Волощук Оксана Миколаївна

Наукові публікації

 

 

 • Voloshchuk O. M., Kopylchuk G. P. Indicators of the energy supply system in the liver of rats under the conditions of different nutrients content in a diet. Biopolymers and Cell. 2021. Vol. 37. N 3. P. 259-269.
 • Копильчук Г.П., Гриненьків З.-М.І., Волощук О.М. Мітохондріальні цитохроми й ензими метаболізму гему в печінці щурів за умов різної забезпеченості раціону сахарозою та протеїном. Фізіол. журн. 2021. Т. 67, № 2. С. 37-43.
 • Волощук О.М., Лунгул І.М., Копильчук Г.П. Показники водно-сольового обміну у тварин за умов різної забезпеченості раціону нутрієнтами. Біологічні системи. 2021. Т. 13, вип. 1. С. 3-9.
 • Волощук О.М., Лучик Т.В., Копильчук Г.П. Показники імунореактивності у щурів за умов різних режимів харчування. Біологія тварин. 2021. Т. 23, № 1. С. 12-17.
 • Волощук О.Н., Стус Ю.В., Копыльчук Г.П. Интенсивность свободнорадикального окисления биомолекул митохондрий гепатоцитов при нутриентном дисбалансе // Биомедицинская химия. 2020. Т. 66, № 5. С. 386-391
 • Kopylchuk G.P., Ivanovich I.Y., Voloshchuk O.M. Peculiarities of ammonia metabolism in the liver of rats under the conditions of different nutrients content in a diet // Ukr. Biochem. J. 2020. Vol. 92, № 4. Р. 71-77.
 • Voloshchuk O.N., Kopylchuk G.P., Tazirova K.A. The Features of Energy Metabolism in Hepatocytes of Rats that Receive Diets with Different Nutrient Contents // Biophysics, 2020, Vol. 65, No. 2, pp. 268–271.
 • Волощук О.М., Копильчук Г.П., Урсатий М. Співвідношення редокс-форм убіхінону в мітохондріях печінки щурів за умов різної забезпеченості раціону нутрієнтами // Фізіологічний журнал. 2020. № 66, № 6. С. 82-87

