Halyna P. Kopylchuk

Наукові публікації

Publications:

 • Tazirova К.О., Voloshchuk O.M., Kopylchuk G.P. Activity of NAD+-dependent enzymes of the Krebs cycle under the conditions of different nutrients supply // Ukr. Biochem. J., 2019, Vol. 91, N 2. Р. 89 
 • Волощук O. M., Копильчук Г. П. Функціональний стан нирок щурів за умов ацетамінофен-індукованого ушкодження на тлі аліментарної депривації протеїну// Біологічні системи. – 2019. – Т. 11, вип. 1. – С. 16-20.
 • Волощук О.Н., Копыльчук Г.П., Голиней Т.Ю. Биохимические маркеры функционального состояния печени крыс, содержащихся на рационах с различной обеспеченостью пищевым белком и сахарозой // Вопросы питания. 2019. Т. 88, № 6. С. 61-67.
 • Voloshchuk O.M., Kopylchuk G.P. Аctivity of the liver mitochondrial aspartate aminotransferase and malate dehydrogenase in rats with toxic hepatitis under conditions of alimentary protein deficiency // Bìol. Tvarin. – 2019. – Vol. 21, № 3. – P. 14-20.
 • Волощук О.М., Копильчук Г.П. Особливості водно-сольового обміну у щурів з дефіцитом протеїну за умов токсичного ураження ацетамінофеном // Фізіологічний журнал. – 2019. – Т. 65, № 3. – С. 28-33.

 

 

 

.


Навчальні матеріали

 • Копильчук Г.П., Николайчук І.М. Біохімія: тест. завдання з лаб. практикуму: навч.-метод. посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2019. – 112 с.
 • Копильчук Г.П. Функціональна біохімія: підручник / Г.П. Копильчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2018. – 344 с.
 • Копильчук Г.П. Загальна цитологія: підручник / Г.П. Копильчук. – Чернівці : Друк Арт, 2013. – 320 с.Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним бакалавра з напряму підготовки «Біологія» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11-17253 від 06.11.12)
 • Копильчук Г.П., Кеца О.В. Загальна цитологія: Навчальний посібник. – 2-е видання, перероблене. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 256 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист № 14/18-Г-806 від 04.04.08)
 • Копильчук Г.П. Загальна цитологія: Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2008. – 304 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист № 14/18-Г-806 від 04.04.08)
 • Копильчук Г.П., Волощук О.М., Марченко М.М. Біохімія: навчальний посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – Чернівці: Рута, 2008. – 208 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (№ 14/18.2-779 від 14.04.2004)
 • Копильчук Г.П., Волощук О.М., Марченко М.М. Біохімія: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2004. - 224 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (№ 14/18.2-779 від 14.04.2004)
 • Марченко М.М., Копильчук Г.П. Біохімія інформаційних молекул: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2003. - 344 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (№ 14/18.2 – 513 від 11 березня 2002 року)
 • Робочий зошит з біохімії / Г.П. Копильчук, О.М. Волощук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-тет, 2016. – 88 с.
 • Копильчук Г.П., Кеца О.В. Загальна цитологія: робочий зошит для лабораторних занять. – 4-е видання, переробл. – Харків: Мачулін, 2015. – 120 с.
 • Волощук О.М., Копильчук Г.П. Імунобіотехнологічні препарати. – Харків :Экспресс-книга, 2014. – 80 с.
 • Методика й організація наукових досліджень студентів з біохімії : навчальний посібник / укл. : О.В. Кеца, І.О. Шмараков, Г.П. Копильчук, М.М. Марченко. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 144 с.
 • Робочий зошит з біохімії / Г.П. Копильчук, О.М. Волощук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 160 с.
 • Копильчук Г.П., Кеца О.В. Загальна цитологія : робочий зошит для лабораторних занять.- 3-є вид., доповн. та перероблене – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 144с.
 • Копильчук Г.П., Волощук О.М., Марченко М.М. Тестові завдання з біохімії. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 168 с.
 • Копильчук Г.П., Кеца О.В. Тестові завдання з цитології. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 184 с.
 • Марченко М.М., Копильчук Г.П., Волощук О.М. Робочий зошит з біохімії. – Чернівці: Рута, 2009. – 124 с.                
 • Загальна цитологія: робочий зошит для лабораторних занять 2-е видання, доповн. та переробл. / Укл.: Г.П. Копильчук, О.В. Кеца – Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2009. – 136 с. 
 • Загальна цитологія: робочий зошит для лабораторних занять / Укл.: Г.П. Копильчук, О.В. Кеца – Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2008. – 128 с.
 • Мещишен І.Ф., Пішак В.П., Копильчук Г.П. Ферменти. – Чернівці: Обл. друкарня, 1994. – 116 с.
 • Костишин С.С., Марченко М.М., Оплачко Л.Т., Копильчук Г.П. Біохімія: лабораторні роботи. – Чернівці: ЧДУ, 1996. – 76 с.
 • Копильчук Г.П., Бевзо В.В. Загальна цитологія та гістологія. – Чернівці: Рута, 2002. – 110 с.