Копач Олег Вадимович

Наукові публікації

Монографії

 1. П.Фочук, О.Панчук, А.Савицький, П.Фейчук, Л.Щербак, О.Копач. Кадмій телурид / Фочук П., Панчук О., Савицький А., Фейчук П., Щербак Л., Копач О. // Колективна монографія за ред.. проф. Панчука О.Е. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. 293с.

 

Наукові публікації

 1. Kopach, V., Kopach, O., Shcherbak, L., Fochuk, P., Bolotnikov, A. E. and James, R. B., “Thermodynamics and crystal growth of Cd1-x-yMnxZnyTe (x=0.10, 0.20, y=0.15),” Proc. SPIE – 2021. Vol. 11838. – P. 1183819- 1-7.
 2. V. Kopach, O. Kopach, A. Kanak, L. Shcherbak, P. Fochuk, A. E. Bolotnikov, R. B. James. High temperature Hall-effect investigations of Cd0.85Mn0.10Zn0.05Te crystals // Proc. of SPIE – 2019. – Vol. 11114. ‑ P. 111141P-1- 111141P-8.
 3. Руснак С. М., Матвій А. В., Копач В. В., Копач О. В., Щербак Л. П., Фочук П. М. Кінетичні параметри топлення та кристалізації стопів складу Cd0.85-xMnxZn0.15Te (x=0.05-0.20) // Науковий вісник Чернівецького університету. - Випуск 819.: Хімія. – Чернівці, 2019. – C. 83-88.
 4. Канак А. І., Канак Л. М., Солодін С. В., Копач О.В. Дослідження процесів топлення та кристалізації CsPbBr3 методом диференційно термічного аналізу // Науковий вісник Чернівецького університету. - Випуск 818.: Хімія. – Чернівці, 2019. ‑ C. 29-34.
 5. V. Kopach, O. Kopach, A. Kanak, L. Shcherbak,  P. Fochuk, A. E. Bolotnikov, R. B. James. "Properties of Cd0.90-xMnxZn0.10Te (x = 0.10, 0.20) crystals grown by Vertical Bridgman method" // Proc. of SPIE – 2018. – Vol. 1076212. – P. 1076212-1-1076212-8.
 6. Сандуляк М. А., Копач О. В., Щербак Л. П. Ідентифікація фігур травлення на поверхні кристалів CdTe // Науковий вісник Чернівецького університету. - Випуск 805.: Хімія. – Чернівці, 2018. ‑ C. 83-90.
 7. P. Fochuk, Y. Nykoniuk, Z. Zakharuk, O. Kopach, N. Kovalenko, A. E. Bolotnikov, R. B. James. Microinhomogeneities in Semi-Insulating Cd(Zn)Te // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2017. _ Vol. 64, Iss.10. _ pp. 2725-2728. (DOI: 10.1109/TNS.2017.2748700)
 8. V. Kopach, O. Kopach, L. Shcherbak, P. Fochuk, S. Filonenko, A. E. Bolotnikov, R. B. James. Vertical Bridgman growth and characterization of Cd0.95-xMnxZn0.05Te (x=0.20, 0.30) single-crystal ingots // Proc. of SPIE – 2017. – Vol. 10392. – P.1039214-1-1039214-8.
 9. Zakharuk Z., Dremlyuzhenko S., Solodin S., Nykonyuk E., Rudyk B., Kopach O., Opanasyuk A. and Fochuk P. Purification of the Cd(Mn)Te crystals for X-ray detector by special annealing. J. Nano-Electron. Physics – 2017, Vol. 9, №6. – P. 06004-1 -5.
 10. П. Фочук, Є. Никонюк, З. Захарук, С. Дремлюженко, C. Солодін, О. Копач, А. Опанасюк. Порівняння електрофізичних характеристик нелегованих кристалів Cd1-xZnxTe, Cd1-yMnyTe та Cd1-x-yZnxMnyTe (x, y < 0,1) // Журнал нано- та електронної фізики, 2016.   Том 8, № 4(1).   C. 04011-1 - 04011-4. 
 11. O.Val’, L. Diachenko, E.Minov, S. Ostapov, P. Fochuk, Yu. Khalavka, O. Kopach. Software for optical Recognition of Micro- and Nano-Objects in Solids and colloidal Solutions // Proceedings of SPIE. – 2015. – Vol. 9809. p.98090U-1- 98090U-11. (DOI: 10.1117/12.2228627)
 12. L. Shcherbak, O. Kopach, P. Fochuk, A.E. Bolotnikov, and R.B. James. Empirical Correlations Between the Arrhenius’ Parameters of Impurities’ Diffusion Coefficients in CdTe Crystals // Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 2015, Vol. 36, Iss. 2, pp 99-109
 13. P. Fochuk, I. Nakonechnyi, O. Panchuk, O. Kopach, Y. Nykonyuk, R. Grill, E. Belas, K. H. Kim, A. E. Bolotnikov, G. Yang, and R. B. James. Changes in the Electrical Parameters of CdTe-based Crystals During Isothermal Annealing // IEEE TRANS. NUCL. SCI. VOL. 62, N. 3, JUNE 2015 1239 - 1243
 14. Тинкевич О.О., Мурин Ю.С., Копач О.В., Коров’янко О.О., Халавка Ю.Б.Визначення положень енергетичних рівнів дефектних станів в забороненій зоні НК CdTe методом ЦВА // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 753.: Хімія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – 84- 90.

