T3-V3-2011

pdf-online

 

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА
Т.ЮСабіроваЛ.ФДіденкоМ.Я.Співак ІМУНОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕРХНЕВОГО БІЛКА РАБДОВІРУСІВ РОСЛИН І ТВАРИН 203
Г.П. Копильчук, І.О. Шмараков, І.М. Бучковська ІНТЕНСИВНІСТЬ ГЕНЕРУВАННЯ СУПЕРОКСИДНОГО АНІОН-РАДИКАЛА ТА ОКСИДУ АЗОТУ В КЛІТИНАХ ПЕЧІНКИ МИШЕЙ ПІСЛЯ ЧАСТКОВОЇ ГЕПАТЕКТОМІЇ 206
О.МВолощукМ.ММарченкоЛ.А.Біндяк Динаміка співвідношення убіхінон/убіхінол в мітоходріальній фракції трансформованої тканини за умов низькодозового опромінення 212
Ю.С. Здвіжков, С.М. Мандзинець, О.С.Заіченко, М.В. Бура ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНОГО ПОЛІМЕРУ НА Na+, K+-АТФ-азну АКТИВНІСТЬ ЗАРОДКІВ В’ЮНА ЗА УМОВ ДОСЛІДЖЕННЯ IN VITRO 216
Н.М. Воробець, І.С. Білінська, О.Б.Піняжко ПРОТИМІКРОБНІ ВЛАСТИВОСТІ АРНІКИ ГІРСЬКОЇ 222
Г.В. Корнільєв Плоди та листки нектарину як джерела біологічно активних речовин 225
ЕКОЛОГІЯ
О.Я. Буждиган, С.С. Руденко, Б.К. Паттен, С.С. Костишин ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМНОГО РІВНЯ В ТРОФІЧНИХ МЕРЕЖАХ 229
В.П. Коба СТРУКТУРА ВРОЖАЮ І ЯКІСТЬ НАСІНЬ PINUS PALLASIANA D. DON У ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ ГІРСЬКОГО КРИМУ 239
М. М. ФЕДОРЯК, В. М. ВОТА СТРУКТУРА УГРУПОВАНЬ ПАВУКІВ-ГЕРПЕТОБІОНТІВ ЯК ІНДИКАТОР ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ УРБОЕКОСИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ М. ТЕРНОПІЛЬ) 244
В. Ю. Шпарик БІОТОПІЧНИЙ РОЗПОДІЛ СИРФІД (DIPTERA: SYRPHIDAE) ПІВНІЧНО-СХІДНОГО МАКРОСХИЛУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 249
Г.І. Пасічник, О.Ю. Майорова, В.Б. Войтюк, Л.Р. Грицак, В.М. Мельник, Н.М. Дробик ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ҐРУНТІВ І РОСЛИН GENTIANA ACAULIS L. З ПОПУЛЯЦІЙ НА ГОРАХ ТУРКУЛ ТА РЕБРА У ЧОРНОГОРІ 254
С. С. Волощинська Особливості акумуляції важких металів сільськогосподарськими культурами приавтомагістральної території транспортно-шляхової мережі Волинської області (М-07 Київ – Ковель – Ягодин) 260
О. С. Комаров, О. Є. Пахомов ТРОФіЧНІ ПЕРЕВАГИ CALATHUS AMBIGUUS(COLEOPTERA, CARABIDAE) У БіОГЕОЦЕНОЗАХ ПІВДЕННОГО ЛІСОСТЕПУ ПОЛТАВСКОЇ ОБЛАСТІ 264
БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ
Б.Г. Проць, А. Дрешер, Б.Вихор ІНВАЗІЙНА ЕКОЛОГІЯ ЯСЕНА ПЕНСІЛЬВАНСЬКОГО FRAXINUS PENNSYLVANICA MARSH. НА ЗАКАРПАТТІ (УКРАЇНА) 269
А.І. Токарюк, О.Д. Волуца ПОШИРЕННЯ ТА ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІSERRATULACORONATA L. (ASTERACEAE) У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 277
Д.П. Воронцов, І.М. Данилик, Ю.В. Канарський РОСЛИННИЙ ПОКРИВ ОЛІГОТРОФНОГО БОЛОТА «АНДРОМЕДА» (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ) 282
Н.В. Сандецька, В.В. Швартау ВПЛИВ СУМІСНОЇ ДІЇ ФУНГІЦИДУ ТА ПОЗАКОРЕНЕВОЇ ОБРОБКИ ДОБРИВАМИ НА УРАЖЕНІСТЬ СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ СЕПТОРІОЗОМ 288
В. О.НАЧИЧКО РІД THYMUS L. (LABIATAE JUSS.) У ФЛОРІ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ 291
В.Д. Солодкий КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ КАРПАТСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 298
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ 302