журнал Біологічні системи

T8-V2-2016

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 24.06.2017

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА

Загальна редукуюча спроможність рослин Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу

І. М. Буздуга, Т. А. Заворотна, Н. О. Діденко, І. І. Панчук

159

Активність цитозольних ізоформ ензимів катаболізму ендогенних альдегідів за умов токсичного ураження на фоні білкової недостатності

О. М. Волощук, Г. П. Копильчук, Ю. І. Мішина

166

Протеолітично ушкоджені похідні плазміногену за новоутворень верхніх дихальних шляхів

Ю. Г. Клись

171

Вплив препарату DON-1R на монокультури Microcystis Sp.

Л. М.Чебан, Х. А.Мегера

 

176

Активність каталази Apis mellifera L при літній підгодівлі різною вуглеводною дієтою

Л. С. Язловицька, М. Д. Косован, В. Ф. Череватов, Р. А. Волков

182

Застосування продукційних кормів різних виробників при вирощуванні радужної форелі в умовах індустріальної аквакультури

Л. Л.Галоян, О. І.Худий, С. В.Тертерян, А. І.Мрук, Л. В.Худа

189

ЕКОЛОГІЯ

Вплив комбінованих ефектів забруднення річки Іква на цитогенетичний гомеостаз представників іхтіофауни

О. О. Бєдункова

195

Особливостірозвитку лучних та аграрних рослин за дії амброзії

О. Я.Буждиган, О. В.Баглей

 

202

Вплив нафтогазової контамінації навколишнього середовища на життєвий стан деревних рослин

Н. І. Глібовицька

208

Використання рослинних біоіндикаторів для оцінки токсичності грунтів на території м. Кам'янця-Подільського

І. Д. Григорчук

212

Дичерозведення на території лісостепової і степової зон України (на прикладі Полтавської і Запорізької областей)

С. В. Катиш

219

Сучасний видовий склад рибного населення лівих приток Середнього Дніпра: Супою і Трубежа

Ю. К. Куцоконь, А. О. Циба, А. В. Подобайло, А. В. Паньков

228

Поведінкові акти та прояв агресії деяких птахів родини Синицеві (Paridae) на місцях водопою у гніздовий період

А. О. Маркова

233

Динаміка вміст алергенного пилку у повітрі урбоекосистеми Івано-Франківська (літньо-осіння хвиля палінації

Г. М. Мельниченко

239

Попередні дані про видовий склад та особливості біології розмноження синантропних птахів ряду Горобцеподібних (Passeriformes) м. Тернополя

С. С. Подобівський, А. В. Котів

246

БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ

Віталітетна структура ценопопуляцій Potentilla incana P. Gaertn, B. Mey & Scherb. (Rosaceae) у Південно-Західному Опіллі

О. В. Бучко

252

Мохоподібні ялинових лісів Шурдинського середньогір’я (Буковинські Карпати)

С. Г. Літвіненко

257

Хорологічні особливостіCarexumbrosaHost (Cyperaceae) в Україні

С. Л. Середницька

 

264

Ритм розвитку і розповсюдження фенологічних форм дуба черешчатого (Quercus Robur L.) в Донецькій області

О. О. Слєпих

272

Регіонально рідкісні види роду Allium L. в умовах Західного Поділля

В.А.Соломаха, Н.В. Рубановська

 

280

Galatella linosyris (L.) Rchb. (Asteraceae) у Буковинському Прикарпатті

А. І. Токарюк

 

 

288

Поширення IrishungaricaWaldst. & Kit (IridaceaeJuss) у Чернівецькій області

І. І. Чорней, В. В. Буджак, А. І. Токарюк, О. Д. Волуца

292

Моделювання популяції омели білої (Viscum album L.) для забезпечення сталого розвитку садово-паркового господарства міст

Рибалка І. О., Вергелес Ю. І., Бараннік В. О.

298

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Історія вивчення рідкісних видів рослин Українських Карпат у період перед Другою Світовою війною

Ю. Й. Кобів

310

 

читати далі>>>