журнал Біологічні системи

T7-V2-2015

Опубліковано: Відповідальний секретар журналу Біологічні системи, 28.09.2016

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ,
МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА

Т. В. Коваль, Т. В. Іщук, Я. Б. Раєцька, О. М. Савчук, Л. І. Остапченко
ВМІСТ МОЛЕКУЛ СЕРЕДНЬОЇ МАСИ ТА ОЛІГОПЕПТИДІВ У КРОВІ ТА ТКАНИНАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ КИСЛОТНОГО ОПІКУ СТРАВОХОДУ
>Abstract 
143

Г. С. Маслак, О. Г. Мінченко
ЕКСПРЕСІЯ ЦИРКАДІАЛЬНИХ ГЕНІВ У ЛІМФОЦИТАХ КРОВІ ЗА ЕРИТРЕМІЇ
>Abstract

149

Г. П. Копильчук, І. М. Бучковська, Ю.К. Островська
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСУЛЬФУВАННЯ ГОМОЦИСТЕЇНУ В ГЕПАТОЦИТАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ БІЛКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
>Abstract

156

Л. В. Худа, М. Прусінска, О. І. Худий, О. В. Кушнірик, Р. Кольман, Н. П. Липка

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ У ТЕХНОЛОГІЇ РАННЬОГО ВИГОДОВУВАННЯ ОСЕТРОВИХ РИБ
>Abstract

163

Л. М. Чебан, І. В. Маліщук, О .Е. Гринько, М .М. Марченко 
ВМІСТ НУТРІЄНТІВ У БІОМАСІ DESMODESMUS ARMATUS (CHOD.) HEGEW. ТА ACUTODESMUS DIMORPHUS (TURPIN) TSARENKO, КУЛЬТИВОВАНІЙ НА СКИДНІЙ ВОДІ ІЗ УЗВ
>Abstract

171

О. В. Кеца, І. О. Шмараков, М. М. Марченко
СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПЕЧІНКИ ТА КАРЦИНОМИ ГЕРЕНА ЩУРІВ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ ω-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ
>Abstract

177

ЕКОЛОГІЯ

С. С.Руденко, О. М. Дзензерська
Залежність показника Редфілда від фаз водного режиму річкових екосистем

>Abstract

184

Н.В. Мірошник, О.В.Тертична, Ю.В. Славгородська,Т.А. Козинятко
ОСОБЛИВОСТІ ВІДПАДУ дерев у соснових лісах внаслідок хронічного аеротехногенного впливу
>Abstract 

195

А.Ю. Варигин
СООТНОШЕНИЕ ПОЛОВ У РАЗЛИЧНЫХ ФЕНОТИПОВ LEKANESPHAERA MONODI (ARCANGELI, 1934) В СООБЩЕСТВЕ ОБРАСТАНИЯ ОДЕССКОГО ЗАЛИВА ЧЕРНОГО МОРЯ
>Abstract 

200

І. І. Сараненко
ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОГЛИНАННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ДЕРЕВНИМИ РОСЛИНАМИ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ МІСТА КРЕМЕНЧУКА

>Abstract 

206

БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ

Т. Л. Андрієнко, В. А. Онищенко
Болота союзу Magnocaricion elatae W. Koch 1926 s. l. в Українських Карпатах та на прилеглих територіях
>Abstract 

211

С. О. Четверня, Н. І. Джуренко, О. П. Паламарчук, В. П. Грахов 
НАСІННА ТА СИРОВИННА ПРОДУКТИВНІСТЬ SERRATULA CORONATA L.ТА SERRATULA TINCTORIA L. В ПРИРОДНИХ МІСЦЕЗРОСТАННЯХ
>Abstract 

222

С. Г. Літвіненко
Підсумки інтродукції представників родини Vitaceae Lindl. у Чернівецькій області
>Abstract 

229

І. В. Соломаха
СИНТАКСОНОМІЯ ЛІСОВОЇ ТА ЧАГАРНИКОВОЇ РОСЛИННОСТІ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я
>Abstract 

236

Н. М. Сичак
ДОПОВНЕННЯ ДО ФЛОРИ СУДИННИХ РОСЛИН НПП “ВИЖНИЦЬКИЙ”, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
>Abstract 

244

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Т. С. Комшук
Особливості IV шлуночка головноГО мозку в людей різного віку, дослідженого за допомогою МРТ
>Abstract 

249

ПРОФЕСОРУ КАФЕДРИ ҐРУНТОЗНАВСТВА ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. В. ДОКУЧАЄВА М. О. ГОРІНУ – 75 253

 

 

читати далі>>>