Навчальні матеріали

 1. О. Копач. Методичні рекомендації з курсу «Хімія» для студентів інженерно-технічного факультету // Чернівці -2020. – 38 с.
 2. «Неорганічна хімія: НМК-2020 - навчально-методичний комплекс (для студентів 1 курсу напряму підготовки «хімія»)» // Упорядники: О. Панчук, П. Фочук, Л. Щербак, О. Коров’янко, О. Копач, В. Іваніцька, Є. Вержак, Ю. Халавка, Т. Горбик, С. Стрільчук. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2020. – 150 с.
 3. Неорганічна хімія: Методичні рекоменда­ції до лабораторних робіт (для студентів 1 курсу напряму підготовки «хімія»): Укл.: П. М. Фочук, Л. П. Щербак, О. О. Коров’янко, О. В. Копач, В. Г. Іваніцька, Ю. Б. Халавка, Є. В. Вержак, Т. М.  Горбик, С. М. Стрільчук. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2020. – 100 с.
 4. О. Копач. Методичні рекомендації з курсу «Хімія» для студентів інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук // Чернівці -2019. – 46 с.
 5. О. Копач. Методичні рекомендації з курсу «Хімія» для студентів інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук // Чернівці -2018. – 46 с.
 6. Неорганічна хімія: Методичні рекомендації // Упорядники: П. Фочук, Л. Щербак, О. Коров’янко, О. Копач , В. Іваніцька, Є. Вержак, Ю. Халавка, Т. Горбик.  – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. – 100 с.
 7. «Неорганічна хімія: НМК-2015: навчально-методичний комплекспосібник» // Упорядники: О. Панчук, П. Фочук, Л. Щербак, О. Коров’янко, О. Копач, В. Іваніцька, Є. Вержак, Ю. Халавка, Т. Горбик, С. Стрільчук. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – 204 с.
 8. «Неорганічна хімія: НМК-2014: навчально-методичний комплекс» // Упорядники: О. Панчук, П. Фочук, Л. Щербак, О. Коров’янко, О. Копач, В. Іваніцька, Є. Вержак, Ю. Халавка, Т. Горбик, С. Стрільчук. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 196 с.
 9. Радіохімія та радіоекологія: структурований конспект та лабораторний практикум/ Укл.: Халавка Ю.Б., Копач О.В., Коров’янко О.О.– Чернівці, 2014. – 44 с