T3-V1-2011

pdf-online

 

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА
БОГОРАД-КОБЕЛЬСЬКА О.С., БОГДАН Ю.М., ЖОЛОБАК Н.М., МАЛЬЦЕВ Г.В., ЛЯХОВ С.А., АНДРОНАТІ С.А., СПІВАК М.Я. ВПЛИВ ПОХІДНИХ ДИФЕНІЛУ НА СПОНТАННИЙ МУТАГЕНЕЗ УSALMONELLA TYPHIMURIUM 3
ГРИГОРЬ’ЄВА А.С., КАНАХОВИЧ Н.Ф., ШАПОВАЛОВ С.О., ДОЛГАЯ М.М., УЗЛЕНКОВА Н.Є. ЗМІНА ВМІСТУ ЗАЛІЗА ТА ЗАЛІЗОЗВ’ЯЗУЮЧОЇ АКТИВНОСТІ КРОВІ У АНЕМІЗОВАНИХ ДЕСФЕРАЛОМ ТА КРОВОВТРАТОЮ ТВАРИН ПІД ВПЛИВОМ ПОЛІЯДЕРНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ЕСЕНЦІЙНИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ 7
КОНОПЕЛЬНЮК В.В., СЕРЕДНИЦЬКА К.Р., САВЧУК О.М., ОСТАПЧЕНКО Л.І. ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕРОТОНІНОВОГО ШЛЯХУ МЕТАБОЛІЗМУ ТРИПТОФАНУ В МОЗКУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ 10
КОПИЛЬЧУК Г.П., ШМАРАКОВ І.О., БУЧКОВСЬКА І.М. ІНТЕНСИВНІСТЬ ГЕНЕРУВАННЯ СУПЕРОКСИДНОГО АНІОН-РАДИКАЛА ТА ОКСИДУ АЗОТУ В КЛІТИНАХ ПЕЧІНКИ МИШЕЙ ЗА УМОВ ВІДСУТНОСТІ ЗАПАСІВ ВІТАМІНУ А 14
ТОЦЬКИЙ В.М., МУТЕРКО О.Ф., БАЛАШОВА І.А., ДЬЯЧЕНКО Л.Ф. ГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ФОТОПЕРІОДИЧНОЇ РЕАКЦІЇ ПШЕНИЦІ 19
ЧЕЧЕНЄВА Т.М., НЕЖИГАЙ Л.М., КИСЕЛЬОВ Д.О., КРЮЧКОВА Л.О.  ПОЛІМОРФІЗМ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ СОРТІВ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ (TRITICUM AESTIVUM L.) ЗА МАРКЕРАМИ ГЕНІВ СТІЙКОСТІ ДО ФУЗАРІОЗУ 26
БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ
ГАМУЛЯ Ю.Г., ЗВЯГИНЦЕВА К.А., ЛАЗАРЕВА З.Е. БОРЫ ГОРОДА ХАРЬКОВА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ 30
ВЕЛИЧКО М.В., ЧОРНЕЙ І.І., БУДЖАК В.В.  ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ПОЛІПЛОЇДІЇ У ФЛОРІ ЧИВЧИНСЬКИХ ГІР 37
КУЗЕМКО А.А. БАГАТСТВО ТА РІЗНОМАНІТНІСТЬ СОЮЗІВ ЛУЧНОЇ РОСЛИННОСТІ ЛІСОВОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНА РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ НА ЇХ ЗАЛЖНІСТЬ ВІД ЕКОЛОГІЧНИ Х ЧИННИКІВ 42
МІНАРЧЕНКО В.М., ГОНЧАРЕНКО В.І. ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНА ТА РЕСУРСНА ХАРАКТЕРИСТИКА RUBUS HIRTUS WALDST. ET KIT. ТА R. NESSENSIS W. HALL. (ROSACEAE) В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ 46
НОВІКОВ А., МІТКА Ю. КЛЮЧ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ РОДУ ACONITUM L. (RANUNCULACEAE JUSS.) УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 51
ОНИЩЕНКО В.А. РОСЛИННІСТЬ УР. ТЕРЕМКИ (НПП «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ», М. КИЇВ) 56
ОПТАСЮК О.М.  ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИДІВ РОДУ LINUM L. (LINACEAE) ФЛОРИ УКРАЇНИ 75
СІМПСОН М., ПРОЦЬ Б., ВИХОР Б.  МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ ІНВАЗІЙНИХ ВИДІВ: ДОСЛІДЖЕННЯ  БОРЩІВНИКА СОСНОВСЬКОГО  HERACLEUM SOSNOWSKYI MANDEN. В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ 80
ТОКАРЮК А.І., ЧОРНЕЙ І.І. ОБ’ЄКТНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ БУКОВИНСЬКОГО ПРИКАРПАТТЯ 90
ТУРЛАЙ О.І.  ОСОБЛИВОСТІ ПЕТІОЛЯРНОЇ СТРУКТУРИ ЛИСТКІВ ДЕЯКИХ ВИДІВ ЖОВТЕЦІВ ІЗ СЕКЦІЇ ACRIS SHUR 97
ГРУНТОЗНАВСТВО
БЕСПАЛЬКО Р.І., ХРИЩУК С.Ю. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 101
КРАСЄХА Є.Н. КОНСТРУКТИВНЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО В СИСТЕМІ АДАПТИВНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 105