T6-V2-2014

pdf-online

 

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА
Т. В. БАКАЛЕЦЬ, Д. O. МІНЧЕНКО, О. O. РАТУШНА, O. О. РЯБОВОЛ, О. Г. МІНЧЕНКО ДЕФІЦИТ ГЛЮКОЗИ ТА ГЛУТАМІНУ ЗМІНЮЄ ЕКСПРЕСІЮ ГЕНІВ MAP3K5, MAP4K3, CIB1, RIPK1, AND RIPK2 У КЛІТИНАХ ГЛІОМИ ЛІНІЇ U87 З ВИКЛЮЧЕНОЮ ФУНКЦІЄЮ СИГНАЛЬНОГО ЕНЗИМУ ERN1   99
А. Є. ШЕЛИФІСТ, М. Д. ДЗВІНЧУК ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕЯКИХ КОМПОНЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ РОСЛИН В ТКАНИНАХ LIGULARIA GLAUCA (L.) HOFFM. І L. SIBIRICA (CASS.) ЗА РІЗНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ  108
Я. І. ІВАНОВИЧ, Н. В. ТРЯПІЦИНА ПРОФІЛЮВАННЯ ГЕНОМУ СОРТІВ ЧЕРЕШНІ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ IRAP-ПЛР ТА REMAP-ПЛР МАРКЕРІВ  113
О. В. ТЯЖКА, Д. O. МІНЧЕНКО, В. В. ДАВИДОВ, О. А. БУРДЕЙКО, О. С. МОЛЯВКО, Д. К. КУЛЕШОВА, O. Г. МІНЧЕНКО РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ДО ІНСУЛІНУ ЗМІНЮЄ ЕКСПРЕСІЮ ГЕНІВ, ЩО КОНТРОЛЮЮТЬ РІСТ ТА ВИЖИВАННЯ КЛІТИН, У КЛІТИНАХ КРОВІ ДІТЕЙ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ ЗА УМОВ ОЖИРІННЯ  118
Т. О. РУСНАК, І. І. ПАНЧУК ОТРИМАННЯ РОСЛИН- ТРАНСФОРМАНТІВ, ЩО НЕСУТЬ РЕПОРТЕРНИЙ ГЕН ПІД КОНТРОЛЕМ ПРОМОТОРА АРХ2  125
О. Ю. ГАЛКІН, О. Б. БЕСАРАБ, А. С. ГРИШИНА, О. М. ДУГАН, Ю. М. ГУРЖЕНКО БІОТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ РЕКОМБІНАНТНОГО БІЛКА ТЕПЛОВОГО ШОКУ (HSP-60) CHLAMYDIA TRACHOMATIS ТА ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У СЕРОЛОГІЧНІЙ ДІАГНОСТИЦІ  130
Т. П. КАРПОВЕЦЬ, Н.В. ШАБАНОВА, В. В. КОНОПЕЛЬНЮК, О. М. САВЧУК, Л. І. ОСТАПЧЕНКО РОЗВИТОК ОЖИРІННЯ У ЩУРІВ ВНАСЛІДОК СПОЖИВАННЯ ВИСОКОКАЛОРІЙНОЇ ДІЄТИ  139
Л. М. ЧЕБАН, І. В. МАЛІЩУК, В. Р. ЛИСАК, М. М. МАРЧЕНКО ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ANABAENA HASSALII (KUTZ.) WITTR. ЗА РІЗНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ  143
К. О. ДВОРЩЕНКО ВМІСТ ЕССЕНЦІАЛЬНИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ПІДШЛУНКОВІЙ ЗАЛОЗІ ЩУРІВ В УМОВАХ ТРИВАЛОЇ ШЛУНКОВОЇ ГІПОХЛОРГІДРІЇ ТА ПРИ ВВЕДЕННІ МУЛЬТИПРОБІОТИКА  148
Г. П. КОПИЛЬЧУК, І. М. БУЧКОВСЬКА, М. Г. СКРИПНИК ВМІСТ РІЗНИХ ФОРМ ГЕМОГЛОБІНУ В ЕРИТРОЦИТАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ БІЛКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ  153
С. В. ГОРОБЕЦЬ, О. Ю. ГОРОБЕЦЬ, І. В. ДЕМ’ЯНЕНКО, О. В. СЛИВЕЦЬ БІОІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЗВОРОТНОГО І НЕЗВОРОТНОГО НАКОПИЧЕННЯ ЗАЛІЗА В PROTEOBACTERIA ТА ACTINOBACTERIA  159
Ю. В. ВАСИЛИК, Н. М. СЕМЧУК, ОК. В. ЛУЩАК ВПЛИВ НІТРОПРУСИДУ НАТРІЮ НА АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТИХ ТА ГЛЮТАТІОН-ЗВ’ЯЗАНИХ ФЕРМЕНТІВ У ЛИСТКАХ ПРОРОСТКІВ КУКУРУДЗИ  167
І. О. ШМАРАКОВ, В. Л. БОРЩОВЕЦЬКА, О. М. КОБИЛЯНСЬКА БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕПАТОСТЕАТОЗУ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАПАСІВ ВІТАМІНУ А 172
ЕКОЛОГІЯ
А. Ю. ВАРИГИН ГОРИЗОНТАЛЬНІ МІГРАЦІЇ ЧЕРНОМОРСЬКИХ КРЕВЕТОК БІЛЯ УЗБЕРЕЖЖЯ ОДЕСЬКОГО ЗАЛИВУ В ПЕРІОД ДО І ПІСЛЯ СВІТАНКУ  179
З. БЕШЛЕЙ, С. БЕШЛЕЙ, В. БАРАНОВ, О. ТЕРЕК ВПЛИВ СУБСТРАТІВ ВІДВАЛУ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ НА ВМІСТ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ ТА АКТИВНІСТЬ ПЕРОКСИДАЗИ У SORGHUM HALEPENSE (L.) PERS  185
О. О. ЧОВАН, В. О. ЯНЕНКО ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ЛЕБЕДІВ (РІД CYGNUS) НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  190
І. В. БРИНДЗЯ, В. В. ГРУБІНКО СЕЗОННА ДИНАМІКА ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДІ КОЛОДЯЗІВ НА ТЕРИТОРІЇ ПРИКАРПАТТЯ  197