T4-V1-2012

ЗМІСТ

ГРУНТОЗНАВСТВО
Т.В. Андрусишин Сезонна динаміка розподілу важких металів у ґрунті та коренях трав’янистих рослин у прибережжі малої річки

3

pdf

Т.Ю. Биндич Визначення ефективності систем відбору проб для вивчення структури ґрунтового покриву за даними космічної зйомки

7

pdf

В.С. Вахняк, В.М. Яворов, В.Б. Гаврилюк Особливості динаміки агрохімічних властивостей чорноземних і опідзолених ґрунтів ріллі у середньому Придністер’ї

12

pdf

З.Г. Гамкало, Т.Ю. Бедернічек, Т.В. Партика, Ю.П. Партем Питома електропровідність водних суспензій ґрунту як експрес-критерій ґрунтової діагностики

16

pdf

Я.В. Геник Фізико-хімічні властивості ґрунтів приполонинних букових пралісів боржави Українських Карпат

20

pdf

М.О. Горін, Д.М. Приходченко Індикація стану екологічно вразливих ґрунтів природно-заповідного фонду за видовим і хімічним складом лучних травостоїв кормового призначення

24

pdf

Г.М. Господаренко, О.М. Трус, І.В. Прокопчук Умови збереження вмісту гумусу в ґрунті польової сівозміни

31

pdf

Ю.М. Дмитрук, І.Е. Демид, Ж.М. Іванеску Фракційно-груповий склад гумусу окремих похованих ґрунтів

35

pdf

Ю.С. Дронь Механізм реалізації державної підтримки вапнування кислих ґрунтів в умовах ринкової економіки

41

pdf

Є.Н. Красєха Сучасні проблеми розвитку ґрунтознавства в Україні

44

pdf

Ж.М. Матвіїшина, О.Г. Пархоменко Еволюція ґрунтів та палеосередовища на давніх поселеннях у Жовківському районі Львівщини

49

pdf

В.І. Михайлюк Особливості соленакопичення у ґрунтових водах заплав малих і середніх річок південного заходу України

55

pdf

М.М. Мірошниченко, О.А. Ликова Мікроелементний склад органічної речовини чорнозему типового за різних систем удобрення

60

pdf

В. Нікорич, С. Польчина, С. Скиба, В. Шиманський Морфогенетичні особливості Aльбелювісолей (Albeluvisols) Передкарпаття України та Польщі

65

pdf

І.В. Пліско, О.М. Бігун Вартість рухомого гумусу у ґрунтах різного гранулометричного складу

72

pdf

С.П. Позняк Деякі проблеми ґенези та географії ґрунтів Українських Карпат

76

pdf

В.В. Романюк, О.М. Ванзар Водно-фізичні властивості чорнозему вилугуваного перелогових земель Прут-Дністровського межиріччя

81

pdf

В.Л. Самохвалова, А.І. Фатєєв Методологія екологічного нормування вмісту хімічних елементів у ґрунтах

85

pdf

І.С. Смага Стан та перспективи розвитку агроекологічного напряму в бонітетній оцінці ґрунтових та кліматичних умов

92

pdf

Д.Г. Тихоненко Еволюція і класифікація агрогенних ґрунтів України

96

pdf

Ю.Л. Цапко, О.І. Маклюк, Н.Ф. Чешко Вплив штучно створеної неоднорідності ґрунту на його екологічні властивості та вміст продуктивної вологи

100

pdf

Н.М. Цвєткова, Є. О. Тагунова Дослідження mn в едафотопах протиерозійних штучних насаджень в аспекті завдань національного інноваційного кластеру «родючість ґрунтів»

105

pdf

Т.І. Цвик Особливості формування ґрунтів з диференційованим профілем в Карпатській гірсько-лісовій провінції

109

pdf

В.Р. Черлінка Особливості виділення папілярів стоку засобами ГІС

113

pdf

С.Г. Чорний, О.В. Видинівська, А.В. Волошенюк Протидефляційна ефективність системи землеробства no-till в умовах південного степу України

117

pdf

В.М. Яковенко Просторові зміни мікробудови чорноземів лісопокращених

121

pdf

ПОДІЇ, ХРОНІКИ, ЮВІЛЕЇ 
Іван Іванович Назаренко – вчений, педагог, організатор

125

pdf