Колектив кафедри

 

В.о. Завідувача кафедри

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат хімічних наук

Наукове звання: доцент
Тематика наукових досліджень: 
обробка поверхні напівпровідниковх матеріалів 
e-mail: v.ivanitska


Фочук Петро Михайлович - 

Посада: професор
Вчений ступінь: доктор хімічних наук
Тематика наукових досліджень: 
Неорганічна хімія 
Природа точкових дефектів у CdTe та інших сполуках А2В6 
e-mail: p.fochuk

  

 
 

Панчук Олег Ельпідефорович

Посада: професор
Вчений ступінь: доктор хімічних наук
Вчене звання: професор
Тематика наукових досліджень: 
Електричні та інші властивості монокристалів напівпровідників групи АІІВУІ, переважно CdTe. Власні та домішкові точкові дефекти в них.
Вимірювання електричних характеристик в умовах високотемпературної рівноваги дефектів (600-1200 К).
Розчинність, дифузія та сегрегація домішок в них. Вплив на їх величини температури, стехіометрії, активності домішки.
Моделювання структури точкових дефектів.
Нові (дотичні) області: структура розплавів напівпровідників АІІВУІ, хімічні технології синтезу наночастинок CdTe.

Професор – Неорганічна Хімія - 1988
Доцент  – Неорганічна хімія – 1965
Спеціаліст  – Неорганічна хімія - 1954
Бакалавр  – Неорганічна хімія - 1953
e-mail: o.panchuk

 
 

Щербак Лариса Павлівна

Посада: професор
Вчений ступінь: доктор хімічних наук
Вчене звання: професор
Тематика наукових досліджень: 
дефекти твердого тіла;
хімія і термодинаміка  фазових рівноваг в системах напівпровідників на основі А2В6;
технологія напівпровідникових матеріалів;
нанотехнологія;
процеси самоорганізації в розплавах на базі напівпровідникових систем

 Додаткова інформація: 

Звання, ступені (дипломи):
Професор кафедри неорганічної хімії - 2005
Доктор хімічних наук – 2003. Дисертація „Фізико-хімічні закономірності структурних переходів в конденсованих фазах на основі кадмій телуриду” за спеціальністю 02.00.21 – хімія твердого тіла
Доцент  – Неорганічна хімія – 2003
Старший науковий співробітник – 1985
Кандидат хімічних наук – 1977. Дисертація „ Исследование дефектной структуры теллурида кадмия, легированного германием и оловом”  за спеціальністю 02.00.04-фізична хімія
Спеціаліст  – Неорганічна хімія - 1970
e-mail: l.shcherbak

 
 

Лявинець Олександр Семенович

Посада: професор
Вчений ступінь: доктор хімічних наук

Наукове звання: професор
Тематика наукових досліджень: 
антиоксидантні властивості 

e-mail:  o.lyavynets

 
 

Скрипська Ольга Василівна

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат хімічних наук

Наукове звання: доцент
Тематика наукових досліджень: 
гетероциклічні сполуки
e-mail:  o.skrypska

 
 

Копач Олег Вадимович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат хімічних наук

Наукове звання: доцент
Тематика наукових досліджень: 
хімія і термодинаміка фазових рівноваг в системах напівпровідників на основі А2В6;
структура розплавів напівпровідників А2В6;
технологія напівпровідникових матеріалів;
наночастинки в твердій матриці.
e-mail:  o.kopach

 
 

 ХалавкаХалавка Юрій Богданович

Посада: доцент
Вчений ступінь: к.х.н.

Вчене звання: доцент
Тематика наукових досліджень: 
синтез металічних, напівпровідникових і магнітних НЧ та їх застосування,як біосенсорів та перетворювачів енергії.
радіохімія;
методика викладання хімії
e-mail: y.khalavka@chnu.edu.ua

 
 

Андрійчук Юлія Мирославівна

Посада: асистент
Вчений ступінь: 

Наукове звання: 
Тематика наукових досліджень: 
хімія металорганічних комплексів

фармацевтична хімія

e-mail:  y.andriychuk

 

 

 
 

Вигнан Наталія Миколаївна Вигнан

Посада: асистент 

Вчений ступінь: к.х.н.

Тема дисертації: Формування та оптичні властивості композитних пошарових плівок на основі нанокристалів напівпровідників та металів

e-mail: n.doskaliuk 

 

 
 


Тинкевич оленаТинкевич Олена Олександрівна

Посада:м.н.с.  

Вчений ступінь: к.х.н.

e-mail: o.tynkevych  

 

 
 

Копач Василина Вікторівна

Посада: аспірант
Тема дисертації: Фізико-хімічні закономірності фазових перетворень та властивості сплавів потрійної системи CdTe ZnTe MnTe
Науковий керівник: проф. Фочук П.М.
e-mail: v.kopach

 
 

Канак Андрій Ігорович

Посада: м.н.с. 

Вчений ступінь: к.х.н.

 e-mail: a.kanak

 
Солодін Сергій Володимирович 

Посада: аспірант 

Тема дисертації: 

Науковий керівник: проф. Фочук П.М.

e-mail: ___ 

 

 
Баб"юк Юрій Володимирович 

Посада: аспірант 

Тема дисертації: 

Науковий керівник: доц. Халавка Ю.Б.

e-mail: ___