 • Voloshchuk О.М., Kopylchuk G.P. Activity of enzymes of tyrosine metabolism in the rat liver under the conditions of acetaminophen-induced hepatitis on the background of protein deficiency // Біологічні системи.  2020.  Т. 12, вип. 1. С. 14-19.
 • Волощук О.М., Копильчук Г.П., Плитус А.В. Активність ензимів катаболізму пуринових нуклеотидів у печінці щурів за умов аліментарного дисбалансу // Біологічні системи. 2020. Т. 12, вип. 2. С. 3-7
 • Tazirova К.О., Voloshchuk O.M., Kopylchuk G.P. Activity of NAD+-dependent enzymes of the Krebs cycle under the conditions of different nutrients supply // Ukr. Biochem. J., 2019, Vol. 91, N 2. Р. 89 
 • Волощук О.М., Плитус А. Стан системи енергозабезпечення гепатоцитів щурів за умов різної забезпеченості харчового раціону нутрієнтами // Медична та клінічна хімія. 2019. Т. 21, 3(80). С. 70 
 • Волощук O. M., Копильчук Г. П. Функціональний стан нирок щурів за умов ацетамінофен-індукованого ушкодження на тлі аліментарної депривації протеїну// Біологічні системи. – 2019. – Т. 11, вип. 1. – С. 16-20.
 • Волощук О.Н., Копыльчук Г.П., Голиней Т.Ю. Биохимические маркеры функционального состояния печени крыс, содержащихся на рационах с различной обеспеченостью пищевым белком и сахарозой // Вопросы питания. 2019. Т. 88, № 6. С. 58-64.
 • Voloshchuk O.M., Kopylchuk G.P. Аctivity of the liver mitochondrial aspartate aminotransferase and malate dehydrogenase in rats with toxic hepatitis under conditions of alimentary protein deficiency // Bìol. Tvarin. – 2019. – Vol. 21, № 3. – P. 14-20.
 • Волощук О.М., Копильчук Г.П. Особливості водно-сольового обміну у щурів з дефіцитом протеїну за умов токсичного ураження ацетамінофеном // Фізіологічний журнал. – 2019. – Т. 65, № 3. – С. 28-33.
 • Voloshchuk O. M., Kopylchuk G. P., Larionova K. V. Peculiarities of tyrosine metabolism in the rat liver under the condition of protein deficiency // Biological systems. – 2018. – Vol. 10, Is. 1. – Р. 3-7.
 • Волощук О.М., Копильчук Г.П. Обмін купруму у щурів за умов їх токсичного ураження ацетамінофеном на тлі протеїнової недостатності // Біологія тварин. – 2018. – Т. 20, № 4. – С.4-9.
 • Волощук О.Н., Копыльчук Г.П. Состояние системы гемостаза при токсическом гепатите в условиях алиментарной депривации протеина // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2018;150(02):82-88.
 • Voloshchuk O.M., Kopylchuk G.P., Y.I. Mishyna Y.I. Аctivity of the mitochondrial isoenzymes of endogenous aldehydes catabolism under the conditions of acetaminophen-induced hepatitis // Ukr. Biochem. J. – 2018. – Vol. 90, № 1. – Р. 42-47.
 • Voloshchuk O. M., Kopylchuk G. P. , Mishyna Y. I. Тhe intensity of free radical processes in the liver mitochondrial fraction under the conditions of toxic injury and correction by the 3,4-dihydropyrimidine-2-one ammonium derivative // Biological systems. – 2017. – Vol. 9, Is. 2. – Р. 197-202.
 • Voloshchuk O.N., Kopylchuk G.P. The State of the Adenyl Nucleotide System in the Liver of Rats with Toxic Hepatitis under Conditions of Protein Deficiency // Biophysics. – 2017. – Vol. 62, № 6. – Р. 980-983.
 • Волощук О.Н., Копыльчук Г.П. Состояние системы адениловых нуклеотидов в печени крыс с токсическим гепатитом в условиях белковой недостаточности // Биофизика. – 2017. – Т. 62, № 6. – С. 1188-1192.
 • O.N. Voloshchuk, G.P. Kopylchuk Cellular Immunity State of Protein-deficient Rats with the Toxic Liver Injury // Journal of Stress Physiology & Biochemistry. – 2017. – Vol. 13, № 2. – Р. 19-25.
 • Г.П. Копильчук, О.М. Волощук, О.В. Баландюк Біохімічні маркери функціонального стану печінки щурів з токсичним гепатитом за умов введення цитрату германію // Біологія тварин. – 2017. – Т. 19, № 1. – С. 59-64.
 • Волощук О.Н., Копыльчук Г.П. Оценка феррокинетических показателей при токсическом гепатите в условиях алиментарной депривации протеина // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2016. – № 10 (134). – С. 54-57.  
 • О.Н. Волощук, Г.П. Копыльчук Активность NAD+-зависимых дегидрогеназ цикла Кребса митохондрий печени в условиях ацетаминофен-индуцированного гепатита на фоне алиментарной белковой недостаточности // Биомед. химия. – 2016. – Т. 62, № 2. – С. 169-172.
 • O. M. Voloshchuk, G. P. Kopylchuk, Y. I. Mishyna Activity of cytosolic isoenzymes of endogenous aldehydes catabolism under the conditions of acetaminophen-induced hepatitis on the background of protein deficiency// Biological sytems. – 2016. – Vol. 8, № 2. – Р. 166-170.
 • Voloshchuk ON, Kopylchuk GP Activity of liver mitochondrial Krebs cycle NAD+-dependent dehydrogenases in rats with hepatitis induced by acetaminophen under conditions of alimentary protein deficiency // Biochemistry (Moscow) Supplement Series B: Biomedical Chemistry 2016. 10 (3), 283-286 DOI: 10.1134/S1990750816030173
 • Kopylchuk GP, Voloshchuk OM Peculiarities of the free radical processes in rat liver mitochondria under toxic hepatitis on the background of alimentary protein deficiency // Ukr. Biochem. J. 2016. 88 (2), 66-72 
 • Волощук ОН, Копыльчук ГП, Бандура СВ Активность маркерных ферментов энергообеспечения митохондрий лейкоцитов крови в условиях алиментарной депривации протеина // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии, 2016. № 1, 33-37
 • Волощук ОМ, Копильчук ГП, Пустовіт ТО. Вміст аденілових нуклеотидів у мітохондріях печінки за умов ацетамінофен-індукованого гепатиту на фоні аліментарної депривації протеїну // Біологічні системи. 2016. 8 (1), 3-7.
 • Волощук О.Н., Копыльчук Г.П. Особенности структурно-функционального состояния цитохромного участка дыхательной цепи митохондрий печени в условиях ацетаминофен-индуцированного гепатита на фоне алиментарной депривации протеина // Биофизика. – 2015. – Т. 60, вып. 3. – С. 519–524.
