Колектив кафедри


 ХалавкаХалавка Юрій Богданович

Посада: Завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор хімічних наук

Вчене звання: доцент
Тематика наукових досліджень: 
синтез металічних, напівпровідникових і магнітних НЧ та їх застосування,як біосенсорів та перетворювачів енергії.
радіохімія; методика викладання хімії
e-mail: y.khalavka@chnu.edu.ua
 Фочук Петро Михайлович

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор хімічних наук

Вчене звання: професор

Тематика наукових досліджень: 

Неорганічна хімія 

Природа точкових дефектів у CdTe та інших сполуках А2В6 

e-mail: p.fochuk@chnu.edu.ua

 
  

Лявинець Олександр Семенович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор хімічних наук

Вчене звання: професор
Тематика наукових досліджень: 
антиоксидантні властивості 

e-mail:  o.lyavynets@chnu.edu.ua

 

 


 

Скрипська Ольга Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент
Тематика наукових досліджень: 
гетероциклічні сполуки
e-mail:  o.skrypska@chnu.edu.ua

 

 


Іваніцька Валентина Григорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент
Тематика наукових досліджень: 
обробка поверхні напівпровідниковх матеріалів 
e-mail: v.ivanitska@chnu.edu.ua


Копач Олег Вадимович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент
Тематика наукових досліджень: 
хімія і термодинаміка фазових рівноваг в системах напівпровідників на основі А2В6;
структура розплавів напівпровідників А2В6;
технологія напівпровідникових матеріалів;
наночастинки в твердій матриці.
e-mail:  o.kopach@chnu.edu.ua

  

Андрійчук Юлія Мирославівна

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Тематика наукових досліджень: 
хімія металорганічних комплексів

фармацевтична хімія

e-mail:  y.andriychuk@chnu.edu.ua

  

  

Копач Василина Вікторівна

Посада: молодший науковий співробітник
Тема дисертації: Фізико-хімічні закономірності фазових перетворень та властивості сплавів потрійної системи CdTe ZnTe MnTe
Науковий керівник: проф. Фочук П.М.
e-mail: v.kopach@chnu.edu.ua

 

 


 Короп Аліна Олександрівна

 Посада: аспірант 

Тема дисертації: "Фотостимульовані методи синтезу наночастинок металів"  

 Науковий керівник: доц. Халавка Ю.Б.

e-mail: a.korop @chnu.edu.ua

 

Печеркін Максим Олексійович 

Посада: аспірант 

Тема дисертації: "Метал-галідні перовскіти як матеріали для детектування йонізуючого випромінювання"

Науковий керівник: доц. Халавка Ю.Б.

e-mail: pecherkin.maksym@chnu.edu.uaВипускники та колеги, які зараз працюють в інших установах

Солодін Сергій Володимирович 

Ступінь: PhD 2021 

Тема дисертації: Дефектна структура та вплив термодинамічних умов відпалу на властивості монокристалів CdTe<Mn>

Науковий керівник: проф. Фочук П.М.

e-mail: s.solodin@chnu.edu.ua

 

Канак Андрій Ігорович

Посада: н.с. 

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

 e-mail: a.kanak@chnu.edu.ua

 

 

Тинкевич оленаТинкевич Олена Олександрівна

Посада: молодший науковий співробітник  

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Тематика наукових досліджень: легування наночастинок, електрохімія 

e-mail: o.tynkevych@chnu.edu.ua

  

Вигнан Наталія Миколаївна Вигнан


Посада: науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Тематика наукових досліджень: Формування та оптичні властивості композитних пошарових плівок на основі нанокристалів напівпровідників та металів

e-mail: n.doskaliuk@chnu.edu.ua

Баб'юк Юрій Володимирович 

Посада: аспірант 

Тема дисертації: "Нові методи синтезу металевих наночастинок, та напівпровідникових тернарних квантових точок, на основі халькогенідів перехідних металів"

Науковий керівник: доц. Халавка Ю.Б.

e-mail: y.babyuk @chnu.edu.ua