журнал Біологічні системи

T6-V1-2014

Опубліковано: Відповідальний секретар журналу Біологічні системи, 23.03.2015

pdf-online

 

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА
Ю. М. БАШТА, Д. О. МІНЧЕНКО, О. О. РАТУШНА, О. В. КОВАЛЕВСЬКА, О. Г. МІНЧЕНКО ЕКСПРЕСІЯ ГЕНІВ ПРОТЕЇНФОСФАТАЗ У ПІДШКІРНІЙ ЖИРОВІЙ ТКАНИНІ У ЧОЛОВІКІВ З ОЖИРІННЯМ ТА НОРМАЛЬНОЮ АБО ПОРУШЕНОЮ ТОЛЕРАНТНІСТЮ ДО ГЛЮКОЗИ  3
Г. П. КОПИЛЬЧУК, І. М. БУЧКОВСЬКА, Н. Л. БОРЩОВЕЦЬКА, Н. В. ЧОПИК АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМІВ СИНТЕЗУ ТА КОН’ЮГАЦІЇ ГЛУТАТІОНУ В ГЕПАТОЦИТАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ НИЗЬКОПРОТЕЇНОВОГО РАЦІОНУ ТА ГОСТРОГО УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ  10
С. В. ВЕРЬОВКА, Н. Г. РАКША, О. М. САВЧУК АКТИВАЦІЙНА ДІЯ СОРБОВАНОГО ПЛАЗМІНУ. МОДЕЛЮВАННЯ IN VITRO  16
О. М. ВОЛОЩУК, Г. П. КОПИЛЬЧУК, О. М. КОМІНКО АКТИВНІСТЬ NAD+ -ЗАЛЕЖНИХ ФЕРМЕНТІВ ЦИКЛУ КРЕБСА ЗА УМОВ АЛІМЕНТАРНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ ПРОТЕЇНУ  20
О. В. КУШНІРИК, М. М. МАРЧЕНКО, О. І. ХУДИЙ, Л. М. ВАСІНА, Л. В. ХУДА, О. М. КАВУЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ КАРОТИНСИНТЕЗУЮЧИХ ДРІЖДЖІВ RHODOTORULA GLUTINIS ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ DAPHNIA OBTUSA KURZ, 1875 У ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ  24
Я. А. ГАРМАШ, Д. O. МІНЧЕНКО, Д. О. КОМПАНІЄЦЬ, A. O. КУЛІНІЧ, O. В. КОВАЛЕВСЬКА, О. Г. МІНЧЕНКО ГОСТРИЙ ДЕФІЦИТ ГЛУТАМІНУ ЗМІНЮЄ ЕКСПРЕСІЮ ГЕНІВ ПЕНТОЗО-ФОСФАТНОГО ШЛЯХУ У КЛІТИНАХ ГЛІОМИ ЛІНІЇ U87: ЕФЕКТ ВИКЛЮЧЕННЯ ERN1  30
Я. Б. РАЄЦЬКА, Т. В. ІЩУК, О. І. ДЖУС, О. М. САВЧУК, Л. І. ОСТАПЧЕНКО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ ЛУЖНОГО ОПІКУ І ТА ІІ-ГО СТУПЕНЮ СТРАВОХОДУ У СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ ЩУРІВ  39
ЕКОЛОГІЯ
М. П. ЗАМОРОВА, В. В. ЗАМОРОВ ЖИВЛЕННЯ КАРАСЯ СРІБЛЯСТОГО СARASSIUS GIBELIO В ПРИДУНАЙСЬКИХ ОЗЕРАХ ЯЛПУГ І КУГУРЛУЙ  45
Д. Є. РЕШЕТНЯК ЧИ ВИНИЩУЄ HARPALUS RUFIPES (COLEOPTERA, CARABIDAE) БУРʼЯНИ АБО ЦІЛЬОВІ РОСЛИНИ В АГРОЦЕНОЗАХ?  52
БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ
Л. І. БОЙКО ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТРОДУКЦІЇ ВИДІВ РОДУ PITTOSPORUM BANKS EX SOL В УМОВАХ ЗАХИЩЕНОГО ГРУНТУ КРИВОРІЗЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ НАН УКРАЇНИ  56
Ю. С. ПЕРЕГРИМ ІНТРОДУКЦІЯ РІДКІСНИХ І ЗНИКАЮЧИХ ВИДІВ РОДУ ASTRAGALUS L. (FABACEAE) ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ УКРАЇНИ: УСПІХИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  64
І. Г. ОЛЬШАНСЬКИЙ РІД ALNUS MILL. (BETULACEAE S.F.GRAY) У ФЛОРІ УКРАЇНИ  72
В. В. БУДЖАК, Т. С. ДВІРНА КАРТУВАННЯ ВИДІВ АДВЕНТИВНИХ РОСЛИН РОМЕНСЬКО-ПОЛТАВСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ  78
ГРУНТОЗНАВСТВО
Р. П. ВІЛЬНИЙ МІКРОБІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ОБРОБІТКІВ ҐРУНТУ  82
І. С. СМАГА ВПЛИВ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ НА БОНІТЕТ БУРУВАТО- ПІДЗОЛИСТИХ ПОВЕРХНЕВО-ОГЛЕЄНИХ ГРУНТІВ ПЕРЕДКАРПАТТЯ  89
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Г. Ю. КОЛОМЕЙЧЕНКО, С. А. ПЕТРОВ АКТИВНОСТЬ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ СЕСТОНА НА ГИДРОФИЗИЧЕСКОМ ПОЛИГОНЕ ТРОПИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ТИХОГО ОКЕАНА  93

читати далі>>>