Колектив кафедри

Фочук Петро Михайлович - завідувач кафедри

Посада: професор, завідувач кафедри
Вчений ступінь: доктор хімічних наук
Тематика наукових досліджень: 
Неорганічна хімія 
Природа точкових дефектів у CdTe та інших сполуках А2В6 
e-mail: p.fochuk

  


Панчук Олег Ельпідефорович

Посада: професор
Вчений ступінь: доктор хімічних наук
Вчене звання: професор
Тематика наукових досліджень: 
Електричні та інші властивості монокристалів напівпровідників групи АІІВУІ, переважно CdTe. Власні та домішкові точкові дефекти в них.
Вимірювання електричних характеристик в умовах високотемпературної рівноваги дефектів (600-1200 К).
Розчинність, дифузія та сегрегація домішок в них. Вплив на їх величини температури, стехіометрії, активності домішки.
Моделювання структури точкових дефектів.
Нові (дотичні) області: структура розплавів напівпровідників АІІВУІ, хімічні технології синтезу наночастинок CdTe.

Професор – Неорганічна Хімія - 1988
Доцент  – Неорганічна хімія – 1965
Спеціаліст  – Неорганічна хімія - 1954
Бакалавр  – Неорганічна хімія - 1953
e-mail: o.panchuk


Щербак Лариса Павлівна

Посада: професор
Вчений ступінь: доктор хімічних наук
Вчене звання: професор
Тематика наукових досліджень: 
дефекти твердого тіла;
хімія і термодинаміка  фазових рівноваг в системах напівпровідників на основі А2В6;
технологія напівпровідникових матеріалів;
нанотехнологія;
процеси самоорганізації в розплавах на базі напівпровідникових систем

 Додаткова інформація: 

Звання, ступені (дипломи):
Професор кафедри неорганічної хімії - 2005
Доктор хімічних наук – 2003. Дисертація „Фізико-хімічні закономірності структурних переходів в конденсованих фазах на основі кадмій телуриду” за спеціальністю 02.00.21 – хімія твердого тіла
Доцент  – Неорганічна хімія – 2003
Старший науковий співробітник – 1985
Кандидат хімічних наук – 1977. Дисертація „ Исследование дефектной структуры теллурида кадмия, легированного германцем и оловом”  за спеціальністю 02.00.04-фізична хімія
Спеціаліст  – Неорганічна хімія - 1970
e-mail: l.shcherbakКоров'янко Олександра Олександрівна

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат хімічних наук
Тематика наукових досліджень: 
Неорганічна хімія
Природа точкових дефектів у CdTe
Наноматеріали на основі оксидів перехідних металів
e-mail: o.korovyanko 


Копач Олег Вадимович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат хімічних наук
Тематика наукових досліджень: 
хімія і термодинаміка фазових рівноваг в системах напівпровідників на основі А2В6;
структура розплавів напівпровідників А2В6;
технологія напівпровідникових матеріалів;
наночастинки в твердій матриці.
e-mail: o.kopach  


Іваніцька Валентина Григорівна

Посада:
 доцент
Вчений ступінь: кандидат хімічних наук
Тематика наукових досліджень: 
Неорганічна хімія
Обробка поверхні монокристалів CdTe та інших сполук А2В6
e-mail: v.ivanitska


 ХалавкаХалавка Юрій Богданович

Посада: асистент
Вчений ступінь: к.х.н.
Тематика наукових досліджень: 
синтез металічних, напівпровіникових і магнітних НЧ та їх застосування,як біосенсорів та перетворювачів енергії.
радіохімія;
методика викладання хімії
e-mail: y.khalavka 


Вигнан Наталія Миколаївна Вигнан

Посада: аспірант 
Тема дисертації: Формування та оптичні властивості композитних пошарових плівок на основі нанокристалів напівпровідників та металів
Науковий керівник: проф. Фочук П.М.
e-mail: n.vyhnan 

 Тинкевич оленаТинкевич Олена Олександрівна

Посада: аспірант 
Тема дисертації: Вплив легування та хімічної модифікації поверхні напівпровідникових нанокристалів CdTe на їх зонну структуру та електрохімічну поведінку
Науковий керівник: проф. Фочук П.М.
e-mail: o.tynkevych  

 


Копач Василина Вікторівна

Посада: аспірант
Тема дисертації: Фізико-хімічні закономірності фазових перетворень та властивості сплавів потрійної системи CdTe ZnTe MnTe
Науковий керівник: проф. Фочук П.М.
e-mail: v.kopach


Канак Андрій Ігорович

Посада: аспірант 
Тема дисертації: Вплив Al на властивості CdTe та параметри фазових перетворень
Науковий керівник: проф. Фочук П.М.
 e-mail: a.kanak