T3-V2-2011

pdf-online

 

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА
О.М. ВОЛОЩУК, М.М. МАРЧЕНКО, Г.І. АЛУНГУЛЕС ДИНАМІКА СПІВВІДНОШЕННЯ УБІХІНОН/УБІХІНОЛ В МІТОХОДРІАЛЬНІЙ ФРАКЦІЇ ПЕЧІНКИ ПУХЛИНОНОСІЇВ ЗА УМОВ ПОСИЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ АФК 3
Г.В. АНТОНОВИЧ, Н.М. ЖОЛОБАК, М.О. ШИБІНСЬКА, С.А. ЛЯХОВ, М.Я. СПІВАК ІФН-ІНДУКУЮЧІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЕФЕКТИ ДВОХ ПОХІДНИХ 6H-ІНДОЛО[2,3-B]ХІНОКСАЛІНУ – ПОТЕНЦІЙНИХ АНТИВІРУСНИХ ПРЕПАРАТІВ 7
Ю.М. ДАВИДЮК, В.В. ПОЧТАРЬОВА, Р.А. ВОЛКОВ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ МЕТИЛЮВАННЯ 5’ЗТС 35S РДНК У МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ РОДУSOLANUM 12
Р.Я. ІСКРА ВУГЛЕВОДНИЙ ТА ЛІПІДНИЙ ОБМІН В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ ЗА ДІЇ НАНОАКВАЦИТРАТУ ХРОМУ 17
С.А. СТАРОВОЙТОВА, Л.П. БАБЕНКО, Л.Н. ШИНКАРЕНКО, Л.Н. ЛАЗАРЕНКО, Н.Я. СПИВАК РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЭКСПЕРИМЕТАЛЬНОЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ У МЫШЕЙ 21
ЕКОЛОГІЯ
О.В. БАГЛЕЙ, С.С. РУДЕНКО ПОРІВНЯННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ 24
Т.В. СОРОКА ДИНАМІКА ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У СКЛАДОВИХ ЕКОСИСТЕМИ Р. ЗБРУЧ У ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ ПЕРІОД 29
БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ
С.М. ЗИМАН, О.В. БУЛАХ РІД ACONITUM L. (RANUNCULACEAE JUSS.) У ФЛОРІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ: ПОРІВНЯЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНІ ТА ТАКСОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 34
Б.Г. ПРОЦЬ, О.С. ОМЕЛЬЧУК., П. ВАН БОДЕГОМ РОЛЬ РІЧКОВИХ КОРИДОРІВ У ПОШИРЕННІ ВИДІВ РОСЛИН 43
О.І. КРАСНЯК ІСТОРІЯ ТАКСОНОМІЇ ТРИБИ BROMEAE DUMORT. (POACEAE) 48
В.М. МІНАРЧЕНКО, Т.Д. СОЛОМАХА, І.В.ВАНТЮХ ARNICA MONTANA L. В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ: ПОШИРЕННЯ, ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕСУРСНА ХАРАКТЕРИСТИКА 52
І.Д. ГУМЕНЮК ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ФІТОГОРМОНІВ ЯК КОМПОНЕНТІВ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ У PERSICARIA AMPHIBIA (L.) DELARBRE ЗА РІЗНИХ УМОВ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 60
О.О.АНДРЄЄВА АНАЛІЗ ПОШИРЕННЯ FAGUS SYLVATICA L. (FAGACEAE) У РІВНИННІЙ ЧАСТИНІ ЗАХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В ГОЛОЦЕНІ НА ОСНОВІ ДАНИХ СПОРОВО-ПИЛКОВОГО АНАЛІЗУ 64
ГРУНТОЗНАВСТВО
Ю.М. ДМИТРУК, Т.М. ЧОРНЕВИЧ, М.В. ТИМИРІВСЬКА АЛЬГОУГРУПОВАННЯ ҐРУНТІВ ЛАНДШАФТІВ ДАВНЬОСЛОВ'ЯНСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ 69
П.Ф. КОЗЬМУК, Р.І. БЕСПАЛЬКО ЗЕМЛЕУСТРІЙ НА ЗЕМЛЯХ З НАЯВНИМИ КАРСТОВО-СПЕЛЕОЛОГІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ 75
М.М. МІРОШНИЧЕНКО, О.І. МАКЛЮК, В.В. ЧЕБАНОВА, А.О. МЕЛЬНИЧУК МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТРАНСФОРМАЦІЇ АЗОТУ В ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ 79
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
М.М. ФЕДОРОНЧУК БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІДКІСНИХ ВИДІВ CARYOPHYLLACEAE JUSS. ФЛОРИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ТА СТАН ЇХ ОХОРОНИ 83
Н.Ю. МАРЧУК, Б.А. ВИНОГРАДОВ, В.Н. ЕЖОВ О СОСТАВЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА CUPRESSUS L., КУЛЬТИВИРУЕМЫХ НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА 86
ІВАН ПАНАСОВИЧ ГРИГОРЮК: ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ 89