журнал Біологічні системи

T1-V1-2009

Опубліковано: Відповідальний секретар журналу Біологічні системи, 23.03.2015

pdf-online

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА
М.М. МАРЧЕНКО, Г.П.КОПИЛЬЧУК, О.М. ВОЛОЩУК ФРАКЦІЙНИЙ СКЛАД ДНК ТА БІЛКІВ МІТОХОНДРІЙ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ З ТРАНСПЛАНТОВАНОЮ КАРЦИНО- МОЮ ГЕРЕНА  3
О.В.ЧЕРЕВАТОВ, Р.А.ВОЛКОВ ПОЛІМОРФІЗМ 5S РДНК КОМАХ РЯДУ LEPIDOPTERA  7
І.І. ПАНЧУК, Р.Ю. ПИРІЖОК ІДЕНТИФІКАЦІЯ APX2 НОКАУТ МУТАНТІВ АРАБІДОПСИСУ 11
ЕКОЛОГІЯ
С.С. КОСТИШИН, А. В. ЖУК КОНКУРЕНТНА СТРУК- ТУРА НЕПОВНОЧЛЕННИХ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ 16
Б.Г. ПРОЦЬ, О.С. ОМЕЛЬЧУК ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОЗНАК РОСЛИН В УМОВАХ СУК- ЦЕСІЇ ЗАПЛАВНИХ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ ЗАКАРПАТ- ТЯ (УКРАЇНА) 21
С.С. РУДЕНКО, Є.Г. МАХРОВА ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЛУКТУЮЧОЇ АСИМЕТРІЇ ЛИСТКІВ ДЕРЕВ- НИХ ПОРІД ЗА ІМІТАЦІЇ ТЕХНОГЕННИХ ЧИННИКІВ У МІКРОКОСМАХ (НА ПРИКЛАДІ QUERCUS ROBUR L.) 27
Л.В. БРУШНІВСЬКА, М.М. ФЕДОРЯК ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СТРУКТУРИ УГРУПОВАНЬ ПА- ВУКІВ (ARANEAE) У БІОМОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІ- ДЖЕННЯХ СТАНУ УРБОЕКОСИСТЕМ 35
Л.М. ХЛУС ЧАСОВІ АСПЕКТИ КОНХОЛОГІЧНОЇ МІН- ЛИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЙ HELIX POMATIA L. З ХОТИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ 40
БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ
М.М. ФЕДОРОНЧУК МОРФОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ОЗНАК В РОДИНІ CARYOPHYLLACEAE JUSS. ТА ЇХ ТАКСОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 45
Д.В.ДУБИНА, П.М.УСТИМЕНКО, Л.М. ФЕЛЬБАБА-КЛУШИНА РОСЛИННИЙ ПОКРИВ ДОЛИНИ ТИСИ ТА ЇЇ ПРИТОК В УМОВАХ АНТРОПОПРЕСІЇ: ДИНАМІКА ТА СИНАНТРОПІЗАЦІЯ 53
Б.Є.ЯКУБЕНКО, І.П. ГРИГОРЮК ТОРФ’ЯНИСТІ ЛУКИ ЗАПЛАВИ Р.ТЯСМИН (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 59
С.М. ЗИМАН, Н.Г. ДРЕМЛЮГА, А.Ф. ГАМОР, Т.О. МАКСИМІВ, Д.Д. СУХАРЮК РІДКІСНІ ТА ЕНДЕМІЧНІ ТАКСОНИ СУДИННИХ РОСЛИН У ВИСОКОГІРНІЙ ФЛОРІ ПЕТРОСА (ЧОРНОГОРА) 63
В.А. ОНИЩЕНКО, О.В. ЛУКАШ ВИДОВИЙ СКЛАД ГРАБОВО-ДУБОВИХ ЛІСІВ В РАЙОНІ КОНТАКТУ ПО- ДІЛЬСЬКОЇ І ПРИДНІПРОВСЬКОЇ АСОЦІАЦІЙ 68
I.А. КОРОТЧЕНКО, Ю.І. МАЛА, Т.В. ФІЦАЙЛО СИН-ТАКСОНОМІЯ СТЕПОВОЇ РОСЛИННОСТІ КРАЙНЬОЇ ПІВНОЧІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 73
ГРУНТОЗНАВСТВО
Т.Ю. БЕДЕРНІЧЕК, С.Л. КОПІЙ, Т.В. ПАРТИКА, З.Г. ГАМКАЛО ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ЯК ЕКСПРЕС- ІНДИКАТОР ЙОННОЇ АКТИВНОСТІ ЕДАФОТОПУ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ 85
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
О.Д. ВОЛУЦА, І.І. ЧОРНЕЙ, В.В. БУДЖАК, А.І. ТОКАРЮК CENTAUREA IBERICA TREV. – НОВИЙ ВИД ФЛОРИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 89
Л.О. ТАСЄНКЕВИЧ BOTRYCHIUM MATRICARIIFOLIUM (RETZ.) A.BRAUN EX KOCH – НОВИЙ ВИД ДЛЯ ФЛОРИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 91

 

pdf-online

 

 

читати далі>>>