Колектив кафедри

Колектив кафедри

Галина Петрівна Копильчук

Завідувач кафедри біохімії та біотехнології – доктор біологічних наук, професор

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор біологічних наук (03.00.04 – біохімія)

Тема докторської дисертації: «Біохімічні особливості індукованого низькодозовим опроміненням пухлинного росту та його інгібування кумариновими похідними урацилу» (2011 р.)

Нагороди: почесна відзнака Чернівецької міської ради – медаль  “На славу Чернівців” (2020); грамота Департамента освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (2015 р.); нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2011 р.); грамота МОН України (2007 р.); подяки МОН України (2005 р.) та неодноразові подяки та грамоти Чернівецького національного університету.

 Автор понад 200 наукових праць, опублікованих у рейтингових міжнародних і академічних виданнях. Підручник «Загальна цитологія» та «Функціональна біохімія», а такох 5 навчальних-посібників, затверджених Міністерством освіти і науки України як навчальні видання для студентів-бакалаврів біології. 

Входить до складу:
• вченої ради ННІ біології, хімії та біоресурсів;
• спеціалізованої ученої ради Д 76.051.05 із захисту докторських дисертацій за спеціальностями 03.00.04 – біохімія, 03.00.16 – екологія, 03.00.18 – ґрунтознавство при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича; 
•  разової спеціалізованої вченої ради ДФ 76.051.001 (26.01.2021) – наказ МОН про затвердження рішень Атестаційної колегії № 420 від 15.04.21);
• редколегії журналу "Біологічні системи";
• консультативної ради журналу ''Acta Scientific Gastrointestinal Disorders''.

Базова освіта: випускниця біологічного факультету Чернівецького державного університету, спеціальність «Біологія» (1983 р.).

Напрям наукових досліджень: особливості процесів метаболізму в клітинах основних гомеостатичних органів тварин за умов аліментарної вітаміно-протеїнової депривації.

Забезпечує читання дисциплін: «Загальна цитологія», «Біохімія», «Функціональна біохімія», «Патобіохімія»

e-mail: kopilchuk@gmail.com        g.kopilchuk


 

Марченко М.М.Михайло Маркович Марченко 

 доктор біологічних наук, професор, академік АН Вищої школи України, академік УАН, Відмінник освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України, Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Посада: професор кафедри біохімії та біотехнології, директор ННІ біології, хімії та біоресурсів

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор біологічних наук (03.00.04 – біохімія)

Тема докторської дисертації: «Особливості біохімічних процесів при гібридизації рослин» (1993 р.), спеціальність біохімія – 03.00.04.

Нагороди: Лауреат премії Національної академії наук України імені О.В. Палладіна (2014 р.); диплом Соросівського ад’юнкт-професора; грамота МОН України (2005 р.); подяки МОН України (2004 р.) та неодноразові подяки та грамоти Чернівецького національного університету.

Входить до складу
• вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
• спеціалізованої ученої ради Д 76.051.05 із захисту докторських дисертацій за спеціальностями 03.00.04 – біохімія, 03.00.16 – екологія, 03.00.18 - ґрунтознавство при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича;
• комісії з експертизи дисертаційних робіт з біології Міністерства освіти і науки України;
• президії навчально-методичної ради з біології Міністерства освіти і науки України;
• наукової комісії Наукової ради Міністерства освіти і науки України секції біологія, біотехнологія, харчування; наука про життя;
• редколегії журналу "Біологічні системи".

Голова Чернівецького обласного відділення Українського біохімічного товариства

Базова освіта: Чернівецький державний університет, 1969 р., спеціальність біохімія.

Напрям наукових досліджень: біохімічне обґрунтування гепатопротекторної та протипухлинної активності есенціальних ліпофільних сполук

Забезпечує читання дисциплін: «Біохімія», «Біохімія есенціальних нутрієнтів», «Біотехнологія вітамінних препаратів» 

 e-mail: m.marchenko


 

Оксана Миколаївна Волощук 

Посада: доцент кафедри біохімії та біотехнології

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук (03.00.04 – біохімія)

Тема кандидатської дисертації: «Стан вільнорадикальних процесів у мітохондріальній фракції карциноми Герена і печінки попередньо опромінених щурів при онкогенезі», (2008 р.)

Нагороди: грамота Чернівецької обласної ради (2020); грамота Чернівецької обласної державної адміністрації (2017 р.); грамота Чернівецької міської ради (2013 р.); подяка та грамота Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2008, 2009 р.).

