Навчальна робота

Дисципліни, які читаються викладачами кафедри для студентів-бікалаврів напряму «Біологія» та магістрів спеціальності «Біохімія»

Дисципліни

Освітньо-кваліфікаційний
рівень

Викладач
Бакалавр Магістр
Нормативні дисципліни   
 Біохімія  +    проф. Копильчук Г.П.
 проф. Марченко М.М.
 доц. Волощук О.М.
 к.б.н., ас. Бучковська І.М.
 Загальна цитологія +    проф. Копильчук Г.П.
 доц. Кеца О.В.
 Хімія органічна та біооргінічна +   д.б.н., доц. Шмараков І.О.
 доц. Волощук О.М.
 к.б.н., ас. Бучковська І.М.
 Гістологія  +    доц. Худий О.І.
 доц. Васіна Л.М.
 Біофізика  +    доц. Худа Л.В.
 к.б.н., ас. Чебан Л.М.
 Вірусологія  +   д.б.н., доц. Шмараков І.О.
 к.б.н., ас. Бучковська І.М.
 Мікробіологія  +    доц. Васіна Л.М.
 доц. Шелифіст А.Є.

 Радіобіологія

 +    доц. Худа Л.В.

 Біоетика з основами біобезпеки

 +    доц. Шелифіст А.Є.

 Імунологія

 +    доц. Волощук О.М.

 Біоінформатика

 +   д.б.н., доц. Шмараков І.О.

 Основи наукових досліджень

 +    доц. Кеца О.В.

 Охорона праці в галузі

   +  доц. Кеца О.В.

 Функціональна біохімія

   +  проф. Копильчук Г.П.

 Методика та організація
 наукових досліджень

  +  доц. Кеца О.В.

 Клітинна біохімія

   +  проф. Копильчук Г.П.

 Фізична хімія біополімерів

   +  проф. Марченко М.М.
 доц. Волощук О.М.

 Регуляція обміну речовин

   +  доц. Кеца О.В.

 Молекулярні механізми клітинної комунікації

   +  доц. Васіна Л.М.
    Вибіркові дисципліни
 Біохімія вітамінів     + проф. Марченко М.М.
 Нутрієнтна біохімія    + д.б.н., доц. Шмараков І.О.
 Ксенобіохімія    +  доц. Кеца О.В
 Біохімія ензимів    +  доц. Худа Л.В.

 

 Дисципліни, які читаються викладачами кафедри для студентів-бікалаврів напряму «Біотехнологія» та магістрів спеціальності «Молекулярна біотехнологія»

Дисципліни

Освітньо-кваліфікаційний
рівень

Викладач
Бакалавр Магістр
Нормативні дисципліни   
 Біохімія  +  

 
 проф. Марченко М.М.
 проф. Копильчук Г.П.
 к.б.н., ас. Бучковська І.М.

 Біологія клітини +    проф. Копильчук Г.П.
 доц. Кеца О.В.
 Загальна мікробіологія та вірусологія +    д.б.н., доц. Шмараков І.О.
 доц. Васіна Л.М.
 к.б.н., ас. Чебан Л.М.
 Загальна біотехнологія  +    к.б.н., ас. Чебан Л.М.
 Проектування біотехнологічних виробництв (нормативне забезпечення)  +    доц. Шелифіст А.Є.
Методика та організація
 наукових досліджень
  +  доц. Кеца О.В.
 Основи мікробного синтезу    +  доц. Васіна Л.М.

Біоенергетика і біоконверсія

   +  доц. Волощук О.М.

 Біотехнологія вторинних метаболітів

   +  к.б.н., ас. Чебан Л.М.
    Вибіркові дисципліни

 Біотехнологія  вітамінних    препаратів

 +  

 проф. Марченко М.М.
д.б.н., доц. Шмараков І.О.

 Інженерна ензимологія  +    доц. Худа Л.В.
 Біотехнологія лікарських рослин  +    к.б.н., ас. Чебан Л.М
 Промислова біотехнологія  +    доц. Худий О.І.
 Біоетика та біобезпека  +    доц. Шелифіст А.Є.

 Інтенсивні технології в  аквакультурі

 +    доц. Худий О.І.
 Контроль якості продукції біотехнологічних виробництв  +     к.б.н., ас. Чебан Л.М
 Біофізика  +     доц. Худа Л.В.
 Імунобіотехнологічні препарати  +    доц. Волощук О.М.
 Пробіотики і антибіотики  +    доц. Васіна Л.М.
 Клітинна селекція  +    доц. Шелифіст А.Є.
 Методи біотехнологічних досліджень  +     к.б.н., ас. Чебан Л.М