Бібліотека кафедри


НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ


 «Біохімія»

Копильчук Г.П., Волощук О.М., Марченко М.М. Біохімія: навчальний посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – Чернівці: Рута, 2008. – 208 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (№ 14/18.2-779 від 14.04.2004)

Копильчук Г.П., Волощук О.М., Марченко М.М. Біохімія: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2004. - 224 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (№ 14/18.2-779 від 14.04.2004)

Марченко М.М., Копильчук Г.П. Біохімія інформаційних молекул: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2003. - 344 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (№ 14/18.2 – 513 від 11 березня 2002 року)

Копильчук Г.П., Волощук О.М., Марченко М.М. Тестові завдання з біохімії. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 168 с.

Робочий зошит з біохімії / Г.П. Копильчук, О.М. Волощук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 160 с.

Марченко М.М., Копильчук Г.П., Волощук О.М. Робочий зошит з біохімії. – Чернівці: Рута, 2009. – 124 с.   

 Біоорганічна хімія : навч.-метод. посібник / О.М. Волощук, І.М. Николайчук. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 128 с.

             

 
 
   

 


 «Функціональна біохімія»

Копильчук Г.П.  Функціональна біохімія: підручник. / Г.П. Копильчук – Чернівці: Чернівецький нац. ун-та, 2018. – 341 с.

 

 


 

   «Загальна цитологія»

Копильчук Г.П. Загальна цитологія: підручник / Г.П. Копильчук. – Чернівці : Друк Арт, 2013. – 320 с.Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним бакалавра з напряму підготовки «Біологія» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11-17253 від 06.11.12)

Копильчук Г.П., Кеца О.В. Загальна цитологія: Навчальний посібник. – 2-е видання, перероблене. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 256 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист № 14/18-Г-806 від 04.04.08)

Копильчук Г.П. Загальна цитологія: Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2008. – 304 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист № 14/18-Г-806 від 04.04.08)

Загальна цитологія: робочий зошит для лабораторних занять / Укл.: Г.П. Копильчук, О.В. Кеца – Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2008. – 128 с.

Загальна цитологія: робочий зошит для лабораторних занять 2-е видання, доповн. та переробл. / Укл.: Г.П. Копильчук, О.В. Кеца – Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2009. – 136 с. 

Копильчук Г.П., Кеца О.В. Тестові завдання з цитології. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 184 с.

Загальна цитологія: робочий зошит для лабораторних занять / Г.П. Копильчук, О.В. Кеца. - 3-є видання, переробл.. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. - 128 с.

 

   

  «Біоорганічна хімія»

Шмараков І.О. , Волощук О.М. Біоорганічна хімія: лабораторний практикум. Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015 – 124 с.

Шмараков І.О. Біоорганічна хімія. Практикум: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010 – 102 с.

Марченко М.М., Шмараков І.О. Біоорганічна хімія: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 244 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (протокол № 14/18-Г-486 від 17.07.06)

   

                


 «Мікробіологія»

 Мікробіологія: Конспект лекцій. 2-ге вид., доп. і переробл. / Укл. Васіна Л.М., Марченко М.М. – Чернівці: Рута, 2008. – 136 с

Васіна Л.М. Тестові завдання з мікробіології. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 120 с.

Васіна Л.М., Шелифіст А.Є. Лабораторні роботи з мікробіології. – Чернівці:ЧНУ, 2009. – 100 с.

Васіна Л.М., Шелифіст А.Є. Зошит для лабораторних робіт із мікробіології. – Чернівці:ЧНУ, 2009. – 44 с.

Васіна Л.М. Мікробіологія: навч.-метод. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2020. – 88 с. 

Мікробіологія
 

          


 «Вірусологія»

Шмараков І.О., Марченко М.М., Співак М.Я. Основи вірусології. Підручник. 2-ге видання, перероблене і доповнене / за ред. Підгорського В.С. – Х.-Мачулин, 2013. – 336 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів біологічних спеціальностей (лист № 1/11-825 від 31.01.2011р.)

Шмараков І. О., Марченко М. М., Співак М. Я. Основи вірусології. Підручник / за ред. Підгорського В.С. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 320 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів біологічних спеціальностей (лист № 1/11-825 від 31.01.2011)

 Основи вірусології: навч.-метод посібник з лаб. практикуму / Укл. І.О. Шмараков, О.В. Кеца. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 160 с.

Основи вірусології : навч.-метод. посіб. з лаб. практикуму / Укл. І.О. Шмараков, О.В. Кеца. – 2-е видання, перероблене. – Харків : Мачулін, 2015. – 160 с.

Вірусологія : навч. посібник для лаб. занять / укл. О.В. Кеца. – Харків : Мачулін, 2022. – 168 с.

Вірусологія

Вірусологія

 Вірусологія
 

  


«Імунологія»

Імунологія : навч.-метод. посібник / Волощук О.М. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 128 с. 

Імунологія: лабораторний практикум / О.М. Волощук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 128 с. 

 Волощук О.М. Імунологія: навч.-метод. посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 104 с. 

Імунологія: тестові завдання / О.М. Волощук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 96 с.

Волощук О.М. Імунологія : метод. вказівки до семінар. занять. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 80 с.