 • Voloshchuk O.N., Kopylchuk G.PThe Peculiarities of the Structural and Functional State of the Cytochrome Component of the Liver Mitochondrial Respiratory Chain under Conditions of Acetaminophen-Induced Hepatitis on the Background of Alimentary Protein Deprivation // Biophysics. – 2015. – Vol. 60, №. 3. – Р. 420–424.
 • Волощук О.Н., Копыльчук Г.П. Cтруктурно-функциональное состояние цитохромного участка дыхательной цепи митохондрий печени в условиях алиментарной депривации протеина // Вопр. БМФ химии. – 2015. – №1. – С. 43-46.
 • Копыльчук Г.П., Волощук О.Н. Моделирование ацетаминофен-индуцированного нарушения желче-образующей функции печени в условиях алиментарной депривации протеина // Биомедицина. – 2015. - № 2. – С. 30-36.
 • Voloshchuk O.N., Kopylchuk G.P. Activity of the Respiratory Chain Enzymes of Blood Leucocytes’ Mitochondria Under the Conditions of Toxic Hepatitis Induced Against the Background Alimentary Deprivation of Protein // Journal of Stress Physiology & Biochemistry. – 2015. – Vol. 11, No. 4, pp. 51-57.
 • Волощук О.Н., Копыльчук Г.П. Соотношение редокс-форм убихинона в митохондриях печени при токсическом гепатите, индуцированном на фоне алиментарной белковой недостаточности // Вопросы питания. – 2015. – Т. 84, № 5. – С. 84-89.
 • Волощук О.Н., Копыльчук Г.П. Активность сорбитолдегидрогеназы сыворотки как чувствительный маркер повреждения печени // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. – 2015. – № 2 (14). – С. 94-99.
 • Волощук О.Н., Копильчук Г.П., Бадяк О.Д. Активность митохондриальных энзимов малат-аспартатного шунта в печени в условиях алиментарной деривации протеина // Журнал фундаментальной медицины и биологии. – 2015. – № 2. – С. 32 – 36.
 • Копильчук Г.П., Волощук О.М. Активність NADH-убіхінонредуктази та сукцинатдегідрогенази в клітинах печінки щурів за умов токсичного гепатиту, індукованого ацетамінофеном на фоні аліментарної нестачі протеїну // Укр. біохім. журн. – 2015. – Т. 87, № 1. – С. 20-25.
 • Копыльчук Г.П., Волощук О.Н., Бучковская И.М., Давыденко И.С. Морфологическая характеристика почек крыс в условиях ацетаминофен-индуцированной нефротоксичности на фоне алиментарной депривации протеина //Морфология. – 2015. – Т. 9, № 3. – С. 28-30.
 • Копильчук Г.П., Волощук О.М., Гончарюк О.М. Окиснювальна модифікація продуктів мітохондріальної трансляції у печінці за умов токсичного гепатиту, індукованого на фоні аліментарного дефіциту білка / Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Т. 3 (120), вип. 2. – С. 144-148.
 • Кушнир О.В., Волощук O.Н., Марченко М.М., Вовк М.В. Синтез и антиоксидантная активность аммониевых солей 4-(3-бромфенил)-5-метоксикарбонил-1-(n,n-диметиламинопропил)-3,4-дигидропиримидин-2-(1н)-она // Хим.-фарм. журн. – 2015. – Т. 49, № 8. – С. 21-24.
 • Kushnir O. V., Voloshchuk O. N. , Marchenko M. M. , Vovk M. V. Synthesis and Antioxidant Activity of Ammonium Salts of 4-(3-Bromophenyl)-5-Methoxycarbonyl-1-(N,N-Dimethylaminopropyl)-3,4-Dihydropyrimidin-2-(1H)-One // Pharm Chem J. 2015. 49(8): 515–518.
 • Волощук О.Н., Копыльчук Г.П., Бучковская И.М. Активность маркерных ферментов печени при токсическом гепатите в условиях алиментарной депривации протеина // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2014. – Т. 108, № 8. – С. 96-100.
 • Волощук О.Н., Копыльчук Г.П., Кадайская Т.Г. Состояние системы энергообеспечения митохондрий печени в условиях алиментарной депривации протеина // Вопр. питания. – 2014. – Т. 83, № 3. – С. 12-16.
 • Волощук О.Н., Копыльчук Г.П., Аврам И.И. Особенности острофазового ответа при токсическом гепатите, развивающемся на фоне алиментарной депривации протеина // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – № 6-1. - C. 33-35.
 • Волощук О.М., Копильчук Г.П Особливості структурно-функціональної організації цитохромної ділянки дихального ланцюга мітохондрій печінки щурів за умов ацетамінофен-індукованого гепатиту // Ukr. Biochem. J. – 2014. – Vol. 86, N 5. – P. 52-53.
 • Волощук О.М., Копильчук Г.П., Комінко О.М. Активність NAD+-залежних ферментів циклу Кребса за умов аліментарної депривації протеїну // Біологічні системи. – 2014. – Т. 6 , вип. 1. – С. 20-25.
 • Кушнир О.В., Волощук O.Н., Ефтеньева Р.И., Марченко М.М., Вовк М.В. Синтез и антиоксидантная активность амидов 2-тиоксо-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-5-карбоновых кислот // Хим.-фарм. журн. – 2014. – Т. 48, № 4. – С. 25-27.
 • Kushnir O. V., Voloshchuk O. N., Eften’eva R. I., Marchenko M. M., Vovk M. V. Synthesis and antioxidant activity of 2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbamides // Pharmaceutical Chemistry Journal. – 2014. – Vol. 48, № 4. P. 246-248.
 • Marchenko MM, Voloshchuk ON The state of the mitochondrial energy-supplying system of blood leukocytes in the dynamics of Guerin's carcinoma growth under the low-level irradiation conditions // Biomeditsinskaia Khimiia 2014, 60(6):631-635
 • Марченко М.М., Волощук О.Н. Состояние системы энергообеспечения лейкоцитов крови в динамике роста карциномы Герена в условиях влияния низкодозового облучения // Биомед. химия. – 2014. – Т. 60, № 6. – С. 631-635. 
 • Волощук О.М., Марченко М.М., Савчук Н.В. Са2+-ємніcть мітохондрій карциноми Герена у динаміці онкогенезу за умов попереднього низькодозового опромінення // Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 4. – С. 555-560.
 • Волощук О.Н., Копыльчук Г.П., Мукан К.Я. Цитохромоксидазная активность митохондриальной фракции печени крыс в условиях алиментарной депривации протеина // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – № 12 (59). – С. 26-28.

