T5-V2-2013

pdf-online

 

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА
Г. П. КОПИЛЬЧУК, I. М. БУЧКОВСЬКА NO-СИНТАЗНА АКТИВНІСТЬ У КЛІТИНАХ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ РІЗНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПРОТЕЇНОМ 155
Д. О. МІНЧЕНКО, Д. О. КОМПАНІЄЦЬ, І. В. КРИВДЮК, Т. В. БАКАЛЕЦЬ, Б. М. ТЕРЛЕЦЬКИЙ, Ю. Д. ЗАЛЄСНА, О. В. ГУБЕНЯ, Л. Л. КАРБОВСЬКИЙ, О. Г. МІНЧЕНКО ЕКСПРСІЯ CDC20, CDC42 ТА CDC42-ЕФЕКТОРНИХ ГЕНІВ У КЛІТИНАХ ГЛІОМИ ЛІНІЇ U87 З ПРИГНІЧЕНОЮ ФУНКЦІЄЮ СИГНАЛЬНОГО ЕНЗИМУ ERN1: ВПЛИВ ГІПОКСІЇ 160
І. О. ШМАРАКОВ, В. А. ДИМАШОК, Г. П. КОПИЛЬЧУК, М. М. МАРЧЕНКО ВПЛИВ АЛІМЕНТАРНИХ РЕТИНОЇДІВ НА РІСТ КАРЦИНОМИ ЛЬЮЇС В МИШЕЙ 167
О. П. ДОЛАЙЧУК, Р. С. ФЕДОРУК, М. І. ХРАБКОФРАКЦІЙНИЙ СКЛАД ФЕНОЛІВ ТКАНИН ЩУРІВ ДВОХ ПОКОЛІНЬ ДО РАЦІОНУ ЯКИХ ДОДАВАЛИ НАТИВНУ ТА ГМ СОЮ 172
Л. М. ЧЕБАН, І. В. МАЛІЩУК АНАЛІЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ACONITUM EULOPHUM RCHB. НА ВМІСТ СПОЛУК ФЕНОЛЬНОЇ ПРИРОДИ 176
С.В.ГОРОБЕЦЬ, О.Ю.ГОРОБЕЦЬ, Ю.М.ЧИЖ, І.В.ДЕМ'ЯНЕНКО ГЕНЕТИЧНА ОСНОВА ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ БІОСИНТЕЗУ НАНОМАГНЕТИТУ У МАГНІТОТАКСИСНИХ ТА АНАЕРОБНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ 181
ЕКОЛОГІЯ
О. АНДРЄЄВА, О. МАРИСКЕВИЧ, В. КОЗЛОВСЬКИЙ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ (PB, CD, ZN, CU, AL, CА, MG, MN, FE) В ТОРФЯНИХ ВІДКЛАДАХ ОЛІГОТРОФНОГО БОЛОТА МІШОК (РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК "НАДСЯНСЬКИЙ" УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ) 188
О. В. СИЩИКОВА ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ СТРЕПТОМІЦЕТІВ В ТЕХНОЗЕМАХ ХВОСТОСХОВИЩ ЗА ЇХ БІОЛОГІЧНОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ 192
Л. М. ХЛУС СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ МОЛЮСКІВ РОДУ XEROPICTA KRYN. В УРБОЛАНДШАФТІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ: ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ 196
Т. В. МІЩЕНКО, А. В. ЗАВОРОТИНСЬКИЙ, А. О. ЖИДЕНКО АКТИВНІСТЬ КАТАЛАЗИ У ТКАНИНАХ КОРОПІВ ЯК БІОМАРКЕР ГЕРБІЦИДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ 202
О. М. СМЕТАНА, О. О. ДОЛИНА, Ю. В. ЯРОЩУКДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЕКОТОПІВ ПОСТТЕХНОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ (ГІГРО- ТА ЛІТОХІМІЧНИЙ АСПЕКТ) 206
БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ
Ю. А. ВАШЕНЯК УЗЛІСНІ УГРУПОВАННЯ КЛАСУ TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI TH. MULLER 1961 НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПОДІЛЛІ 210
М. М. ЧЕКАНОВ, І. П. ДІДЕНКО ВІКОВА ТА ВІТАЛІТЕТНА СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЙ PULSATILLA PRATENSIS L. В СЕРЕДНЬОМУ ПОБУЖЖІ 220
І. В. ВАНТЮХ ПОШИРЕННЯ ТА РЕСУРСИ ARNICA MONTANA L. НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 224
С. М. ЗИМАН, М. Ю. ДЕРБАК ПОШИРЕННЯ Й ЕКОЛОГО-ФІТОЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІДКІСНИХ РОСЛИН ГІРСЬКОЇ ФЛОРИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ЯК МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЇХ ПОРІВНЯЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ IN SITU Й EX SITU 228
О. В. РЕШЕТЮК МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ВІКОВИХ ГРУП У ПОПУЛЯЦІЯХ CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L. 231
В. В. БУДЖАК, І. А. КОРОТЧЕНКО, А. І. ТОКАРЮК, І. І. ЧОРНЕЙ ГЕОБОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОСЛИННОСТІ УРОЧИЩА «СТЕП МАСЬОК» 235
С. Г. ЛІТВІНЕНКО РЕЗУЛЬТАТИ ІНТРОДУКЦІЇ СХІДНОАЗІАТСЬКИХ ДЕРЕВ’ЯНИСТИХ ЛІАН НА БУКОВИНІ 249
А. І. ТОКАРЮК, О. Д. ВОЛУЦА ХОРОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ GALATELLA PUNCTATA (WALDST. & KIT.) NEES (ASTERACEAE DUMORT.) У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 253
ГРУНТОЗНАВСТВО
Ю. М. ДМИТРУК ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ ПІДХОДІВ ДО ГЕОХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ УМОВ ПАЛЕОҐРУНТОГЕНЕЗУ 257
С. Г. ЧОРНИЙ, О. В. ВИДИНІВСЬКА ЕМІСІЯ ОКИСУ ВУГЛЕЦЮ З ЧОРНОЗЕМУ ПІВДЕННОГО ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО СЕКВЕСТРУ ПРИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ NO-TILL 262
І. С. СМАГА ФОРМУВАННЯ БОНІТЕТУ ГРУНТІВ РІЗНОЇ ГЕНЕТИЧНОЇ ПРИРОДИ ТА ЛАНДШАФТНОГО МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ 268
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Л.Г.ЛЮБІНСЬКА СОЗОФІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» 272