Наукова робота

Головні напрями

  • Електрохімічний синтез та розробка нових електродних органічних матеріалів.
  • Квантово-хімічний розрахунок параметрів молекул органічних сполук та дослідження механізмів і динаміки хімічних реакцій.
  • Дослідження явищ перенесення на межі «тверда фаза – рідка фаза».
  • Визначення впливу умов отримання високо-концентрованих водовугільних систем на їх фізико-хімічні та експлуатаційні характеристики.
  • Дослідження гомо- та гетеролітичних реакцій пероксидних сполук у надосновних середовищах.
  • Пошук нових антиоксидантних систем.