
 проф. Марченко М.М.
 доц. Волощук О.М.
 к.б.н., ас. Николайчук І.М.
 Загальна цитологія +    проф. Копильчук Г.П.
 доц. Кеца О.В.
 Гістологія  +    доц. Худий О.І.
 Біофізика  +    доц. Худа Л.В.
 к.б.н., ас. Чебан Л.М.
 Вірусологія  +   доц. Кеца О.В.
 Мікробіологія  +    доц. Васіна Л.М.
  к.б.н., ас. Чебан Л.М.

 Імунологія

 +    доц. Волощук О.М.

 Біоінформатика

 +  

доц. Кеца О.В.
доц. Васіна Л.М.

Основи наукових досліджень

     проф. Копильчук Г.П.

Сучасні досягнення в біології

 +    доц. Кеца О.В.

Комп'ютерне моделювання

  +  доц. Худий О.І.

Охорона праці в галузі

  + доц. Кеца О.В.
    Вибіркові дисципліни
Функціональна біохімія / Клітинна біохімія   + проф. Копильчук Г.П.
 Біохімія есенціальних нутрієнтів/ Інтегральна регуляція метаболізму     + проф. Марченко М.М.
Біоенергетика / Физична хімія біополімерів    + доц. Волощук О.М.
Цитотоксичний скринінг / Біохімічні основи імунітету    +  доц. Кеца О.В
 Клінічна ензимологя / Біохімія ензимів    +  доц. Худа Л.В.
Біохімічні основи ушкодження клітин / Біохімія вільнорадикальних процесів   + доц. Волощук О.М.

 

 Дисципліни, які читаються викладачами кафедри для студентів-бакалаврів напряму «Біотехнологія» та магістрів спеціальності «Біотехнологія та біоінженерія»

Дисципліни

Освітньо-кваліфікаційний
рівень

Викладач
Бакалавр Магістр
Нормативні дисципліни   
 Біохімія  +  

 
 проф. Марченко М.М.
 проф. Копильчук Г.П.
 к.б.н., ас. Николайчук І.М.

 Біологія клітини +    проф. Копильчук Г.П.
 доц. Кеца О.В.
 Загальна мікробіологія та вірусологія +  

  доц. Васіна Л.М.
  доц. Кеца О.В.
 к.б.н., ас. Чебан Л.М.

  Вступ до фаху +    доц. Худий О.І.
 Загальна біотехнологія  +    к.б.н., ас. Чебан Л.М.
 Основи мікробного синтезу    +  доц. Васіна Л.М.

Біоенергетика і біоконверсія

   +  доц. Волощук О.М.

 Біотехнологія вторинних метаболітів

   +  к.б.н., ас. Чебан Л.М.
    Вибіркові дисципліни

 Біотехнологія  вітамінних    препаратів

 +  

 проф. Марченко М.М.
к.б.н., ас. Чебан Л.М.

 Інженерна ензимологія  +    доц. Худа Л.В.
 Біологія продуцентів БАР  +    к.б.н., ас. Чебан Л.М
 Промислова біотехнологія  +    доц. Худий О.І.

 Інтенсивні технології в  аквакультурі

 +    доц. Худий О.І.
 Контроль якості продукції біотехнологічних виробництв  +     к.б.н., ас. Чебан Л.М
 Біофізика  +     доц. Худа Л.В.
 Імунобіотехнологічні препарати  +    доц. Волощук О.М.
 Пробіотики і антибіотики  +    доц. Васіна Л.М.
 Методи біотехнологічних досліджень  +     к.б.н., ас. Чебан Л.М

 

 Дисципліни, які читаються викладачами кафедри для студентів спеціальності «Середня освіта»

Дисципліни

Освітньо-кваліфікаційний
рівень

Викладач
Бакалавр Магістр
Нормативні дисципліни   
 Біохімія  +  

 
 проф. Марченко М.М.
 проф. Копильчук Г.П.
 к.б.н., ас. Николайчук І.М.

 Загальна цитологія +    проф. Копильчук Г.П.
доц. Васіна Л.М.
 Біофізика  +     доц. Худа Л.В.
 Імунологія  +    доц. Волощук О.М.
 Мікробіологія +  

доц. Васіна Л.М.
к.б.н., ас. Чебан Л.М

 Організація лабораторного практикуму   +

  к.б.н., ас. Чебан Л.М.

Методика викладаннч біологічних дисциплін та екології в ЗВО та ЗО   +

  доц. Худа Л.В.

Основи обміну речовин та енергії / Біоенергетика   +

 доц. Волощук О.М.