Волощук Оксана Миколаївна

Наукові публікації

 

 


Навчальні матеріали


 • Волощук О.М. Імунологія : лабораторний практикум / укл. О.М. Волощук. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – 112 с.
 • Волощук О.М. Біохімія вільнорадикальних процесів. - Чернівці: Чернівецький університет, 2016. - 128 с.
 • Копильчук Г.П., Волощук О.М. Робочий зошит з біохімії. - Чернівці: Чернівецький університет, 2016. - 88 с.
 • Волощук О.М. Імунологія: навчально-методичний посібник. – Харків: Экспресс-книга, 2015. – 104 с.
 • Шмараков І.О., Волощук О.М. Біоорганічна хімія. Лабораторний практикум: навч.-мет. посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 124 с.
 • Волощук О.М., Шмараков І.О., Марченко М.М. Біохімічні механізми вільнорадикальних реакцій: навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 176 с.
 • Лабораторний практикум з біохімії (для студентів напрямів 6.010201 «Фізичне виховання» та 6.010203 «Здоров’я людини») : навч.-метод. посібник. / І. О. Шмараков, О. М. Волощук – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. –  с. 80.
 • Волощук О.М., Копильчук Г.П. Імунобіотехнологічні препарати. Тестові завдання. – Харків :Экспресс-книга, 2014. – 80 с.
 •  Копильчук Г.П., Волощук О.М.  Робочий зошит з біохімії. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 160 с.
 • Волощук О.М. Імунологія: тестові завдання. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 96 с.
 • Волощук О.М., Марченко М.М. Біоенергетика: навч.-метод. посібн. . – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 80 с.
 • Марченко М.М., Копильчук Г.П., Волощук О.М. Робочий зошит з біохімії. – Чернівці: Рута, 2009. – 124 с.
 • Копильчук Г.П., Волощук О.М., Марченко М.М. Біохімія: навчальний посібник. – Чернівці: “Рута”, 2004. – 224 с. (з грифом МОНУ)
 • Волощук О.М. Імунологія : метод. вказівки до семінар. занять. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 80 с.
 • Копильчук Г.П., Волощук О.М., Марченко М.М. Тестові завдання з біохімії. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 168 с.
 • Копильчук Г.П., Волощук О.М., Марченко М.М. Біохімія: навчальний посібник. – 2-е вид., переробл. і доп. – Чернівці: “Рута”, 2008. – 208 с. (з грифом МОНУ)