Наукова робота

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є:
• вивчення дефектної структури напівпровідників групи АІІВVІ (спеціально СdТе) в твердому тілі та розплаві;
• вивчення питань дифузії, розчинності та сегрегації домішок в СdТе;
• дослідження процесів самокомпенсації в цих кристалах;
• вимірювання електричних та оптичних властивостей спеціально приготовлених кристалів;
• розробка удосконалених травильних композицій для фінішної обробки кристалів CdTe.
• вивчення діаграм стану систем СdТе-домішка методами фізико-хімічного аналізу;
• аналіз перетворень у твердому (рідкому) СdТе в околицях точки топлення, вивчення явищ післятоплення, переохолодження, змін в’язкості та електропровідності в кінетичному режимі;
• дослідження хімічних способів синтезу нанорозмірних металів та бінарних напівпровідників, головно АІІВVІ, вивчення оптичних та електричних властивостей отриманих наноструктур, пошук можливостей їх практичного застосування.

 

 

 

Наявне лабораторне обладнання кафедри неорганічної хімії твердого тіла та нанодисперсних матеріалів дозволяє проводити дослідження різноманітних фізичних показників напівпровідникових макро та нанокристалів:

 

 • • автоматизовані установки для низько- та високотемпературних вимірювань електропровідності та ефекту Хола
  • автоматизовані установки диференційно-термічного аналізу (ДТА) для проведення вимірювань за стандартною схемою та під контролем тиску пари компонента;
  • комп'ютеризована авторська установка для пошарового нанесення плівок (ППН-1);
  • комплекс обладнання для вирощування монокристалів;
  • установки для хімічного та хіміко-динамічного полірування та травлення кристалів;
  • установка мікрохвильового синтезу;
  • гамма-спектрометрична установка АМА-03Ф
  • дозиметри-радіометри СРП-88 та Пошук МКС-07
  • мікроскоп широкопрофільний Латимет, обладнаний відеокамерою;
  • мікроскоп металографічний ММР, обладнаний відеокамерою;
  • мікротвердомір ПМ-2
  • Мікроскоп атомно-силовий NT-206
  • еліпсометр ЛЭФ-3м-1
  • спектрометр КФК-3 (УФ та видимий діапазон );
  • спектрофотометр МДР-2 (УФ - видимий - близька ІЧ область );
  • спектрофотометр OceanOptics USB-600;
  • спектрофотометр OceanOptics USB-2000 (видимий - близька ІЧ область );
  • комп'ютеризований іономір И-160м.
  • цифрові кондуктометри BANTE 520, Voltcraft
  • цифрові потенціометри рН-150, LIDA, Voltcraft
  • обчислювальна мережа у складі 20 ПК
  • лабораторний інструмент для технологічних операцій;

Кафедра має широкі зв’язки по кооперації з рядом наукових організацій України та закордону, в тому числі:

 

 • Karlova Universita (Praha, Czech Republic)
 • Brookhaven National Laboratory (USA)
 • Universität Wien (Wien, Austria)
 • Johann-Kepler Universität (Linz, Austria)
 • Vilnius University (Vilnius, Lithuania)
 • Tallinn University of Technology (Tallinn, Estonia)
 • IMEM-CNR (Bologna, Italy)
 • Guttenberg Universität (Mainz, Germany)
 • IMEM-CNR (Parma, Italy)
 • Centre Spatial de Liège (CSL), Université de Liège (Liège, Belgium)
 • Moldova State University (Chisinau, Moldova)
 • Technische Universität Wien (Wien, Österreich)
 • Hahn-Meitner-Institut Berlin GmbH
 • Institute of Nuclear Science (Beograd, Serbia)
 • Universitaet des Saarlandes (Saarbruecken, Germany)
 • Iнститут проблем матеріалознавства (Київ)
 • Сумський державний університет, фізико-технічний факультет
 • Інститут монокристалів НАН України (Харків)
 • Інститут фізики напівпровідників НАН України (Київ
 • Фізико-технологічний інститут НАН України (Харків) та інші

 

Аспірантура при кафедрі неорганічної хімії

Прийом на навчання до аспірантури при кафедрі неорганічної хімії розпочато в 1950 році. Завідувачем кафедри тоді був відомий учений д.х.н., професор Памфілов Аркадій Володимирович. За шість років керівництва кафедрою (1949 -1955) до аспірантури прийнято п'ять аспірантів. Ними були: I.E. Панчук, М.С. Дундич (Іванова), Н Гуменкж, І.К. Руснак і O.E. Панчук.

З 1955 по 1956 рік кафедрою завідував к.х.н., професор Моро­зов Олександр Олександрович. У нього навчалося два аспіранти - С.М. Ставров і А.І. Шабанова.

Професор Бєлоцький Дмитро Петрович був керівником 13 кандидатських дисертацій. Десять з дисертантів навчались в ас­пірантурі і троє були здобувачами.

З 1988 року завідувачем кафедри неорганічної хімії і керівни­ком аспірантських робіт стає к.х.н., професор Панчук Олег Ельпідефорович. Він керівник шести кандидатських (двоє з дисертантів були пошукачами) і двох докторських дисертацій. Усі шість пошукачів успішно захистили дисертації. Двоє з них продовжують пра­цювати над докторськими дисертаціями.

Керівником кандидатських дисертацій P.M. Бублик і В .Я. Кова­ля був доцент Домбровський М.М. 

З 2010 року були захищені наступні дисертації: 

 1. Сняла Ю. Природа точкових дефектів кадмій телуриду, легованого елементами V групи. Чернівці. 2010.
 2. Халавка Ю. Синтез і властивості нанокристалів CdS i CdTe. Чернівці. 2010.
 3. Крупко О. В. «Вплив умов синтезу на процеси формування низькорозмірних структур Cd1-xMnxS (0≤x≤1) та дослідження їх властивостей”. Чернівці. 2011.