Колектив кафедри

 ХалавкаХалавка Юрій Богданович

Завідувач кафедри

Посада: доцент
Вчений ступінь: к.х.н.

Вчене звання: доцент
Тематика наукових досліджень: 
синтез металічних, напівпровідникових і магнітних НЧ та їх застосування,як біосенсорів та перетворювачів енергії.
радіохімія;
методика викладання хімії
e-mail: y.khalavka@chnu.edu.ua
 Фочук Петро Михайлович


Посада: професор
Вчений ступінь: доктор хімічних наук
Тематика наукових досліджень: 
Неорганічна хімія 
Природа точкових дефектів у CdTe та інших сполуках А2В6 
e-mail: p.fochuk@chnu.edu.ua

 

 
   

Лявинець Олександр Семенович

Посада: професор
Вчений ступінь: доктор хімічних наук

Наукове звання: професор
Тематика наукових досліджень: 
антиоксидантні властивості 

e-mail:  o.lyavynets@chnu.edu.ua

 

 
 

Скрипська Ольга Василівна

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат хімічних наук

Наукове звання: доцент
Тематика наукових досліджень: 
гетероциклічні сполуки
e-mail:  o.skrypska@chnu.edu.ua

 

 
 

Іваніцька Валентина Григорівна


Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат хімічних наук

Наукове звання: доцент
Тематика наукових досліджень: 
обробка поверхні напівпровідниковх матеріалів 
e-mail: v.ivanitska@chnu.edu.ua
 


Копач Олег Вадимович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат хімічних наук

Наукове звання: доцент
Тематика наукових досліджень: 
хімія і термодинаміка фазових рівноваг в системах напівпровідників на основі А2В6;
структура розплавів напівпровідників А2В6;
технологія напівпровідникових матеріалів;
наночастинки в твердій матриці.
e-mail:  o.kopach@chnu.edu.ua

 
 

 

Андрійчук Юлія Мирославівна

Посада: асистент
Вчений ступінь: 

Наукове звання: 
Тематика наукових досліджень: 
хімія металорганічних комплексів

фармацевтична хімія

e-mail:  y.andriychuk@chnu.edu.ua

 

 
 

 

Вигнан Наталія Миколаївна Вигнан

Посада: науковий співробітник

Вчений ступінь: к.х.н.

Тема дисертації: Формування та оптичні властивості композитних пошарових плівок на основі нанокристалів напівпровідників та металів

e-mail: n.doskaliuk@chnu.edu.ua

 
 

 


Тинкевич оленаТинкевич Олена Олександрівна

Посада: молодший науковий співробітник  

Вчений ступінь: к.х.н.

e-mail: o.tynkevych@chnu.edu.ua

 

 

 
 

 

Копач Василина Вікторівна

Посада: аспірант
Тема дисертації: Фізико-хімічні закономірності фазових перетворень та властивості сплавів потрійної системи CdTe ZnTe MnTe
Науковий керівник: проф. Фочук П.М.
e-mail: v.kopach@chnu.edu.ua

 

 
  

Канак Андрій Ігорович

Посада: н.с. 

Вчений ступінь: к.х.н.

 e-mail: a.kanak@chnu.edu.ua

 

 
 

Солодін Сергій Володимирович 

Посада: аспірант 

Тема дисертації: Дефектна структура та вплив термодинамічних умов відпалу на властивості монокристалів CdTe<Mn>

Науковий керівник: проф. Фочук П.М.

e-mail: s.solodin@chnu.edu.ua

 

 
 

Баб'юк Юрій Володимирович 

Посада: аспірант 

Тема дисертації: "Нові методи синтезу металевих наночастинок, та напівпровідникових тернарних квантових точок, на основі халькогенідів перехідних металів"

Науковий керівник: доц. Халавка Ю.Б.

e-mail: y.babyuk @chnu.edu.ua