T3-V4-2011

pdf-online

 

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА
М.ММарченкоО.ВКеца Активність ключових ензимів синтезу та розпаду гему в печінці та карциномі Герена попередньо опромінених щурів-пухлиноносіїв 309
Ю.О. Тинкевич, Р.А. Волков Структурна організація повторюваної Ділянки 5S рДНКRosaSericea Lindl. 315
ЕКОЛОГІЯ
О.Д. Зароченцева, С.С. Руденко Прогнозування приросту самосіву бука лісового за імітації чинників глобальної екологічної кризи в мікрокосмах 321
О.В.БАГЛЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ НІШІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РІДКІСНИХ ВИДІВ РОСЛИН 329
Г.Г.МОСКАЛИК, С.С.КОСТИШИН ЕКОЛОГІЧНА ВАЛЕНТНІСТЬ ТРАВ’ЯНИСТИХ РОСЛИН ДО КЛІМАТИЧНИХ ТА ЕДАФІЧНИХ ФАКТОРІВ В УМОВАХ ПРИРОДНО-КУЛЬТУРНИХ ЦЕНОЗІВ 335
М.М.Федоряк, Б.В.Кирилюк Аранекомплекси приміщень деяких підприємств Глибоцького району Чернівецької області 342
В. Ю. Шпарик Трофічні зв'язки мух-дзюрчалок (Diptera: Syrphidae) на території Українських Карпат 347
БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ
В.ВБуджакА.ІТокарюкІ.ІЧорней ACONITUM PSEUDANTHORA BLOCKI EX PACZ. (RANUNCULACEAE) У ФЛОРІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 352
Ю. А. Вашеняк, Я.П. Дідух ЛУЧНА РОСЛИННІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОПОДІЛЬСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ 356
О.І. Величко МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА КОРЕНІВMEDICAGOLUPULINAL. ТА ЗДАТНІСТЬ ДО ФОРМУВАННЯ КОРЕНЕВИХ БУЛЬБОЧОК У НАФТОЗАБРУДНЕНОМУ ГРУНТІ 370
М. Гелеш, А. Прокопів ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПАГОНОВОЇ СИСТЕМИ У VERONICA BELLIDIOIDES L. 375
О.О. Дика МОРФОЛОГІЯ І ВАСКУЛЯРНА АНАТОМІЯ КВІТКИ BARNARDIA JAPONICA (THUNB.) SCHULT. & SCHULT. (HYACINTHACEAE) 379
С.В. Ізмест'єва, І. М. Данилик  Популяційна організація видів роду CarexL., підродуPsyllophora(Degl.) Peterm. (Cyperaceae Juss.)на території Карпатського національного природного парку 384
А.П. Ільїнська Ключ для визначення родів родини Brassicaceae Українських Карпат 390
М.А. КАЗЕМІРСЬКА, І.І. ЧОРНЕЙ Історія ДОСЛІДЖЕННЯ Fritillariamontana Hoppe (Liliaceae) 394
В.П. Коба ОСОБЛИВОСТІ  РОСТУ пагонів ВИДІВ РОДУ Pinus L. У ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ ГІРСЬКОГО КРИМУ 404
І.В. КОСАКІВСЬКА, Т.І. ЦИМБАЛЮК, З.М. ЦИМБАЛЮК ПОРІВНЯЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПИЛКОВИХ ЗЕРЕН РОСЛИН-ГАЛОФІТІВ ІЗ РІЗНИМИ ТИПАМИ ЕКОЛОГІЧНИХ СТРАТЕГІЙ 408
В. В. Немерцалов ПРЕДСТАВНИКИ РОДУ Fraxinus L. У ДЕНДРОФЛОРІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 414
О. Омельчук, Б. Проць, П. ван Бодегом ЗВ’ЯЗОК ФОРМ РОСТУ ТА ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОЗНАК РОСЛИН ЗАПЛАВНИХ ЕКОСИСТЕМ 418
В.А.Онищенко, Н.В. Шумська Лісова рослинність Галицького НПП 427
Д. ПІФКО, М. ШЕВЕРА ЧИ ЗРОСТАЄ CHAMAECYTISUSAGGREGATUS(SCHUR) CZEREP. (FABACEAE LINDL.) В УКРАЇНІ? 438
Л.М. Хлус Конхологічна характеристика  інвазійної колонії helix lucorum l. з одеси (факторний аналіз) 441
ГРУНТОЗНАВСТВО
І.С. Смага, Т.І. Цвик ТЕРИТОРІАЛЬНА СПЕЦИФІКА БУРОЗЕМОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ КАРПАТСЬКОЇ ГІРСЬКО – ЛІСОВОЇ ПРОВІНЦІЇ 447
Р.І. Беспалько, І.І. Казімір ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ, ЯК ГОЛОВНОГО ІНСТРУМЕНТУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ ЛАНДШАФТІВ 452
А.А Бунас, Я.В. Чабанюк ПЕРЕТВОРЕННЯ АЗОТУ В СИСТЕМІ РОСЛИНА РІПАКУ – СУБСТРАТ ЗА ДІЇ ДІАЗОТРОФІВ BACILLUSSUBTILIS А–29 ІPSEUDOMONAS AUREOFACIENS К–11 458
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
В.Д. Солодкий, В.В. ЛАВРОВ ПРОСТОРОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 461