ОПП 162 "БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ"

Перший рівень (бакалаврський, 3 р. 10 міс. навчання)

 

 

Освітньо-професійні програми (ОПП):

 
 

Пропозиції та обговорення змін до ОПП: 


Протоколи засідань проектної групи ОПП «Біотехнології та біоінженерія»

Протокол зустрічі проектної групи ОПП зі студентами

Зустрічі із роботодавцями та стейкхолдерами 

 

Рецензії-відгуки на ОПП зовнішніх стейкхолдерів:

Рецензії на ОПП «Біотехнології та біоінженерія»
(2023 р.)

  • Любов Братенко – Завідувачка випробувальної лабораторії ДП «Чернівецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Буковинастандартметрологія») 
  • Любомир Савчук – завідувач допоміжного діагностичного підрозділу, біологі, ПраТ Інститут репродуктивної медицини, м. Київ
  • Вікторія Філіпчук – Начальник управління державного агенства меліорації та рибного господарства у Чернівецькій області

 


Рецензії на ОПП «Біотехнології та біоінженерія»
(2021 р.)

  • Фрунза О.Е. Головний спеціаліст відділу іхтіології та регулювання рибальства Управління Державного агентсва рибного господарства в Чернівецькій області, випускниця ОПП «Біотехнології та біоінженерія»
  • Соломійчук М.П. – Заступник директора з наукової роботи Української науково-дослідної станції карантину рослин ІЗР, завідувач лабораторії мікробіологічних досліджень біоагентів                            
  • Демченко В.О. – Заступник директора з  наукової роботи Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук 
  • Куцик М.І. – Директор з якості та харчової безпеки ТОВ «Лілак»

 

 

Силабуси навчальних дисциплін та лінки на е-курси:

 

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів

 

 Навчальні плани:

 

Угоди про співпрацю:

 

Анкетування:

   

Нормативні документи ЗВО

Збірник нормативних документів ЧНУ

 

Стандарти 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю