T2-V1-2010

pdf-online

 

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА
Ю.М. ДАВИДЮК , В.ГЕМЛЕБЕН, Р.А. ВОЛКОВ СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ 5S РДНК БАКЛАЖАНА SOLANUM MELONGENA L  3
Н.М. ЖОЛОБАК, А.Б. ЩЕРБАКОВ, В.К. ИВАНОВ, З.М. ОЛЕВИНСКАЯ, А.В. УСАТЕНКО, Н.Я. СПИВАК ЦИТ ТОКСИЧНОСТЬ ВОДНЫХ ЗОЛЕЙ НАНОЧАСТИЦ CEO2, СТА- БИЛИЗИРОВАННЫХ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ ПОЛИ ЛОВОЙ КИСЛОТОЙ  7
М.М. МАРЧЕНКО, А.Є. ШЕЛИФІСТ, Л.М. ЧЕБАН ХАРАКТЕРИСТИКА БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН SAUSSUREA PORCII DEGEN 12
Г.І. ФАЛЬФУШИНСЬКА, Л.Л. ГНАТИШИНА, О.Б. СТОЛЯР, О. ДЕДОУРЖЕ-ДЖЕФФАРД, А.ДЖЕФФАРД РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВІДПОВІДЕЙ МЕТАЛОТІОНЕЇНІВ У ПЕРЕСЕ- ЛЕНИХ МОЛЮСКІВ DREISSENA POLYMORPHA 16
І.М. ДОЛІБА, І.В. КУЗЬ, І.І. ПАНЧУК ВПЛИВ ІОНІВ КАД МІЮ НА АКТИВНІСТЬ КАТАЛАЗИ ARABIDOPSIS THAL (L.) HEYNH. 22
ЕКОЛОГІЯ
С.С. КОСТИШИН, А.В. ЖУК ПОТЕНЦІЙНА І РЕАЛЬНА ФЛОРИ ЗРУБІВ БУКОВИХ ЛІСІВ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ 27
БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ
Б.Є. ЯКУБЕНКО, І.П. ГРИГОРЮК, Н.Б. ЯКУБЕНКО, О.І. СЕРГА ФІТОЦЕНОРІЗНОМАНІТНІСТЬ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ: CУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ 32
К.В. КОРЖАН, І.І. ЧОРНЕЙ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКІ ВИДИ У ФЛОРІ М. ЧЕРНІВЦІ 39
С.Г. ЛІТВІНЕНКО, М.О. БАТЕЧКО СИСТЕМАТИЧНИЙ ТА БІОМОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МОХОПОДІБНИХ ЛА ШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНА- ЧЕННЯ «ЦЕЦИНО» 43
ЧОРНЕЙ І.І., БУДЖАК В.В., СКІЛЬСЬКИЙ І.В. ДЕЯКІ АС ПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕР (НА ПРИКЛАДІ ТЕРИТОРІЇ «CТРІЛЕЦЬКИЙ КУТ», ЧЕРНІВЕ- ЦЬКА ОБЛАСТЬ) 47
Б.Й. ГОДОВАНЕЦЬ ФАКТОРИ ЗМІНИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОПУЛЯЦІЙ ПТАХІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 60
М.М. ФЕДОРЯК ОЦІНКА ПОДІБНОСТІ ДОМІНАНТНИХ ЯДЕР УГРУПОВАНЬ ПАВУКІВ ПРИМІЩЕНЬ ОБЛАСНИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЕВРИСТИЧНИХ МІР І КЛ СТЕРНОГО АНАЛІЗУ 64
О.І. ХУДИЙ, Л.М. КОРЧАК, Л.В. ХУДА ХАРАКТЕРИСТИКА ГІДРОЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ТА СТРУКТУРИ ІХТІОКОМПЛЕКСУ ДНІСТРОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА В КОНТЕКСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ОСВОЄННЯ РИБНИХ ЗАПАСІВ 70
ГРУНТОЗНАВСТВО
І.І. КАЗІМІР ТРАНСФОРМАЦІЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНОЇ БУФЕРНОСТІ БУРУВАТО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТІВ ПЕ КАРПАТТЯ ПІД ВПЛИВОМ ОСУШУВАЛЬНОЇ ТА ХІМІЧН МЕЛІОРАЦІЇ 73
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
І.Л. КУКОВСЬКА ЗМІНИ ФІБРИНОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПІД ВПЛИВОМ ОПІОЇДНИХ ПЕПТИДІВ 79
О.Ф. РИЛЬСЬКИЙ ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ВМІСТ МАЛОНОВОГО ДІАЛЬДЕГІДУ В КЛІТИНАХ П ТЕЗУЮЧИХ БАКТЕРІЙ 81
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. КРУГЛОРОТІ (CYCLOSTOMATA). РИБИ (PISCES)» ЗА АВТОРСТВОМ Л.В. БУЛАХОВА, Р.О. НОВІЦЬКОГО, О.Є. ПАХОМОВА, О.О. ХРИ СТОВА 83
ВАСИЛЬ ІЛЛІЧ СТЕФАНИК (02.01.1939 - 07.01.2010) 84