T7-V2-2015

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ,
МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА

Т. В. Коваль, Т. В. Іщук, Я. Б. Раєцька, О. М. Савчук, Л. І. Остапченко
ВМІСТ МОЛЕКУЛ СЕРЕДНЬОЇ МАСИ ТА ОЛІГОПЕПТИДІВ У КРОВІ ТА ТКАНИНАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ КИСЛОТНОГО ОПІКУ СТРАВОХОДУ
>Abstract 
143

Г. С. Маслак, О. Г. Мінченко
ЕКСПРЕСІЯ ЦИРКАДІАЛЬНИХ ГЕНІВ У ЛІМФОЦИТАХ КРОВІ ЗА ЕРИТРЕМІЇ
>Abstract

149

Г. П. Копильчук, І. М. Бучковська, Ю.К. Островська
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСУЛЬФУВАННЯ ГОМОЦИСТЕЇНУ В ГЕПАТОЦИТАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ БІЛКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
>Abstract

156

Л. В. Худа, М. Прусінска, О. І. Худий, О. В. Кушнірик, Р. Кольман, Н. П. Липка

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ У ТЕХНОЛОГІЇ РАННЬОГО ВИГОДОВУВАННЯ ОСЕТРОВИХ РИБ
>Abstract

163

Л. М. Чебан, І. В. Маліщук, О .Е. Гринько, М .М. Марченко 
ВМІСТ НУТРІЄНТІВ У БІОМАСІ DESMODESMUS ARMATUS (CHOD.) HEGEW. ТА ACUTODESMUS DIMORPHUS (TURPIN) TSARENKO, КУЛЬТИВОВАНІЙ НА СКИДНІЙ ВОДІ ІЗ УЗВ
>Abstract

171

О. В. Кеца, І. О. Шмараков, М. М. Марченко
СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПЕЧІНКИ ТА КАРЦИНОМИ ГЕРЕНА ЩУРІВ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ ω-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ
>Abstract

177

ЕКОЛОГІЯ

С. С.Руденко, О. М. Дзензерська
Залежність показника Редфілда від фаз водного режиму річкових екосистем

>Abstract

184

Н.В. Мірошник, О.В.Тертична, Ю.В. Славгородська,Т.А. Козинятко
ОСОБЛИВОСТІ ВІДПАДУ дерев у соснових лісах внаслідок хронічного аеротехногенного впливу
>Abstract 

195

А.Ю. Варигин
СООТНОШЕНИЕ ПОЛОВ У РАЗЛИЧНЫХ ФЕНОТИПОВ LEKANESPHAERA MONODI (ARCANGELI, 1934) В СООБЩЕСТВЕ ОБРАСТАНИЯ ОДЕССКОГО ЗАЛИВА ЧЕРНОГО МОРЯ
>Abstract 

200

І. І. Сараненко
ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОГЛИНАННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ДЕРЕВНИМИ РОСЛИНАМИ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ МІСТА КРЕМЕНЧУКА

>Abstract 

206

БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ

Т. Л. Андрієнко, В. А. Онищенко
Болота союзу Magnocaricion elatae W. Koch 1926 s. l. в Українських Карпатах та на прилеглих територіях
>Abstract 

211

С. О. Четверня, Н. І. Джуренко, О. П. Паламарчук, В. П. Грахов 
НАСІННА ТА СИРОВИННА ПРОДУКТИВНІСТЬ SERRATULA CORONATA L.ТА SERRATULA TINCTORIA L. В ПРИРОДНИХ МІСЦЕЗРОСТАННЯХ
>Abstract 

222

С. Г. Літвіненко
Підсумки інтродукції представників родини Vitaceae Lindl. у Чернівецькій області
>Abstract 

229

І. В. Соломаха
СИНТАКСОНОМІЯ ЛІСОВОЇ ТА ЧАГАРНИКОВОЇ РОСЛИННОСТІ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я
>Abstract 

236

Н. М. Сичак
ДОПОВНЕННЯ ДО ФЛОРИ СУДИННИХ РОСЛИН НПП “ВИЖНИЦЬКИЙ”, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
>Abstract 

244

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Т. С. Комшук
Особливості IV шлуночка головноГО мозку в людей різного віку, дослідженого за допомогою МРТ
>Abstract 

249

ПРОФЕСОРУ КАФЕДРИ ҐРУНТОЗНАВСТВА ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. В. ДОКУЧАЄВА М. О. ГОРІНУ – 75 253