Марченко Михайло Маркович

Наукові публікації

Монографії:

 • Марченко М.М.Кеца О.В., Великий В.В. Біохімічна трансформація ксенобіотиків у організмі. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011.– 285 с.

Наукові статті у рейтингових міжнародних та українських академічних журналах:


Навчальні матеріали

 • Волощук О.М., Шмараков І.О., Марченко М.М. Біохімічні механізми вільнорадикальних реакцій: навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 176 с.
 • Біотехнологія лікарських рослин: навчально-методичний посібник / Укл.: Л.М. Чебан, М.М. Марченко. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2013. – 80 с.     
 • Загальна біотехнологія: Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Модуль 1. / Укл.: Л.М. Чебан, М.М. Марченко. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2013. – 48 с.  
 • Курський М.Д., Васіна Л.М., Марченко М.М. Молекулярно-біологічні компоненти міжклітинного матриксу. – Харків, 2013. – 116 с.
 • Методика й організація наукових досліджень студентів з біохімії : навчальний посібник / укл. : О.В. Кеца, І.О. Шмараков, Г.П. Копильчук, М.М. Марченко. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 144 с.
 • Марченко М.М., Худа Л.В., Великий М.М., Остапченко Л.І. Біохімія ензимів: підручник. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. - 416 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів біологічних спеціальностей ВНЗ)
 • Волощук О.М., Марченко М.М. Біоенергетика: навч.-метод. посібн.  – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 80 с.
 • Копильчук Г.П., Волощук О.М., Марченко М.М. Тестові завдання з біохімії. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 168 с. 
 • Кеца О.В., Марченко М.М. Тестові завдання з ксенобіохімії. – Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2011. – 128 с. 
 • Марченко М.М., Копильчук Г.П., Волощук О.М. Робочий зошит з біохімії. – Чернівці: Рута, 2009. – 124 с.   
 • Лабораторні спеціалізації: біохімічні методи. Видання 2-е / Укл. І.Д. Николюк, Л.М. Чебан, М.М. Марченко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 76 с.
 • Копильчук Г.П., Волощук О.М., Марченко М.М. Біохімія: навчальний посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – Чернівці: Рута, 2008. – 208 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (№ 14/18.2-779 від 14.04.2004)
 • Васіна Л.М., Марченко М.М. Мікробіологія: Конспект лекцій. 2-ге вид., доп. і переробл. – Чернівці: Рута, 2008.- 136 с. 
 • Копильчук Г.П.Волощук О.М., Марченко М.М. Біохімія: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2004. - 224 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (№ 14/18.2-779 від 14.04.2004)
 • Марченко М.М., Копильчук Г.П. Біохімія інформаційних молекул: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2003. - 344 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (№ 14/18.2 – 513 від 11 березня 2002 року) 
 • Костишин С.С., Марченко М.М., Оплачко Л.Т., Копильчук Г.П. Біохімія: лабораторні роботи. – Чернівці: ЧДУ, 1996. – 76 с.