T8-V1-2016

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА

Вміст аденілових нуклеотидів у мітохондріях печінки за умов ацетамінофен-індукованого гепатиту та аліментарної депривації протеїну

 О. М. Волощук, Г. П. Копильчук, Т. О. Пустовіт

3

Вплив синтетичних  естрогенів на показники прооксидантно-антиоксидантної системи органів щурів різного віку в дослідах in vitro

Т. Ю. Лихолат, О. А. Лихолат

8

Лабораторне виготовлення гранульованих кормів-основ для вивчення ефекту біологічно активних добавок при вирощуванні осетрових риб

 О. І. Худий, Л.В.Худа, М.І.Голубєв, В.О.Бабин, Ю.Ю.Джуравець

15

Отримання селекційного матеріалу RibesnigrumL.,RibesrubrumL.,GrossulariareclinataMill.методом автополіплоїдії

 І. Е. Бученков

20

Показники ендогенної інтоксикації при експериментальній опіковій хворобі в стадії токсемії

 Я. Б. Раєцька

24

Активність Ферментативної ланки антиоксидантної системи в печінці при введенні бісфенолу А за відсутності запасів ретиноїдів

 В. Л. Борщовецька, І. О. Шмараков

28

Ввплив сольового сТресу на вміст проліну та поліфенольних сполук у Arabidopsis thaliana

 Н. О. Діденко, P. А. Волков, I. І. Панчук

35

Вплив місцевих штамів азотфіксуючих бульбочкових бактерій на деякі біохімічні показники рослин гороху

 У. Я. Стамбульська

40

Участь гамк-ергічної системи у формуванні толерантності до дії топірамату та ламотриджину

 О. Д. Мовчан

48

Здатність сполуки, похідного імідазо[1,2-а]азепінію, під шифром ift_000281 активувати атф-залежні калієві канали

 М. А. Мохорт, Ю. М. Кутовий

53

ЕКОЛОГІЯ

Моніторинг смертності Медоносних бджіл Північної Буковиниза результатами зимівлі 2014-2015 рр.

 Л. І. Тимочко, Л. Т. Пущук, М. М. Федоряк

59

Видовий склад та екологічні особливості кліщів-фітосеїд (Parasitiformes, Phytoseiidae) у рослинних асоціаціях м. Виноградів (Закарпатська область)

K. В. Штимак

66

Особливості антропогенної трансформації трав’яних фітоценозів лісових екосистем Черкаської області

Н. В. Мірошник

71

БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ

Ліси Північно-Східного Поділля в пізньому голоцені (за даними спорово-пилкового аналізу)

 О.О.Андрєєва

79

Демутаційні процеси в рослинному покриві техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу

 О.О. Кагало, Л.З. Слободян

85

Peucedanum latifolium DC. (Аpiaceae Lindl.) у Чернівецькій області: хорологічні та екологічні особливості

А. І. Токарюк, О. Д. Волуца, В. В. Буджак, І. І. Чорней

92

Рослинність Білоозерської ділянки Рівненського природного заповідника

 В.А. Онищенко, Т.Л. Андрієнко, О.І. Прядко

98

Біотопічне різноманіття трав’яних угруповань Центрального Поділля та їх созологічна оцінка

Ю. А. Вашеняк

108

Рід Rubus L. (Rosaceae Juss.) у флорі заходу України: 4. Підрід Rubus секції Corylifolii і Caesii, підроди Idaeobatus та Cylactis

В. І. Гончаренко

118

Особливості клонової структури Calluna vulgaris (L.) Hull в лісових екосистемах північного сходу України

 Коваленко І. М.

122

ГРУНТОЗНАВСТВО

Просторово-часові зміни твердості рекультоземів Нікопольського марганцево-рудного басейну

 О. В.Жуков, Т. О.Задорожна

127

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Особливості тета-активності еег мозку осіб з різною силою нервових процесів під час вербальної та невербальної діяльності

 Т. Ф.Поручинська, Т. Я.Шевчук, А. П.Романюк, О. Р.Дмитроца

138

Оцінка екологічного стану лучних екосистем на основі трофічних мереж

О. Я. Буждиган, С. С. Руденко

143