 Голова профбюро Інституту біології, хімії та біоресурсів

Входить до складу:
•  вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів
•  разової спеціалізованої вченої ради ДФ 76.051.001 (26.01.2021) – наказ МОН про затвердження рішень Атестаційної колегії № 420 від 15.04.21);

Базова освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність біологія (2002 р.)

Напрям наукових досліджень: стан системи енергозабезпечення за умов вітаміно-протеїнової депривації та гепатопатологічних станів

Забезпечує читання дисциплін: «Імунологія», «Біоенергетика», «Імунобіотехнологічні препарати», «Біохімія вільнорадикальних процесів»

 е-mail: o.voloschuk


 

Кеца О.В.Оксана Віталіївна Кеца 

Посада: доцент кафедри біохімії та біотехнології

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук (03.00.04 – біохімія)

Тема кандидатської дисертації: «Інтенсивність окиснювальних процесів та активність компонентів системи детоксикації в мікросомній фракції карциноми Герена та печінки попередньо опромінених щурів», (2007 р.)

Нагороди: грамота МОН України (2015 р.); Лауреат премії Національної академії наук України імені О.В. Палладіна (2014 р.); подяка та грамота Чернівецького національного університету (2008 р.).

Входить до складу: ради з інформаційно-комунікаційних технологій ННІ біології хімії та біоресурсів.

Базова освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність біологія (2002 р.).

Напрям наукових досліджень: стан системи детоксикації у організмі за умов генотоксичних факторів; встановлення метаболічного профілю тканин і біологічних рідин організму за умов диференційної забезпеченості організму ліпофільними сполуками.

Забезпечує читання дисциплін: «Ксенобіохімія», «Вірусологія», «Охорона праці в галузі», «Біоінформатика»

 е-mail: o.ketsa


 

Васіна Л.М.Лілія Миколаївна Васіна

Посада: доцент кафедри біохімії та біотехнології

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук (03.00.04 – біохімія)

Тема кандидатської дисертації: «Вплив 5,6-бензкумарин-5-урацилу та оксидантно-антиоксидантний гомеостаз організму щурів за умов експериментального канцерогенезу», (2002 р.).

Нагороди: подяка голови Чернівецької обласної державної адміністрації (2021 р).

Входить до складу:  • методичної ради ННІ біології, хімії та біоресурсів 

Базова освіта: Чернівецький державний університет, спеціальність біологія (1992 р.)

Напрям наукових досліджень: дослідження факторів антагонізму мікрооорганізмів, що володіють пробіотичними властивостями; вплив природних та синтетичних біологічно активних речовин на приріст біомаси та інтенсивність утворення ефективних цінних сполук прокаріот та нижчих еукаріот (лектинів, органічних кислот, ферментів)

Забезпечує читання дисциплін: «Мікробіологія», «Біоконверсія»,  «Основи мікробного синтезу»,  «Пробіотики та антибіотики»

 е-mail: l.vasina


 

Лідія Вікторівна Худа

Посада: доцент кафедри біохімії та біотехнології; заступник директора Інституту з навчально-методичної та виховної роботи

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук (03.00.04 – біохімія)

Тема кандидатської дисертації: «Особливості окислювальної модифікації білків хроматину клітин печінки і карциноми Герена попередньо опромінених тварин-пухлиноносіїв», (2002 р.)

Нагороди: подяка Чернівецького національного університету (2008 р.); грамота Чернівецької міської ради (2012 р.), Грамота Чернівеької обласної державної адміністрації  (2018 р.)

Входить до складу:
• вченої ради ННІ біології, хімії та біоресурсів;
• методичної ради ННІ біології, хімії та біоресурсів;
• науково-методичної ради ЧНУ

Базова освіта: Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність біологія (1999 р.)

Напрям наукових досліджень: механізми нутрієнтної корекції функціонального стану гідробіонтів в умовах аквакультури; застосування фотобіологічних ефектів для стимулювання синтетичних процесів.

Забезпечує читання дисциплін: «Біофізика», «Біохімія ензимів», «Інженерна ензимологія»,  Біотехнологія білкових та ферментних препаратів 

 е-mail: l.khuda


 

Чебан Л.М.Лариса Миколаївна Чебан 

Посада: асистент кафедри біохімії та біотехнології

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук (03.00.20 - біотехнологія)

Тема кандидатської дисертації: «Мікроклональне розмноження рідкісних видів роду Saussurea DC. – продуцентів сесквілактонів», (2011 р.)