  Імунологія
Імунологія    

     


«Біоінформатика»

 Кеца О. В. Основи біоінформатики: навч.-метод. посібник / О. В. Кеца. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. – 192 с.


  «Лабораторні спеціалізації»

Лабораторні спеціалізації: біохімічні методи: метод. посібник. – вид. 2-ге, доповн. та випр. / Укл. І.Д. Николюк, Л.М. Чебан, М.М. Марченко – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 76 с.

Спецпрактикум з біохімії: Методичний посібник / Укл.: Марченко М.М., Бевзо В.В. – Чернівці: Рута, 2004. – 72 с

Лабораторні спеціалізації

Лабораторні спеціалізації

   «Гістологія»

Худий О.І., Васіна Л.М. Гістологія: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 120 c
 Гістологія: Робочий зошит для лабораторних занять і самостійної роботи / укл. О.І. Худий, Л.M. Васіна – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2017. – 56 с.
Гістологія: робочий зошит для лабораторних занять і самостійної роботи / уклад. О.І. Худий, Л.І. Тимочко – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2012. – 48 с.


  «Охорона праці в галузі»

Кеца О.В. Тестові завдання з охорони праці в галузі біохімії – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2013. – 120 с.

Охорона праці в галузі біохімії :  навчальний посыбник / укл. Кеца О.В. – Харків : Мачулін, 2016. – 160 с.

Кеца О. В. Тестові завдання з охорони праці в галузі біохімії : навчальний посібник / О. В. Кеца. – 2-е видання, перероб. – Харків-Мачулін, 2021. – 128 с. 

 


ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА


 «Цитотоксичний скринінг»

Марченко М.М., Кеца О.В., Великий В.В. Біохімічна трансформація ксенобіотиків у організмі. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011.– 285 с.

Кеца О.В., Марченко М.М. Тестові завдання з ксенобіохімії. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 128 с.

Кеца О.В. Ксенобіохімі: навч.-метод. посібник з лаб практикуму. – Х. : Мачулін, 2014. – 128 с.

Основи ксенобіохімії : підручник / М.М. Марченко, О. В. Кеца, М. М. Великий, Л. І. Остапченко. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 408с.

Ксенобіохімія

Ксенобіохімія

Ксенобіохімія
   

 

      


«Біохімія ензимів»

 Біохімія ензимів : підручник / М.М. Марченко, Л.В. Худа, М.М. Великий, Л.І. Остапченко – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012 – 416 с. Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-8044 від 29.08.11)

 Худа Л.В. Ензимологія: навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 116 с.

Біохімія ензимів

Ензимологія

  


«Біоенергетика»

Біоенергетика: навч.-метод. посібник / О.М. Волощук, М.М. Марченко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 80 с.

Біоенергетика

 


«Біохімічні механізми вільнорадикальних процесів»

Волощук О.М. Біохімія вільнорадикальних процесів: курс лекцій. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 128 с.

Біохімічні механізми вільнорадикальних реакцій: навч.-метод. посібник / О.М. Волощук, І.О. Шмараков, М.М. Марченко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 176 с.

Копильчук Г.П., Волощук О.М. Біохімічні механізми ушкодження клітин : монографія / Г.П. Копильчук, О.М. Волощук. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 144 с. 


«Молекулярні механізми клітинної комунікації»

Молекулярно-біологічні компоненти міжклітинного матриксу: навч. посібник /  М.Д. Курський, Л.М. Васіна, М.М. Марченко. – Харків: Мачулин, 2013. – 116 с.

 


 Напрям «БІОТЕХНОЛОГІЯ» 


Чебан Л.М. Загальна біотехнологія : навч.-метод. посібник. Модуль 1. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 116 с.

Імунобіотехнологічні препарати: тестові завдання / О.М. Волощук, Г.П. Копильчук. – Харків: Експрес-книга, 2014. – 80 с.

Біотехнологія лікарських рослин: навчально-методичний посібник / Укл. Л.М. Чебан, М.М. Марченко. – Харків: Експрес-книга, 2013. – 88 с.

Загальна біотехнологія: Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Модуль 1. / Укл. Л.М. Чебан, М.М. Марченко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 48 с.

Марченко М.М., Шелифіст А.Є. Біохімічна адаптація: структурований конспект лекцій. – Чернівці: Рута, 2004. – 90 с.

Волощук О. М. Імунобіотехнологічні препарати: навч. посібник / О. М. Волощук – Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Х. : Мачулін 2019. – 96 с. 

Чебан Л.М. Загальна біотехнологія: Тестові завдання. Модуль1: навчально-методичний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 72 с. 

Біологія продуцентів БАР. Навчально-методичний посібник./Укл.: Чебан Л.М. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2021. – 104 с. 

Технічна мікробіологія: навч.-метод. посібник. / Укл.: Васіна Л.М., Чебан Л.М. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2020. – 124 с. 

 
 

   

      

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ СТУДЕНТСЬКІ РОБОТИ (ОР Бакалавр, спеціальність 091-біологія) 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ СТУДЕНТСЬКІ РОБОТИ (ОР Бакалавр, спеціальність 162-біотехнології та біоінженерія)