Копач Олег Вадимович

Наукові публікації

1. L. Shcherbak, O. Kopach, P. Fochuk, A.E. Bolotnikov, and R.B. James. Empirical Correlations Between the Arrhenius’ Parameters of Impurities’ Diffusion Coefficients in CdTe Crystals // Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 2015, Vol. 36, Iss. 2, pp 99-109

2. P. Fochuk, I. Nakonechnyi, O. Panchuk, O. Kopach, Y. Nykonyuk, R. Grill, E. Belas, K. H. Kim, A. E. Bolotnikov, G. Yang, and R. B. James. Changes in the Electrical Parameters of CdTe-based Crystals During Isothermal Annealing // IEEE TRANS. NUCL. SCI. VOL. 62, N. 3, JUNE 2015 1239 - 1243

3. Тинкевич О.О., Мурин Ю.С., Копач О.В., Коров’янко О.О., Халавка Ю.Б.Визначення положень енергетичних рівнів дефектних станів в забороненій зоні НК CdTe методом ЦВА // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 753.: Хімія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – 84- 90.

4. V. Kopach, O. Kopach, P. Fochuk, L. Shcherbak, A. Bolotnikov, and R. B. James. Kinetic parameters of Cd1-x-yMnxZnyTe alloys melting and crystallization processes. // Phys. Status Solidi C, 11, No. 9, 1533– 1537 (2014)

5. E. Bolotnikov, J. Butcher, G. S. Camarda, Y. Cui, G. De Geronimo, J. Fried, P. M. Fochuk, A. Hossain, K H. Kim, O. V. Kopach, G. Mahler, M. Marshall, B. McCall, M. Petryk, E. Vernon, G Yang, R. B. James. “Design Considerations and Testing of Virtual Frisch-Grid CdZnTe Detector Arrays Using the H3D ASIC” // IEEE Trans. Nucl. Sci. V.60, № 4, (2013) 2875.

6. G. Yang, A.E. Bolotnikov,, P.M. Fochuk, O. Kopach, J. Franc, E. Belas, K.H. Kim, G.S. Camarda, A. Hossain, Y. Cui, A.L. Adams, A. Radja, R. Pinder, R.B. James. Post-growth thermal annealing study of CdZnTe for developing room-temperature X-ray and gamma-ray detectors // J. Cryst. Growth. Vol. 379, 2013, Pages 16–20.

7. V. Kopach, O. Kopach, L. Shcherbak, P. Fochuk A. E. Bolotnikov R. B. James. Differential thermal analyses of Cd0.95-xMnxZn0.05Te alloys. // SPIE Optics + Photonics, August, 2013, San Diego, California, United States. Vol. 8852. Paper 88521D-4.

8. О. V. Klimov, D. I. Kurbatov, A. S. Opanasyuk, V. V. Kosyak, V. Kopach, P. M. Fochuk, A. E. Bolotnikov, and R. B. James. Raman Analysis of Zn1-xMnxTe Polycrystalline Films // SPIE Optics + Photonics, August, 2013, San Diego, California, United States. Vol. 8852. Paper 88521G-5.

9. Канак А.І., Копач О.В., Левчук Є.В., Фочук П.М. Дослідження методом диференційно-термічного аналізу впливу тиску пари Сd на параметри топлення та кристалізації CdTe // Науковий вісник Черн. університету. – Вип. 658. Хімія. – 2013. – с.65-69.

10. Левчук Є.В, Копач О.В., Канак А.І., Фочук П.М., Панчук О.Е. Вплив алюмінію на властивості кристалів CdTe // Науковий вісник Черн. університету. – Вип. 640. Хімія. – 2013. – с.66-71.

11. Вигнан Н.М., Копач О.В., Окрепка Г.М., Халавка Ю.Б. Безвипромінювальний резонансний трансфер енергії від квантових точок кадмій телуриду до наночастинок срібла у водному розчині // Наук. вісник ЧНУ. Вип. 640: Хімія. - 2013. - C. 114-119.

12. G. Yang, A.E. Bolotnikov, P.M. Fochuk, Y. Cui, G. S. Camarda, A. Hossain, K. H. Kim, J. Horace, B. McCall, R. Gul, O.V. Kopach, S.U. Egarievwe, and R.B. James. Post-growth Annealing of Cadmium Zinc Telluride Crystals for Room-Temperature Radiation Detectors // J. Electron. Mater. -2012. –Vol.38. -№6. -pp.1354-1359.

13. Fochuk P., Grill R., Kopach O., Bolotnikov A. E., Belas E., Bugar M., Camarda G., Chan W., Cui Y., Hossain A., Kim K. H., Nakonechnyi I., Panchuk O., Yang G., James R. B. “Elimination of Te Inclusions in Crystals by Short-term Thermal Annealing” // IEEE. Trans. Nucl. Sci. -2012. - Vol. 59, Issue 2. – P. 256 – 263.

14. K.H. Kim, J. Suh, A.E. Bolotnikov, P.M. Fochuk, O.V. Kopach, G.S. Camarda, Y. Cui, A. Hossain, G. Yang, J. Hong, R.B. James. Temperature-gradient annealing of CdZnTe under Te overpressure // J. Cryst. Growth. -2012. -Vol.354. -P.62-66.