Нагороди: подяка голови Чернівецької обласної державної адміністрації (2021 р); почесна грамота Чернівецької обласної державної адміністрації (2020);  подяка голови Чернівецької обласної державної адміністрації (2020 р); подяка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2011 р.).

Базова освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність біологія (2001 р.)

Напрям наукових досліджень: біотехнологія гідробіонтів; культивування мікроводоростей та розробка на основі їх біомаси кормів та преміксів.

Забезпечує читання дисциплін: «Загальна біотехнологія», «Біологія продуцентів БАР», «Контроль якості продукції біотехнологічних виробництв», «Біотехнологія отримання вторинних метаболітів», «Культивування біологічних агентів».

 е-mail: l.cheban


 

Бучковська І.М. Іванна Михайлівна Николайчук

Посада: асистент кафедри біохімії та біотехнології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, 2012, спеціальність біохімія – 03.00.04.

Тема кандидатської дисертації: «Окислювальні процеси й активність ензимів системи детоксикації печінки при нестачі вітаміну А та гепатектомії» 

Нагороди: подяка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2013 р.).

Входить до складу: вченої ради ННІ біології, хімії та біоресурсів

Базова освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність біохімія (2010 р.)

Напрям наукових досліджень: особливості процесів метаболізму в клітинах основних гомеостатичних органів тварин за умов аліментарної вітаміно-протеїнової депривації.

Забезпечує читання дисциплін: «Основи наукових досліджень», лабораторний практикум з нормативної дисципліни «Біохімія», «Лабораторні спеціалізації», лабораторні заняття з нормативної дисципліни «Біоорганічна хімія».

 е-mail: i.nykolaichuk 


Худий О.І.

Олексій Ігорович Худий 

Посада: професор кафедри біохімії та біотехнології

Вчена звання: доцент

Науковий ступінь: доктор біологічних наук (03.00.20 - біотехнологія)

Тема докторської дисертації: "Біотехнологічні засади збереження та відтворення рибних ресурсів водойм Карпатського регіону "

Нагороди: грамота МОН України (2020 р.); подяка Міністерства освіти і науки України (2017 р.), грамота Чернівецької обласної ради (2019 р.), грамота Обласного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації (2009 р.), грамота Чернівецького міського голови (2010 р.); подяки та грамоти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2005, 2007, 2019 р.).

Входить до складу:
• редколегії журналу "Біологічні системи";
• редколегії журналу ''International Letters of Natural Sciences'';
• редколегії журналу ''Морський екологічний журнал".

Базова освіта: Чернівецький державний університет, спеціальність біологія (1999 р.)

Напрям наукових досліджень: біотехнологія штучного відтворення аборигенних видів риб Карпатського регіону; розробка інтенсивних технологій отримання продукції аквакультури

Забезпечує читання дисциплін:  «Гістологія», «Примислова біотехнологія»,   «Інтенсивні технології в аквакультурі»,  «Основи гідробіології», «Біотехнологія в агровиробництві»  

 е-mail: o.khudyi

  


 

 АСПІРАНТИ


Ірина Володимирівна Дорош 

Посада: аспірант кафедри біохімії та біотехнології

Тема кандидатської дисертації: "Оптимізація культивування біомаси мікроводоростей як джерела комплексу нутрієнтів "

Базова освіта: Чернівецький національний університет, спеціальність біохімія (2011 р.)

Науковий керівник: д.б.н., професор Марченко М. М.

 е-mail: Umwelt@ukr.net

 

  


 

Юлія Юріївна Джуравець 

Посада: аспірант кафедри біохімії та біотехнології

Тема кандидатської дисертації: "Біотехнологічні корекції функціонального стану риб в умовах інтенсивного вирощування "

Базова освіта: Чернівецький національний університет, спеціальність біотехнології та інженерія (2018 р.)

 

Науковий керівник: д.б.н., професор Марченко М. М.

 е-mail: dzhuravets.yuliia@chnu.edu.ua

 

 

 


 

Ольга Ерастівна Фрунза 

Посада: аспірант кафедри біохімії та біотехнології

Тема кандидатської дисертації: "Біотехнологія інтенсивного відтворення аборигенних видів риб басейнів Пруту та Дністра "

Базова освіта: Чернівецький національний університет, спеціальність біотехнології та інженерія (2018 р.)

 

Науковий керівник: д.б.н., професор Марченко М. М.

 е-mail:  olga.grinko155@ukr.net

 

 


НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ


Пішта А.К.
Анжела Корнелівна Пішта
зав. лабораторії

Юля Валеріївна Стус
старший лаборант
Марія Сергіївна Урсатий
лаборант