Навчальні матеріали

 • Волощук О.М. Біохімічні механізми ушкодження клітин : навч.-метод посіб., Рута: Чернівецький національний ун-тет. 2022. 164 с.
 • Імунологія: навч.-методичний посібник. Укл. Волощук О.М. Рута: Чернівецький національний ун-тет., 2021. 128 с.
 • Волощук О.М., Николайчук І.М. Біоорганічна хімія: навч.-метод. посібник. Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2020. 128 с.
 • Волощук О.М. Імунобіотехнологічні препарати: навч. посібник.- Х.: Мачулін, 2019. 96 с.
 • Копильчук Г.П., Волощук О.М. Біохімічні механізми ушкодження клітин: монографія, Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2019. 144 с.
 • Волощук О.М. Імунологія : лабораторний практикум / укл. О.М. Волощук. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – 112 с.
 • Волощук О.М. Біохімія вільнорадикальних процесів. - Чернівці: Чернівецький університет, 2016. - 128 с.
 • Копильчук Г.П., Волощук О.М. Робочий зошит з біохімії. - Чернівці: Чернівецький університет, 2016. - 88 с.
 • Волощук О.М. Імунологія: навчально-методичний посібник. – Харків: Экспресс-книга, 2015. – 104 с.
 • Шмараков І.О., Волощук О.М. Біоорганічна хімія. Лабораторний практикум: навч.-мет. посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 124 с.
 • Волощук О.М., Шмараков І.О., Марченко М.М. Біохімічні механізми вільнорадикальних реакцій: навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 176 с.
 • Лабораторний практикум з біохімії (для студентів напрямів 6.010201 «Фізичне виховання» та 6.010203 «Здоров’я людини») : навч.-метод. посібник. / І. О. Шмараков, О. М. Волощук – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. –  с. 80.
 • Волощук О.М., Копильчук Г.П. Імунобіотехнологічні препарати. Тестові завдання. – Харків :Экспресс-книга, 2014. – 80 с.
 •  Копильчук Г.П., Волощук О.М.  Робочий зошит з біохімії. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 160 с.
 • Волощук О.М. Імунологія: тестові завдання. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 96 с.
 • Волощук О.М., Марченко М.М. Біоенергетика: навч.-метод. посібн. . – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 80 с.
 • Марченко М.М., Копильчук Г.П., Волощук О.М. Робочий зошит з біохімії. – Чернівці: Рута, 2009. – 124 с.
 • Копильчук Г.П., Волощук О.М., Марченко М.М. Біохімія: навчальний посібник. – Чернівці: “Рута”, 2004. – 224 с. (з грифом МОНУ)
 • Волощук О.М. Імунологія : метод. вказівки до семінар. занять. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 80 с.
 • Копильчук Г.П., Волощук О.М., Марченко М.М. Тестові завдання з біохімії. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 168 с.
 • Копильчук Г.П., Волощук О.М., Марченко М.М. Біохімія: навчальний посібник. – 2-е вид., переробл. і доп. – Чернівці: “Рута”, 2008. – 208 с. (з грифом МОНУ)