15. Fochuk P., Nakonechnyi I., Kopach O., Verzhak Ye., Panchuk O., Komar V., Terzin I., Kutnij V., Rybka A., Nykoniuk Ye., A. E. Bolotnikov, G. C. Camarda, Y. Cui, A. Hossain, K. H. Kim, G. Yang, and R. B. James. High-temperature treatment of In-doped CZT crystals grown by the high-pressure Bridgman method // Proc. of SPIE. -2012. -Vol. 8142. –pp.814217-1 - 814217-6.

16. E. Bolotnikov, J. Butcher, G. S. Camarda, Y. Cui, S. U. Egarievwe, P. M. Fochuk, R. Gul, M. Hamade, A. Hossain, K. Kim, O. V. Kopach, M. Petryk, B. Raghothamachar, G. Yang, and R. B. James. Effects of the networks of subgrain boundaries on spectral responses of thick CdZnTe detectors // Proc. of SPIE. -2012. - Vol. 8142. –pp. 814206-1 - 814206-6.

17. G. Yang, A. E. Bolotnikov, P. M. Fochuk, Y. Cui, G. S. Camarda, A. Hossain, K. H. Kim, J. Horace, B. McCall, R. Gul, O. V. Kopach, S. U. Egarievwe and R. B. James. Effects of Thermal Annealing on the Structural Properties of CdZnTe Crystals // Proc. of SPIE. -2012. - Vol. 8142. –pp. 814217-1 - 814217-6.

18. Л.І. Д‘яченко, Є.В. Мінов, С.Е. Остапов, І.Й. Наконечний, В.І. Буркут, О.В. Копач, П.М. Фочук. Система аналізу дефектів вирощування напівпровідникових кристалів // Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. – Випуск 4 (102). Том 1. Інформаційні технології та захист інформації. – 2012. – С. 16-19.

19. L. Shcherbak, O. Kopach, P. Fochuk. Solid-liquid Cd(Zn)Te phase transition correlative analysis // J. Cryst. Growth. -Vol.320. -2011. -pp.6–8.

20. E. Bolotnikov, S. Babalola, G. S. Camarda, Y. Cui, R. Gul, S. U. Egarievwe, P. M. Fochuk, M. Fuerstnau, A. Hossain, F. Jones, K. H. Kim, O. V. Kopach, L. Marchini, B. Raghothamachar, R. Taggart, G. Yang, L. Xu, and R. B. James. «Correlations between crystal defects and performance of CdZnTe detectors» // TNS.- 2011. -N. –p.1972-1980.

21. Fochuk P., Grill R., Nakonechnyi I., Kopach O., Panchuk O., Verzhak Ye., Belas E., Bolotnikov A. E., Yang G. and James R. B. Point Defects in Cd0.9Zn0.1Te:In Single Crystals // TNS.- 2011. - Vol. 58, Issue 5. – P. 2346-2351.

22. Larysa P. Shcherbak, Oleh V. Kopach, Petro M. Fochuk, Andriy I. Kanak, Aleksey E. Bolotnikov, and Ralph B. James. Melting and cooling processes in CdTe-ZnTe near the CdTe-rich side // Proc. of SPIE. -2011. -Vol. 8142. –p.8142L1-L7.

 


Навчальні матеріали

1. «Неорганічна хімія: НМК-2015: навчально-методичний комплекспосібник» // Упорядники: О. Панчук, П. Фочук, Л. Щербак, О. Коров’янко, О. Копач, В. Іваніцька, Є. Вержак, Ю. Халавка, Т. Горбик, С. Стрільчук. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – 204 с.

2. «Неорганічна хімія: НМК-2014: навчально-методичний комплекс» // Упорядники: О. Панчук, П. Фочук, Л. Щербак, О. Коров’янко, О. Копач, В. Іваніцька, Є. Вержак, Ю. Халавка, Т. Горбик, С. Стрільчук. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 196 с.

3. Радіохімія та радіоекологія: структурований конспект та лабораторний практикум/ Укл.: Халавка Ю.Б., Копач О.В., Коров’янко О.О.– Чернівці, 2014. – 44 с

4. Методичні рекомендації з курсу «Хімія» для студентів Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук. Укл.: Копач О. Чернівці: ЧНУ, 2014. – 64 с.

5. «Методичні рекомендації до лабораторних робіт». Укл.: П.М.Фочук, Л.П.Щербак, О.О. Коров’янко, О.В. Копач, В.Г. Іваніцька, Ю. Б. Халавка, Є.В. Вержак, Т.М. Горбик. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – 102 с.

6. «Неорганічна хімія: НМК-2013: навчально-методичний комплекс» // Упорядники: О. Панчук, П. Фочук, Л. Щербак, О. Коров’янко, О. Копач, В. Іваніцька, Є. Вержак, Ю. Халавка, Т. Горбик, С. Стрільчук. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – 196 с.

7. О. Копач. Методичні рекомендації з курсу «Хімія» для студентів інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук // Чернівці -2013. –56 с.

8. О. Копач, О. Коровянко, Ю. Халавка. «Основи радіохімії та радіоекології» // Чернівці -2011. –36 с.

9. «Неорганічна хімія: НМК-2012: навчально-методичний комплекс» // Упорядники: О. Панчук, П. Фочук, Л. Щербак, О. Коров’янко, О. Копач, В. Іваніцька, Є. Вержак, Ю. Халавка, Т. Горбик, С. Стрільчук. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 112 с.

10. О. Копач. Методичні рекомендації з курсу «Хімія» для студентів інженерно-технічного факультету // Чернівці -2011. –56 с.